ANTALYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Aksu'da 3094 M2 tarla icradan satılıktır (Çoklu satış)

ANTALYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996532
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : MURTUNA MAH. / AKSU
: 3094
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/9790 ESAS
Muhammen Bedeli
:
239,541 TL
Birinci Satış Günü
:
08.08.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
15.09.2019 15:00
Satış Yeri
:
ANTALYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU (ANTALYA ADLİYESİ 1.KAT HUKUK BLOĞU 9.10.11.12 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU) ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
12. İCRA DAİRESİ

2018/9790 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Antalya İl, Aksu İlçe, 13588 Ada, 307 Parsel, MURTUNA Mahalle/Köy, HURMA DERESİ Mevkii, taşınmaz Aksu İlçesi, Murtuna Mahallesinde, Hurma Deresi mevkiinde yer almakta olup, Murtuna Mahalle merkezinin 4 km kuzeybatısında, Aksu İlçe merkezinin 13 km kuzeyinde ve Antalya şehir merkezinin 25 km kuzeydoğusunda yer almakta olup, Expo 2016 Sergi Alanının 9 km kuzeybatısında bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge genelde tarımsal nitelikli tarlalar, bahçeler, seralar ve köy tipi evler bulunmaktadır.Taşınmaza toplu ulaşım araçlarıyla ve özel araçlarla ulaşım belli bir mesafeye kadar mümkündür.Bölge yeni gelişmekte olduğundan yapılaşma kısmen ve belli mesafelerde imarsız yapılar şeklinde olup bölge genelde tarımsal nitelikli tarlalardan oluşmaktadır.Alt yapı hizmetlerinden henüz tam olarak yararlanamamaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım araçları ile belli bir mesafeye kadar ulaşım mümkün olup, özel ulaşım imkanlarıyla ulaşılmaktadır.Belli bir mesafede sosyal donatı alanları bulunmamaktadır.Toprak Yapısı:Traverten nitelikli ana kayanın yerinde ayrışmasıyla oluşmuş (Terra Rose) kızıl–kahverengi tipik Akdeniz bölgesine has tarım topraklarındandır. Killi-tınlı yapıda olup, orta derecede geçirgen, orta derinlikte profile sahiptir. Tuzluluk- Alkalilik ve Drenaj problemi yoktur.Topoğrafya:Dava konusu taşınmazın eğimi düze yakın % 0–1 seviyesindedir. İklim:Taşınmaz ve çevresinde Tipik Akdeniz Bölgesi iklim özelliği hakimdir.Kullanım Durumu ve Bitki Örtüsü:Taşınmaz tarla vasfında olup, 3.094,05 m2 yüzölçümlü ve yamuk geometrik formda yer almaktadır.Taşınmaz (tarla) üzerinde 18–20 yaşlarında 78 adet narenciye ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz üzerindeki ağaçların yaşı, cinsi, ekonomik ömürleri, gelişmişlik durumlar, kültürel bakımlarının yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatları dikkate alınarak yapılmıştır.Ayrıca il gıda tarım ve hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ağaç birim değerleri cetvelinden yararlanılarak ağaç rayiç değerleri hesaplanmıştır.Taşınmaz üzerinde 78 adet portakal ağacı bulunmaktadır.
Adresi :Aksu, Murtuna Mahallesi, Hurma Deresi Mevkii, 13588 ada 307 parsel(Tarla) Aksu/ANTALYA
Yüzölçümü : 3.094,05 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.10.2018 tarih E.6972 sayılı cevabı yazısında ‘Antalya İli, Aksu İlçesi, Murtuna Mahallesi 13588 ada 307 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alan; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.07.2017 tarih ve 594 karar sayısı ile onadığı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘’Tarım Alanında’’ kalmakta olup,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yoktur.’’ denmektedir.
Kıymeti : 239.541,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeni ile rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçlı kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarih 6183 Sayılı Amme Alacaklarının tahsili usulu hakkındaki kanun hükümleri gereğince ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 15:00-15:05 arası
2. Satış Günü : 05/09/2019 günü 15:00-15:05 arası
Satış Yeri :ANTALYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU (ANTALYA ADLİYESİ 1.KAT HUKUK BLOĞU 9.10.11.12 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU) ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 28130 Ada, 1 Parsel, MEHMETÇİK Mahalle/Köy, ARSA, TaşınmazAntalya şehir merkezine yaklaşık 4-6 Km mesafede Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta ve parselin kuzeybatı yönünden Yiğitler Caddesi üzerinden ulaşım sağlanmakta olup, taşınmaz Termessos Bulvarının 130 m doğusunda bulunmakta ve taşınmaza 1,5km doğusunda 3.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, 1 km batısında Özel Antalya Likya Hastanesi bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge genelde tarımsal nitelikli tarlalar, bahçeler, seralar ve evler bulunmakta olup, güney yönünde yer alan Aspendos Bulvarıüzerinde banka şubeleri ve çeşitli iş yerleri bulunmaktadır.Taşınmaza toplu ulaşım ve özel araçlarla taşınmazın batı yönünde yaklaşık 150m mesafede yer alan Termessos Bulvarı üzerinden ulaşım mümkün olup, taşınmaza asfalt yol ile ulaşılabilmektedir.Bölgede alt yapı hizmetlerinden (yol, su, elektrik)yararlanmaktadır.Toprak Yapısı:Traverten nitelikli ana kayanın yerinde ayrışmasıyla oluşmuş (Terra Rose) kızıl–kahverengi tipik Akdeniz bölgesine has tarım topraklarındandır.Killi-tınlı, orta derecede geçirgen, orta derinlikte profile sahiptir. Tuzluluk- Alkalilik ve Drenaj problemi yoktur.Topoğrafya:Dava konusu taşınmazın eğimi düze yakın olup % 0-1 seviyesindedir.Sulama Durumu :Taşınmaz şebeke suyu ile sulanmaktadır.İklim:Taşınmaz ve çevresinde Tipik Akdeniz Bölgesi iklim özelliği hakimdir.Kullanım Durumu ve Bitki Örtüsü:Taşınmaz Narenciye Bahçesi vasfında olup, 14.970,75m2 yüzölçümlü, yamuk geometrik formdadır. Taşınmazın(parselin) üzerinde imara aykırı olarak 9 adet tek katlı, 8 adet 2 katlı yapı, ekonomik değeri olmayan kümes, depo vb. yapılar ile, 9 adet plastik sera, 2 adet cam sera ve 5 adet 3–5 yaşlarında nar ağacı, 2 adet 8 – 10 yaşlarında asma, 3 adet 15 – 18 yaşlarında incir ağacı, 8 adet 15–18 yaşlarında portakal ağacı bulunmaktadır.Ağaçların yaşı, cinsi, ekonomik ömürleri, gelişmişlik durumlar, kültürel bakımlarının yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatları dikkate alınarak yapılmıştır.Ayrıca il gıda tarım ve hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ağaç birim değerleri cetvelinden yararlanılarak ağaç rayiç değerleri hesaplanmıştır.Taşınmaz üzerinde çeşitli cinste 18 adet meyva ağacı bulunmaktadır.Taşınmazda borçluya ait 9/560 hisse satılacaktır.Taşınmazın(Narenciye Bahçesi ) üzerinde imara aykırı 9 adet tek katlı ve 8 adet 2 katlı yapılar bulunmaktadır.Yapılar kargir yığma ve kısmen betonarme yapı şeklinde plak dam döşeme ve ahşap üzerine kiremit çatılı olup, her yapı kendi içerisinde bölümlere ayrılmış ( odalar, mutfak, salon vs) sıvalı ,boyalı,demir ve ahşap doğramalı mesken vasfındaki yapıların tamamı toplam brüt yaklaşık 1950 m2 dir.Taşınmazın(Narenciye Bahçesi ) üzerinde 9 adet plastik sera bulunmakta olup, plastik seralar toplamda yaklaşık 5200m2 alanlı ve 2 adet cam örtülü sera toplamda 55 0m2 alanlıdır. Plastik sera demir makaslar üzerine plastik kaplamalı yan havalandırmalı yağmurlama sistemli seradır.Cam sera çelik makaslar üzerine cam kaplamalı yan havalandırmalı damla sulamalı kısmen bakımsız seralardır.
Adresi : Muratpaşa İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, Yiğitler Caddesi üzeri, 1223.Sokak, 54 ada 33 parsel Antalya
Yüzölçümü : 14.970,75 m2
Arsa Payı : 18/1120
İmar Durumu : Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Çap Servisinin 18.10.2018 tarih ve E.27734 sayılı cevabı yazısında; ‘Mehmetçik Mahallesi 54 ada 33 parsel, Kırcami Bölgesi 1/1000 ölçeli uygulama imar planında bir kısmı “Konut” kullanımında, bir kısmı da“İmar Yolunda” kalmaktadır.Parselin bulunduğu bölgede belediyemizce imar uygulaması yapılacaktır.Parselin bulunduğu bölgede parselasyon düzenlemesi, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/11/2017 tarih ve 1727 sayılı kararıyla uygun bulunarak, Belediyemizce 29/11/2017 ile 28/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.Askı süresi içerisinde parselasyona itirazlar vardır.İtirazlar değerlendirilmekte olup, parselasyon işlemi tamamlandıktan sonra imar durumu hakkında bilgi verilebilecektir.’ denmektedir.
Kıymeti : 181.916,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 08/08/2019 günü 16:00-16:05 arası
2. Satış Günü : 05/09/2019 günü 16:00-16:05 arası
Satış Yeri :ANTALYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU (ANTALYA ADLİYESİ 1.KAT HUKUK BLOĞU 9.10.11.12 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU) ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9790 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR