AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akyazı Belediyesi'nce 6 adet taşınmaz satılacaktır

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akyazı Belediyesi ana hizmet binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü odasında Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 6 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.
MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden aşağıdaki tabloda belirtilen 1,2,5 sıra nolu taşınmazlar için
130,00-TL, 3,4,6 sıra nolu taşınmazlar için 200,00-TL, bedel karşılığında temin edilebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Akyazı Belediyesi ana hizmet binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü odasında Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No İli İlçe Mahalle Mevki Ada/Parsel Nitelik YüzölçümüM² Muhammen Bedeli TL Geçici Teminat Bedeli TL (%3) İhale Tarihi İhale Saati
1 Sakarya Akyazı Osmanbey Karaorman -/83 Tarla 3.700,00 m² 85.100,00-TL 2.553,00-TL 13.07.2020 15:00
2 Sakarya Akyazı Yongalık Köyiçi 186/7 Tarla 1.043,64 m² 64.183,86-TL 1.925,52-TL 13.07.2020 15:10
3 Sakarya Akyazı Yenidoğan Köyiçi -/1063 Tarla 5.110,00 m² 127.750,00-TL 3.832,50-TL 13.07.2020 15:20
4 Sakarya Akyazı Türkormanköy Ayvatarla 103/36 Tarla 6.688,58 m² 207.345,98-TL 6.220,38-TL 13.07.2020 15:30
5 Sakarya Akyazı Çataköprü Köycivarı 113/28 Bahçeli Ahşap Ev 625,51 m² arsa ve içerisinde 121 m² tek katlı ev 90.500,00-TL 2.715,00-TL 13.07.2020 15:40
6 Sakarya Akyazı Osmanbey Karaorman -/161 Tarla 4.500,00 m² 112.500,00-TL 3.375,00-TL 13.07.2020 15:50


KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışlarımız KDV’ den muaftır.

MADDE –5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 13.07.2020 saat 14.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi
 3. Nüfus kayıt örneği
 4. İkametgâh belgesi
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 6. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname
 7. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 8. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

Tüzel Kişiler:

 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri
 3. Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 5. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 7. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”


Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR