FİNİKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Finike'de sera ve bahçe icradan satılıktır (Hisseli satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891842
Şehir : Antalya / Finike
Semt-Mahalle : DAĞBAĞ MAH. / FİNİKE
: 6000
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETESİ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/426 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
460433 TL
Birinci Satış Günü
:
26.12.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.01.2019 10:00
Satış Yeri
:
FİNİKE ADALET SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
FİNİKE
İCRA DAİRESİ

2014/426 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre ; Antalya ili,Finike ilçesi , Dağbağ köyü 103 ada 212 Parsel: Taşınmaz, Kargıcak mevkiine kain 25.638,06 m2 yüzölçümünde olup Sera ve bahçe vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde Borçlunun 862/1105 hissesi vardır. Parsel kırmızı toprak yapısına sahip, , Toplama havuz sulamasıyla sulanır.%25-30 arazi meyilline sahiptir. içerisinde 6000 m2 plastik sera yapılmış halihazır ziraatı devam etmektedir. Sulama suyu toplama havuz sistemi ile verilmektedir.borçlunun862/1105 hisseye düşen meblağ 460.433,28-TL dir. Yalnızca borçluların hisseleri satılacaktır. (Taşınmazın tapu kaydında 11/07/2012 tarih 2366 yevmiye numarası ile yazılı "Diğer ( Konusu : Parsel üzerindeki seranın A ile gösterilen 195,85 m2 lik kısmı ANTALYA KADAASTRO MÜDÜRLÜĞÜ FİNİKE BİRİMİ 103 ada 359 nolu parsele tecavüzlüdür B ile gösterilen 387,80 m2 lik kısmı 103 ada 213 nolu parsele tacavüzlüdür" şerhi ile birlikte satılacaktır.)
Kıymeti : 460.433,28 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü : 26/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : FİNİKE ADALET SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre ; Antalya ili,Finike , Dağbağ köyü 103 ada 212 Parsel: Taşınmaz, Kargıcak mevkiine kain 25.638,06 m2 yüzölçümünde olup Sera ve bahçe vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde Borçlunun 243/1105 hissesi vardır. Parsel kırmızı toprak yapısına sahip, ,- Toplama havuz sulamasıyla sulanır.%25-30 arazi meyilline sahiptir. içerisinde 6000 m2 plastik sera yapılmış halihazır ziraatı devam etmektedir. Sulama suyu toplama havuz sistemi ile verilmektedir.borçlunun243/1105 hisseye düşen meblağ 129.797,32-TL Yalnızca borçluların hisseleri satılacaktır. (Taşınmazın tapu kaydında 11/07/2012 tarih 2366 yevmiye numarası ile yazılı "Diğer ( Konusu : Parsel üzerindeki seranın A ile gösterilen 195,85 m2 lik kısmı ANTALYA KADAASTRO MÜDÜRLÜĞÜ FİNİKE BİRİMİ 103 ada 359 nolu parsele tecavüzlüdür B ile gösterilen 387,80 m2 lik kısmı 103 ada 213 nolu parsele tacavüzlüdür" şerhi ile birlikte satılacaktır.)
Kıymeti : 129.797,32 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü : 26/12/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : FİNİKE ADALET SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre ; Antalya ili, Finike ilçesi , Dağbağ köyü 103 ada 210 Parsel: 6.467,30 m2 alana sahip, parsel Tapuda Tarlavasfındadır. Taşınmaz içerisinde borçlununhissesi, TAM dır.parsel kırmızı toprak yapısına sahip,Sulanır.%20-25 arazi meyiline sahiptir.
Kıymeti : 54.271,10 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki şerhler
1. Satış Günü : 26/12/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : FİNİKE ADALET SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre ; Antalya ili, Finike ilçesi , Dağbağ köyü 102 ada 60 Parsel: 2.249,26 m2 alana sahip, parsel Tapuda Bahçevasfındadır. Taşınmaz içerisinde borçlunun hissesi, TAM dır.parsel kırmızı toprak yapısına sahip, Sulanmaz %25-35 arazi meyiline sahiptir.
Kıymeti : 43.244,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında bulunan şerhler
1. Satış Günü : 26/12/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : FİNİKE ADALET SARAYI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarıncaKDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır.1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/426 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR