ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aliağa Güzelhisar Köyü'nde 48.450 m² tarla açık artırma ile satılacaktır (çoklu Satış)

ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092052
Şehir : İzmir / Aliağa
Semt-Mahalle : GÜZELHİSAR MAH. / ALİAĞA
: 48450
Yayınlandığı Gazeteler

ALİAĞA EKSPRES 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ALİAĞA EKSPRES 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aliağa'da 5 adet tarla açık artırma usulü ile satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Aliağa/ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


1.GAYRİMENKUL : Aliağa Tapu Müdürlüğünde Güzelhisar Köyü Gümetepe Mevkii 94 parsel Aliağa/İZMİR adresinde kayıtlı olan hisseli 48.450 m² yüzölçümlü Tarlanın ( Kamulaştırma sonrası 41.552,64 m² yüzölçümlü ) 7.791,12 m². lik tarla. Muhammen bedeli 250.000.-TL.

2.GAYRİMENKUL : Aliağa Tapu Müdürlüğünde Horozgediği Mahallesi Mezaraltı Mevkii 473 parsel Aliağa/İZMİR adresinde kayıtlı olan tam hisseli 15.900 m² yüzölçümlü, tarla. Muhammen bedeli 600.000.-TL.

3.GAYRİMENKUL : Aliağa Tapu Müdürlüğünde Horozgediği Mahallesi Mezaraltı Mevkii 491 parsel Aliağa/İZMİR adresinde kayıtlı olan tam hisseli 27.750 m² yüzölçümlü, tarla.
Muhammen bedeli 1.050.000.-TL.

4.GAYRİMENKUL : Aliağa Tapu Müdürlüğünde Horozgediği Mahallesi Mezaraltı Mevkii 493 parsel Aliağa/İZMİR adresinde kayıtlı olan tam hisseli 61.600 m² yüzölçümlü, altı zeytinli ağaçlı tarla.
Muhammen bedeli 1.900.000.-TL.

5.GAYRİMENKUL : Aliağa Tapu Müdürlüğünde Horozgediği Mahallesi Mezaraltı Mevkii 497 parsel Aliağa/İZMİR adresinde kayıtlı olan tam hisseli 6.100 m² yüzölçümlü, iki zeytinli ağaçlı tarla.
Muhammen bedeli 240.000.-TL

Satış (Açık Artırma) 20/12/2019 tarihinde Cuma günü Saat 10:00’da Aliağa Vergi Dairesi Müdürü odasında başlayacak olup, satış süresi her parsel için 15 dakikadır.
Teminat Tutarı.
1 Gayrimenkul için ; 250.000.-TL.X % 7.5 = 18.750.-TL.
2. Gayrimenkul için ; 600.000.-TL.X % 7.5 = 45.000.-TL.
3. Gayrimenkul için ; 1.050.000.TL. X % 7.5 = 78.750.-TL.
4. Gayrimenkul için ; 1.900.000.TL. X % 7.5 = 142.500.TL.
5. Gayrimenkul için ; 240.000.TL. X % 7.5 = 18.000. TL.

olup, alınacak teminat tutarı nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla teminat tutarı kadar Banka Teminat Mektubu alınacaktır.
Taşınmazların genel özellikleri :
1.GAYRİMENKUL :
Taşınmazın; Aliağa’ya ve Güzelhisar mahallesi yerleşim birimine yakın mesafede yer alması, arazi eğiminin tarıma engel teşkil edecek düzeyde olmaması, düzgün geometriye sahip olması,
2.GAYRİMENKUL :
Tarım alanı olup tarla vasıflıdır. 3.derece Arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Parsel geometrik olarak, düz ve eğimsiz bir bölgede yer almaktadır. Parselin güney cephesi kadastral yola cephelidir.
3.GAYRİMENKUL :
Tarım alanı olup tarla vasıflıdır. Parsel geometrik olarak, düz ve eğimsiz bir bölgede yer almaktadır. Parselin kuzey cephesi kadastral yola cephelidir. Parsel sınırların yol cephesinden beton direkli tel çit ile sınırlandırılmıştır.
4.GAYRİMENKUL :
Tarım alanı olup tarla vasıflıdır. Parsel geometrik olarak, düz ve eğimsiz bir bölgede yer almaktadır. Parselin kadastral yol cephesi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yetişkin zeytinlik bulunmaktadır.
5.GAYRİMENKUL :
Tarım alanı olup tarla vasıflıdır. Parsel geometrik olarak, düz ve eğimsiz bir bölgede yer almaktadır. Parselin kadastral yol cephesi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yetişkin zeytinlik bulunmaktadır.
Parsellerin bulunduğu bölgede elektrik ve su imkanı mevcut olup, ulaşım özel araçlarla sağlanabilmektedir.
MÜŞTEREK HÜKÜMLER : Gayrimenkullere ait şartnameler Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden temin edilebilir.
1- Teminatın yatırılacağı tarih ve saati ile yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği : Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını, Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine ihale saatinden en geç bir saat önce vereceklerdir. Teminatların verildiğine ilişkin olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznesinden Alacakları Alındı ( Vergi Dairesi Alındısı-Menkul Kıymetler Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
2- Gayrimenkul açık artırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan rayiç bedelin %75’ini bulmadığı veya amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan fazla çıkmadığı veya masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 27/12/2019 Cuma günü saat 10:00’da Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğünde tekrar arttırmaya çıkacaktır.
3- Satış kararının Katma Değer Vergisi, Damga vergisi, Tapu Harcı, tellaliye ücreti ve diğer satış giderleri alıcı tarafından ödenecektir. (KDV %18, Damga Vergisi binde 5,69 dur)
4- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ihale bedelini derhal veya talep edilmesi halinde satış komisyonunca verilecek mühlet içerisinde ödemezse ihale fesh edilir ve Gayrimenkul satış komisyonunca derhal 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada alacaklılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilan ile iktifa olunur.
Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini ödemeyen kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur.
5- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır.
6- İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
İLAN OLUNUR
25 / 11 / 2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR