ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Alaplı Milli Emlak Şefliği'nden tarla ve çalılık satışa sunulmuştur

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113568
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alaplı Milli Emlak Şefliğine ait 4 adet taşınmaz ihale usulü satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaplı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALAPLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazların :

Sıra
No
Köyü Ada Parsel Yüzölçüm Niteliği İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici
Teminat(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Aşağıdoğancılar Tekke Mah-Çay F26-C-08-C-2-C 127 21 2.151,75 Tarla İmarsız 65.000,00 13.000,00 30.01.2020 14:30
2 Aşağıdoğancılar Tekke Mah-Çay F26-C-08-C-2-C 127 24 4.316,28 Tarla İmarsız 130.000,00 26.000,00 30.01.2020 14:45
3 Onurlu Çay F26-C-09-D-4-D 104 111 4.503,05 Tarla İmarsız 50.000,00 10.000,00 30.01.2020 15:00
4 Kasımlı Karşı F26-C-14-D-4-C 209 10 1.546,47 Çalılık İmarsız 30.940,00 6.188,00 30.01.2020 15:15
Yukarıda nitelikleri, tahmini satış bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Alaplı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dahilinde Alaplı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, teminat makbuzlarını, kanuni ikametgah belgesini, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar bir zarf içerisinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
4- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ile ilgili bilgiler ayrıca www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR