MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akkovanlık Mahallesi'nde tarla icradan satılıktır

MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891360
Şehir : Muğla / Milas
Semt-Mahalle : AKKOVANLIK MAH. / MİLAS
: 9108
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/541 Talimat
Muhammen Bedeli
:
54,648 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2019 11:20
İkinci Satış Günü
:
22.02.2019 11:20
Satış Yeri
:
Güneş Mahallesi, Labranda Bulvarı, Milas Adliyesi Ek Binası Yanı Belediye Mezat Salonu MİLAS/MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MİLAS
İCRA DAİRESİ

2018/541 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 229 Ada, 3 Parsel, AKKOVANLIK Mahalle/Köy, Hayıtlı Dere Mevkii, Tapunun cilt;13, sayfa 1282'de tarla vasfında ve 9.108,06m² büyüklükteki taşınmazın tamamı satışa konudur.Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Akkovanlık Mahallesinin kuş uçumu yaklaşık 2850 m. Güney-doğusunda ve Akkovanlık Mahallesine bağlı Hacı İmamlar yerleşim yerinin kuş uçumu yaklaşık 800 m. Kuzey-doğusunda bulunmaktadır. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında ve zeminin bazı kısımları taşlık olup, topoğrafik açıdan hafif eğimli bir yüzeye sahiptir. Taşınmaz üzerinde son yıllarda ziraat yapılmadığındanzemin çalılaşmaya başlamıştır. Hafif meyilli kıraç arazi olan taşınmaz üzerinde zemin temizlendiğinde çevresindeki arazilerde olduğu gibi kuru şartlarda yetiştirilebilen hububat ürünleri (buğday, arpa, yulaf vs. gibi) ile tütün ve meyvecilik (zeytin, badem, armut ve bağcılık vs. gibi) ziraatı yapılabilir durumdadır. Makinelitarıma uygun olan taşınmazın kuzey-doğu ve güne-batı sınırı kadastral yola cepheli olup, araçla ulaşım imkânı vardır.
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planında Tarım alanı ve Önemli Doğa alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 54.648,36 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 23/01/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 22/02/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Güneş Mahallesi, Labranda Bulvarı, Milas Adliyesi Ek Binası Yanı Belediye Mezat Salonu MİLAS/MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/541 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR