ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Aksu'da 2301 m2 tarla icradan satılıktır

ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062230
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : HACIALİLER MAH. / AKSU
: 2301
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/13962 ESAS
Muhammen Bedeli
:
540,720 TL
Birinci Satış Günü
:
13.11.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
11.12.2019 14:30
Satış Yeri
:
Antalya Adalet Sarayı, Zemin Kat, Hukuk Bloğu, 7.İcra Müdürlüğü önü (koridor)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
7. İCRA DAİRESİ
2018/13962 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN :
Tapu kaydı:Dosya içerisinde bulunan tapu kaydına göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Hacıaliler Mahallesi, 4477 parselin alanı 2.031,09 m2 büyüklükte olduğu,Tarla vasfında olduğu ve 1/1 (Tam) hisse paylı kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
İmar durumu :Aksu Belediyesi Harita ve İmar Servisinden ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Harita ve Planlama Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ve dosya içerisinde bulunan plana göre Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesi 4477 parsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında taşınmaz ''Orman Sınırları'' içerisinde yer almakta olup, alt ölçekli planları bulunmadığı öğrenilmiştir.
Yeri ve mevkii: Kıymet takdirine konu olan Antalya ili Aksu İlçe sınırları içerisinde bulunan 4477 numaralı parselin konumu, taşınmazın dıştan görünümleri aşağıda resimlerde gösterilmiştir. 4477 numaralı parseldeki taşınmaz Hacıaliler Mahallesi, Antalya Serik Yolunun yaklaşık 500m güneyinde kalmaktadır.4477 umaralı parsel Aksu İlçe merkezinin yaklaşık 1,5km güneyinde yer almakta olup, Antalya şehir merkezinin kuzeydoğusunda ve 18 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaza yaklaşık 1 km mesafede kuzey yönünden Antalya Serik Yolu geçmekte olup, taşınmaza ulaşım yaklaşık 100 m kuzeyinde yer alan 307.Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Belediye hizmetinden (su,kanalizasyon,yol) faydalanmaktadır. Bölgede taşınmazla benzer niteliklere sahip arsa/tarla/sera/ tek ve çift katlı köy tipi yapı kullanımı hakim olup yakın çevrede Okul, Semt pazarı, Alışveriş merkezleri vb. İmkanlar bulunmaktadır.
Posta adresi :Hacıaliler Mahallesi, 307.Sokak güneyi, 4477 parsel, Aksu /ANTALYA .
Özellikleri:Kıymet taktirine konu olan taşınmaz Tarla vasfında düze yakın bir arazide, yamuk geometrik formda olup, parsel üzerinde borçlu malik kullanımında olan betonarme kargas yapı şeklinde kendi içerisinde bölümlere ayrılmış (odalar, salon, mutfak, banyo-wc, hol ve balkon vb) 2 katlı toplam yaklaşık 240 m2 alanlı ev, yığma yapı şeklinde tek katlı yaklaşık 15 m2 alanlı depo ve ekonomik değeri olmayan yaklaşık 40 m2 alanlı demir profilli sundurma ile parsel sınırları içerisinde açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Ayrıca parselin tarlanın sınırları dahilinde yaklaşık 5 ? 8 yaşlarında 13 adet limon ağacı, yaklaşık 5 ? 8 yaşlarında 18 adet portakal ağacı , 5 ? 8 yaşlarında 2 adet muz, 8 ? 10 yaşlarında 4 adet palmiye ağacı ile 8 ? 10 yaşlarında 20 adet kadar kavak ve ekonomik değeri olmayan değişik cins ve yaşta ağaçlar bulunmaktadır.Parsel üzerinde yer alan yapılar için Aksu Belediyesi İmar Müdürlüğü? nde yapılan incelemede yapıya ilişkin yapı ruhsat belgesi bulunmadığı tarafımıza şifahi olarak beyan edilmiştir.
Kaydındaki beyanlar : 1-'' Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amançlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 say. Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 say. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Üçüncü kişilere satılması durumunda borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur. Tarih: 08.11.2013 Yevmiye:8040
2-Üçüncü kisilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur. 16/04/2014 tarih ve 6382 yevmiye.
Not :Tasınmazın tapu kaydındakı beyanlar yukarıdaki şekilde olmakla birlikte icra satışı sonrası ihale bedelinden öncelikle yukarıdaki beyanlara esas Maliye Hazinesinin kanuni ipotek hakkında konu ve rüçhanlı borcu ödeneceğinden, ihale alıcısının söz konusu borçtan sorumluluğu kalmayacaktır.
Kıymeti : 540.720,00 TL KDV Oranı :%18 Yüzölçümü : 2.301,09 m2
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Antalya Adalet Sarayı, Zemin Kat, Hukuk Bloğu, 7.İcra Müdürlüğü önü (koridor)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13962 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR