ANTALYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Aksu'da sera icradan satılıktır

ANTALYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908934
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : KURŞUNLU MAH. / AKSU
: 11939
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3820 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,390,795 TL
Birinci Satış Günü
:
06.03.2019 15:30
İkinci Satış Günü
:
02.04.2019 15:30
Satış Yeri
:
ANTALYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU (HUKUK BLOĞU C BLOK 1.KAT SATIŞ SALONU) MURATPAŞA ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
12. İCRA DAİRESİ

2018/3820 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri :Antalya İl, Aksu İlçe, 208 Ada, 13 Parsel, KURŞUNLU Mahalle/Köy, MADENLER Mevkii, EV,SERA VE TARLA, taşınmazAntalya şehir merkezine yaklaşık 27-30 km mesafede ve Aksu İlçe merkezinin 13 km kuzeyinde Kurşunlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, taşınmazın yaklaşık 30 m güneyinde Kurşunlu Köyü Madenler Mahallesi Camii, taşınmaza yaklaşık 7km mesafede güneybatı yönünde Kurşunlu Şelalesi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge genelde tarımsal nitelikli tarlalar, bahçeler, seralar ve evler bulunmakta olup, güney yönünde yer alan Madenler Sokak üzerinden özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir.Bölgede alt yapı hizmetlerinden (yol, su, elektrik)yararlanmaktadır.Toprak Yapısı:Traverten nitelikli ana kayanın yerinde ayrışmasıyla oluşmuş (Terra Rose) kızıl– kahverengi tipik Akdeniz bölgesine has tarım topraklarındandır.Killi-tınlı yapıda olup, orta derecede geçirgen, orta derinlikte profile sahiptir. Tuzluluk- Alkalilik ve Drenaj problemi yoktur.Topoğrafya:Dava konusu taşınmazın eğimi % 1-3 seviyesindedir.Sulama Durumu: Taşınmaz sondaj vasıtasıyla sulanmaktadır.İklim: Taşınmaz ve çevresinde Tipik Akdeniz Bölgesi iklim özelliği hakimdir.Kullanım Durumu ve Bitki Örtüsü:Taşınmaz tarla vasfında olup yüzölçümü 11.939,29 m2 dir. Taşınmazın üzerinde 5250 m2 lik plastik sera ile 360 m2 lik yapı bulunmaktadır.Ayrıca taşınmaz üzerinde 15 – 18 yaşlarında 4 adet zeytin ağacı, 4 adet zeytin fidesi, 15 – 18 yaşlarında 2 adet yenidünya ağacı, 1 adet portakal ağacı ile 1 adet incir ağacı bulunmaktadır.Değerlendirme; ağaçların yaşı, cinsi, ekonomik ömürleri, gelişmişlik durumlar, kültürel bakımlarının yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatları dikkate alınarak yapılmıştır. Ayrıca il gıda tarım ve hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ağaç birim değerleri cetvelinden yararlanılarak ağaç rayiç değerleri hesaplanmıştır.Taşınmaz üzerindeki ağaçlarım toplam değeri 5.009,00- TL ( beş bin dokuz Türk Lirası)Taşınmazın üzerinde yaklaşık 5250 m2 alanlı 1 adet plastik sera bulunmaktadır.Plastik sera demir makaslar üzerine plastik kaplamalı yan havalandırmalı damla sulama sistemli seradır.
Adresi : Aksu İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Madenler Sokak,208 ada 13 parsel Antalya
Yüzölçümü : 11.939,29 m2
Arsa Payı : Tam hisseli
İmar Durumu : Antalya Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11.04.2018 tarih ve E.3117 nolu yazısında ;Antalya İli, Aksu İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 208 ada 13 nolu taşınmaz; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.07.2017 tarihli ve 594 sayılı kararı ile onanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” olarak görülmekte olup bu palana istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığını bilgilerinize arz ederim, denmektedir.
Kıymeti : 1.390.795,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesi uyarınca ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.
1. Satış Günü : 06/03/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 02/04/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri :ANTALYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU (HUKUK BLOĞU C BLOK 1.KAT SATIŞ SALONU) MURATPAŞA ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3820 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR