ANTALYA 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Aksu'da 23101 m2 tarla icradan satılıktır (Çoklu satış)

ANTALYA 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978643
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : KURŞUNLU MAH. / AKSU
: 23101
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/804 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,900,875 TL
Birinci Satış Günü
:
22.05.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
19.06.2019 15:00
Satış Yeri
:
3. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
16. İCRA DAİRESİ

2017/804 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli Aksu ilçesi Kurşunlu köyü Patırlar mevkii175 Ada 32 parsel sayılı Nar Bahçesi niteliğinde taşınmaz.Antalya İli Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi 175 ada 32 parsel no.lu taşınmaz Kurşunlu Mahallesi belediye adresinde olup, Batısında Antalya-lsparta Devlet Karayoluna 4000 m, Güneyinde Kurşunlu Şelalesine 6500 m, Doğusunda Aksu Çayına 11 km ve Antalya Şehir merkezine 28 km mesafededir.
Davaya Konu Taşınmazın Özellikleri
Dava konusu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi Antalya Travertenleri olarak bilinen kaya birimi içinde bulunmaktadır. Bu parsel ve çevresi sık dokulu ve gözeneksiz bir yapıya sahiptir. Zeminde görülen kırmızı renkli toprak; travetenlerin yüzey ve yüzeye yakın üst seviyelerinde erime veya bir başka nedenlerle oluşmuş plastisitesi yüksek kildir. Parseli oluşturan toprak, kireç ana kayanın yerinde ayrışmasıyla oluşmuştur. Taşınmış topraklar kum ve şilt oranı yüksek olan topraklardır. Yerinde oluşmuş topraklar kırmızı renkli olup %95?i kil olan kum ve şilt oranı çok düşük(% 5 gibi)'dür.
Taşınmaz üzerinde çeşitli yaş sayı ve cinste meyve ağaçlarının bulunduğu, dava konusu taşınmazın belediye hizmetlerinden(yol,su,elektrik) yararlandığı görülmüştür.
Taşınmaz tüm bu vasıfları dikkate alındığında, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 3.maddesi e bendindeki sulu mutlak tarım arazisi vasfındadır.
Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçlar değerlendirilirken Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ağaç rayiç değerlerinden yararlanılmıştır.
Ağaç Cinsi Ağaç Yaşı Ağaç Adedi Bir Ağaç Değeri (TL/adet) Toplam Değer (TL)
Limon 12-15 8 400,00 3.200,00
Zeytin 15-18 15 600,00 9.000,00
Zeytin 20-22 1 800,00 800,00
Yenidünya 8-10 4 350,00 1.400.00
Asma 10-12 4 120.00 480.00
? Nar 12-15 1136 100,00 113.600,00
İncir 18-20 16 400.00 6.400,00
Dut 15-18 2 300,00 600,00
Portakal 15-18 60 400,00 24.000,00
Portakal 8-10 25 350,00 8.750,00
TOPLAM 168.230,00
Davaya Konu Taşınmazın Arz Yönünden Değerlendirilmesi
Antalya İli, Aksu ilçesi, Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde son yıllardaki talep ve gayrimenkul satış değerlerindeki değişimler, mahalli alım satım değerleri arz ve talep durumu göz önüne alındığında 175 ada 32 nolu parselin değerine etki edebilecek tüm unsurlar; taşkın, erozyon, arazinin büyüklüğü, geometrik şekli, toprak verimliliği, sulama durumu, eğimi, topoğrafık yapısı, ulaşım durumu, pazarlara ve yerleşim yerlerine yakınlığı vb. göz önüne alındığında bugünkü piyasa rayiçlerine göre m2 bedeli 75,00 TL/nr olduau tespit edilmiştir.
175 ada 32 nolu Parselin Arz değeri : 23.101,94 m2 x 75,00 TU m2 = 1.732.645,50 TL
Taşınmaz üzerinde bulunan plastik örtülü seranın değeri hesaplanmayacaktır. Çünkü Yargıtay 6.Hk.Dairesi 2003/8206 E. Ve 2003/8243 K. İle sabit olmayan ve taşınabilir nitelikteki seralar, arzın bütünleyici parçası olarak kabul edilemeyeceği kararı ve Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 2010/1187 E. Ve 2010/1204 K İle seraların 3194 Sayılı yasada tanımı yapılan "yapı" niteliğinde bulunmadığı ve yasa hükmü karşısında yapı sayılmayıp, T.M.K.728. maddesi kapsamındaki hafif yapılar niteliğinde olduğu ilamları nedeniyle sera değeri hesaplanmayacaktır.
Taşınmazın toplam defteri = arz + muhtesat =1.732.645,50 + 168.230,00 =1.900.875,50 TL olarak bilirkişi tarafından tespit edilip bu değer üzerinden satışa çıkarılmıştır.
TAŞINMAZIN KAYDINDA BULUNAN ŞERH : "Tamamen veya münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 75. Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir" şeklinde belirtme konulmuş olup taşınmaz iş bu ŞERH İLE BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.
Yüzölçümü : 23.101,94 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Aksu Belediyesi Planve Proje Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve 496 sayılı yazılarında "Antalya İli Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi 175 ada 32 parsel no.lu taşınmazın Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planı 3. İdare Mahkemesinin 10.06.2016 tarih 2014/254 Esas ve 2016/711 Karar sayısı ile iptal * edilmiştir" denmektedir.
Kıymeti : 1.900.875,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : 3. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli Aksu ilçesi Gökdere köyü 13601 Ada 26 parsel sayılı taşınmaz.
Antalya İli Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi 13601 ada 26 parsel no.lu taşınmaz Gökdere Mahallesi belediye adresinde olup. Batısında Yurtpınar Mahallesi merkezine 4000 m, Güneyinde Expo Antalya Sergi Alanına 6750 m, Doğusunda Aksu Çayına sınır ve Antalya Şehir merkezine 30 km mesafededir.
Davaya Konu Taşınmazın Özellikleri
Dava konusu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi Antalya Travertenleri olarak bilinen kaya birimi içinde bulunmaktadır. Bu parsel ve çevresi sık dokulu ve gözeneksiz bir yapıya sahiptir. Zeminde görülen kırmızı renkli toprak; travetenlerin yüzey ve yüzeye yakın üst seviyelerinde erime veya bir başka nedenlerle oluşmuş plastisitesi yüksek kildir. Parseli oluşturan toprak, kireç ana kayanın yerinde ayrışmasıyla oluşmuştur. Taşınmış topraklar kum ve şilt oranı yüksek olan topraklardır. Yerinde oluşmuş topraklar kırmızı renkli olup %95?i kil olan kum ve şilt oranı çok düşük(% 5 gibi)dir.
Taşınmaz üzerinde 8-10 yaşlarında 304 adet limon ağacı bulunduğu, dava konusu taşınmazın belediye hizmetlerinden yararlanmadığı görülmüştür.
Taşınmaz tüm bu vasıfları dikkate alındığında. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 3.maddesi e bendindeki sulu mutlak tarım arazisi vasfındadır.
Ağaçlar değerlendirilirken Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ağaç rayiç değerlerinden yararlanılmıştır.
Ağaç Cinsi Ağaç Yaşı Ağaç Adedi Bir Ağaç Değeri (TL/adet) Toplam Değer (TL)
Limon 20-25 304 480.00 145.920.00
TOPLAM 145.920.00
Davaya Konu Taşınmazın Arz Yönünden Değerlendirilmesi
Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi ve çevresinde son yıllardaki talep ve gayrimenkul satış değerlerindeki değişimler, mahalli alım satım değerleri arz ve talep durumu göz önüne alındığında 13601 ada 26 nolu parselin değerine etki edebilecek tüm unsurlar; taşkın, erozyon, arazinin büyüklüğü, geometrik şekli, toprak verimliliği, sulama durumu, eğimi, topoğrafık yapısı, ulaşım durumu, pazarlara ve yerleşim yerlerine yakınlığı vb. göz önüne alındığında bugünkü piyasa rayiçlerine göre m2 bedeli 50,00 TL/nr olduâu tespit edilmiştir.
13601 ada 26 nolu Parselin Arz değeri : 19.911,09 m2 x 50,00 T J m2 = 995.554,50 TL Taşınmazın toplam defleri = arz + muhtesat = 995.554.50 + 145.920,00 = 1.141.474,50 TL
Yüzölçümü : 19.911,09 TL
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve 496 sayılı . yazılarından "Antalya İli Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi 13601 ada 26 parsel no.lu taşınmazın İmar Planları kapsamında bulunmadığı" anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 1.141.474,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : 3. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/804 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR