POLATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ankara/Polatlı'da 10400 m² harman yeri icradan satılıktır

POLATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181950
Şehir : Ankara / Polatlı
Semt-Mahalle : SARIHALİL MAH. / POLATLI

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2019/27 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
165,200 TL
Birinci Satış Günü
:
21.09.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
16.10.2020 14:00
Satış Yeri
:
Polatlı Adliye Sarayı 1. Kat Satış salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLATLI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Polatlı İlçesi Sarıhalil Mahallesi Çorak Kamışlı Mevkiinde 462 parsel sayılı taşınmaz 10.400,00 m² yüzölçümlü olup Harman yeri Niteliğindedir. Polatlı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 15.10.2019 tarih ve 10868 sayılı yazısında; 462 parselin belediye sınırları içerisinde yer aldığı, onaylı imar planının bulunmadığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planının bulunduğu bilgisine yer verilmiş olup,konu taşınmazın kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Bölgenin her türlü altyapı hizmeti Ankara Büyük Şehir Belediyesi ile İlçe belediyesi tarafından karşılanmaktadır,taşınmaz, Sarıhalil Mahallesi Yerleşim alanının batı bitişiğinde yer almaktadır,taşınmazın güney sınırında kadastro paftasında ve mevcut zeminde yola cephesi bulunmaktadır. Ankara-Eskişehir Karayoluna yaklaşık 23 km, Polatlı İlçe Merkezine yaklaşık 24 km uzaklıktadır, taşınmazın bir kısmının (batı kısmı) beton direkli tel örgü ile çevrili olduğu, Beton direkli tel örgü ile çevrili olan bu alana parselin güney cephesinde yer alan Toydemir ? Sarıhalil yolu üzerinden girişi olup,Giriş kapısı 41/1 numarası almıştır. Tel örgü ile çevrilmiş alan yaklaşık 5.550,00 m² lik alana denk gelmekte olup tel örgünün uzunluğu 347,80 metredir. Tel örgü yaklaşık 1,50 metre boyunda betonarme direkli 3 sıra gergi 3 sıra dikenli telli kafes tel örgü ile çevrilidir.Tel örgü ile çevrilmiş alanın kuzey tarafında oturum alanı 140 m² ye denk gelen temel bulunmaktadır. Yanında grebeton olarak atılmış tretuvar betonu bunmaktadır. Ayrıca 5,00 m² lik alanı kapsayan fosseptik bulunmaktadır. 140 m² alanlı grebeton üzerine yaklaşık 50cm yüksekliğinde atılmış içine de tesisat boruları atılmış haldedir. Topoğrafik yapı itibariyle %2-3 oranında eğim bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey sınırında Kızıl Su Yolu, güneyi Toydemir - Sarıhalil Yolu, Batısı kuru dere ve doğusu meydan ile çevrilidir. Geriye kalan tel örgü ile çevrili alanın dışındaki 4.850,00 m² lik kısımda ekonomik değeri bulunmayan çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Herhangi bir inşaat muhdesatı bulunmamaktadır.Taşınmazın m²/TL birim değeri, 13.00 Türk Lirası olarak tahmin ve takdir edilmiştir. Taşınmazın arsa değeri 135.200,00 TLsı üzerindeki Tel örgü, demir kapı ve temel muhsedat değerleri 30,000,00 TL sı olup taşınmazın arsa ve muhsedat değerlerinin toplamı 165.200,00 TL dır.
Yüzölçümü : 10.400,00 m2
Kıymeti : 165.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/09/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 16/10/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Polatlı Adliye Sarayı 1. Kat Satış salonu -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 ile Mahkeme ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 si ile mahkeme ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında teminat vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/27 Satış sayılı dosya numarasıyla satış memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR