ANTALYA 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Döşemealtı'nda 5450 m2 tarla icradan satılıktır

ANTALYA 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113499
Şehir : Antalya / Döşemealtı
Semt-Mahalle : KARAMAN MAH. / DÖŞEMEALTI
: 5450
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/470 ESAS
Muhammen Bedeli
:
163,500 TL
Birinci Satış Günü
:
28.02.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
27.03.2020 11:00
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı 9.10.11.12. icra müdürlüğü ihale odası Meltem/Muratpaşa-Antalya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
10. İCRA DAİRESİ
2019/470 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Döşemealtı İlçe, 0 Ada, 1862 Parsel, KARAMAN Mahalle/Köy, BELEN BAŞI Mevkii, Dava konusu taşınmaz Karaman Mahallesi Belen Başı mevkisinde bulunmakta olup cinsi tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Taşınmazın toprakları Karstik ana kayanın ayrışmasıyla yerinde oluşmuş Kırmızı Akdeniz Topraklarındandır. Orta derin profile sahip, geçirgenliği iyi, killi-tın bünyede, meyil düz ve düze yakındır. Erozyon, tuzluluk, alkalilik ve drenaj, ve sel basması sorunu yoktur, hafif taşlılık sorunu vardır.Parsel üzerinde bir adet profil demir karkaslı, üzeri ve yanları sac ile kapatılmış, sökülüp götürülecek nitelikte olması sebebi ile Yargıtay içtihatları gereği değerlendirmeye alınmayan yapı ile kültürel bakımları yapılmayan bakımsız 30 adet meyve ağacı ile orman ağaçları vardır. Parsel üzerindeki ağaçların değerleri arz değeri içinde değerlendirilmiştir.
Adresi : Karaman Mahallesi, Belen Başı Mevkii Döşemealtı/ Antalya
Yüzölçümü : 5.450 m2 Tarla nitelikli taşınmaz -Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı uygulama planının olmadığı, mutlak tarım arazisinde kaldığı öğrenilmiştir.
Kıymeti : 163.500,00 TL----KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Beyan : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibari ile rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulucaktır. Ancak Taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.
1. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı 9.10.11.12. icra müdürlüğü ihale odası Meltem/Muratpaşa-Antalya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/470 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/12/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR