MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akkovanlık Mahallesi'nde iki katlı kargir binalı tarla icradan satılıktır

MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891354
Şehir : Muğla / Milas
Semt-Mahalle : AKKOVANLIK MAH. / MİLAS
: 15609
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/422 Talimat
Muhammen Bedeli
:
295,319 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
22.02.2019 11:00
Satış Yeri
:
Güneş Mahallesi, Labranda Bulvarı, Milas Adliyesi Ek Binası Yanı Belediye Mezat Salonu MİLAS/MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MİLAS
İCRA DAİRESİ

2018/422 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 253 Ada, 3 Parsel, AKKOVANLIK Mahalle/Köy, Hacı İmamlar Mevkii, Tapunun cilt;15, sayfa;1478'de kayıtlı Taşınmaz iki katlı kargir ev, iki adet ahır ve tarla vasıflıdır.Taşınmazın tamamı satışa konudur.Bilirkişi raporuna göre; Parsel Akkovanlık mahallesinin kuş uçumu yaklaşık 2,5 km. güney-doğusundaki Hacı İmamlar mevkiindeki yerleşim alanı bitişiğinde ve buradan Ortaköy mahallesine giden yolun 270 m. Doğusunda bulunmaktadır. Kumlu-tınlı toprak yapısında olan taşınmaz zemini %5-10 eğimli olup, taşlık ve bazı kısımları kayaklıktır. Taşınmaz üzerinde iki katlı kargir ev, iki adet ahır ile yaşları 5-60 arasında değişen fıstık çamları ve evin bahçesinde 2 adet 5 yaşında Nar, 2 adet5 yaşında Ayva, 2 adet 10-15 yaşında Asma, 2 adet 5 yaşında Zeytin, 1 adet 5 yaşında Badem, 2 adet 20-30 yaşında Dut ağacı vardır. Taşınmaz ekilip, biçilen bir yer olmadığından tapuda belirtildiği gibi tarla değil fıstık çamlığı niteliğindedir. Taşınmazın kadastral yola cephesi olmayıp, her türlü araçla ulaşım imkanına sahiptir. Taşınmazın içindeki binaların özellikleri;
a) İki katlı kargir ev; iki katlı olan ev yığma inşaat tarzında yapılmıştır. Beden ve bölme duvarları tuğla duvar, sıvalı ve boyalıdır. Binanın zemin katın pencere doğramaları PVC ve kullanılmakta, üst katın pencere ve kapıları takılmamış vaziyettedir. Binanın üzeri ahşap çatı, çatı örtüsü marsilya kiremittir. Binanın alanı taban alanı 90,00 m2, toplam inşaat alanı 180,00 m2 dir.
b) İki adet ahır; yığma inşaat tarzında yapılmış olan ahır binaları tek kattır. Ahırlardan birinin beden duvarları briket duvar ve üzer ahşap çatı, çatı örtüsü kiremittir. Diğer ahır binasının beden duvarları taş duvardır. Her bir ahırın alanı 45,00 m2 olup, toplam alanı 90,00 m2 dir.
Taşınmaz içindeki fıstık çamları haricinde
Yüzölçümü : 15.609,80 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planında Önemli Doğa Alanında, bir kısmı ise Tarım alanı ve Orman alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 295.319,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 23/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 22/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Güneş Mahallesi, Labranda Bulvarı, Milas Adliyesi Ek Binası Yanı Belediye Mezat Salonu MİLAS/MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/422 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR