ADANA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Sarıçam'da 153 m² tarla hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

ADANA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053989
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/207 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
44,336 TL
Birinci Satış Günü
:
02.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
30.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 16/A, Adliye Ek-2 Hizmet Binası, Asma Kat, 17/B nolu MEZAT SALONU Seyhan/ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
9. İCRA DAİRESİ

2018/207 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu kaydı: Adana ili, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mah. 2896 Parsel, Tarla nitelikli, 9.926,29 TL yüzölçümlü taşınmazın, 170/11017 hissesi satılacaktır.
1905 nolu parsel 11017 m² yüzölçümlü tarla vasıflı iken, Kamulaştırma Kanununa göre ifraz görerek tarla ve yol vasıflı olarak iki ayrı parsele ayrıldığı tespit edilmiştir.1905 nolu parselin İfrazı sonucu oluşan 2896 ve 2897 nolu parsellerde borçlunun 170/11017 payı bulunmaktadır.• 2896 nolu parselin alanı 9.926,29 m² , borçlunun payına isabet eden alan ise 153,17 m² olarak belirlenmiştir. Taşınmazların üzerinde ahır, işyeri veya konut olarak yapılmış ve yarım bırakılmış muhdesatların olduğu görülmüştür.
2896 parsel nolu taşınmaz üzerindeki muhdesat ve alan ölçüleri;• A-harfi ile gösterilen taşınmazın ahır olduğu ve alanı 350,00 m²• C- harfi ile gösterilen taşınmazın ahır olduğu ve alanı 275,00 m²• D- harfi ile gösterilen taşınmazın ev olduğu ve alanı 100,00 m² olduğu gösterilmiştir.Ayrıca 2896 ve 2897 parseller üzerinde ortak olarak• 20 m uzunluğunda 2m yüksekliğinde duvar, • 145 m uzunluğında 3 m yüksekliğinde duvar • 20 m uzunluğunda 4,5 m yüksekliğinde duvar olduğu belirtilmiştir.
Taşınmazın İmar Durumu:Adana İli, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi 2896 parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak görüldüğü ve bir bölümü ise imar yolunda kalmakta olup, kadastro parseli niteliğinde olduğu belirtilmiş olup, TAKS =0,70 ve KAKS =2,40 inşaat alanı yoğunluklu olduğu belirlenmiştir.
Mevki itibariyle; Adana–Osmaniye istikametine giderken E-5 karayolunun solunda yola cepheli konumda, İncirlik ve Kürkçüler Mahallesi yerleşim yerleri arasında olup, şehir merkezine takriben 3,00 km uzaklıkta bulunmaktadırlar, Taşınmazın batısında ve 1,00 km uzaklıkta Güldiker Mobilya, Mars Lojistik, Aytek konfeksiyonu ile 500 m batısında Shell İncirlik İstanbul Petrol ve Azim Un fabrikası ile Aytek ve İmza hazır giyim atölyeleri, Doğusunda ise 1.300 m uzaklıkta İlke Profil ve Kilim tesisleri yer almaktadır. Belediye ve diğer kurumlarının (yol, su ve elektrik) hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Ulaşımı vardır.
Taşınmazlar her ne kadar tapu kayıtlarında tarla vasıflı olarak kayıtlı olsalar da keşif günü üzerlerinde herhangi bir zirai faaliyetin yapılmadığı, üzerinde ahır, mesken ve yarım kalmış muhdesatların olduğu görülmüştür.Tarla vasıflı 2896 nolu parsel,2897 nolu parselle bitişik komşu parsel olduğu, Adana – Osmaniye istikametine giden E-5 karayoluna kısmen cepheli olduğu, alanı büyük,geometrisi de L-şeklinde ve düzgün olması nedeniyle taşınmazın üzerinde her türlü tasarruf yapılmasına ve proje geliştirilmesine olanaklı olduğu için, parsel şekli ve alanı taşınmazın değerini müspet yönde etkilemektedir. Ayrıca; taşınmazın da üzerinde zirai gelir getirici herhangi bir faaliyetin olmadığı,işletme halindeki sanayi ve ticari tesislere yakın olduğu, belediye ve diğer kurumların yol, su, elektrik gibi hizmetlerinin olduğu yerde bulundukları için söz konusu bu parseller tapu kayıtlarında her ne kadar tarla ve yol vasıflı olarak kayıtlı bulunsalar da fiiliyattaki konumları ve bulundukları bölgenin özelliklerini incelendiğinde taşınmazlar tarla hüviyetini giderek kaybettiği, arsa hüviyeti kazandığı yönünde görüş ve kanaate tarafımdan varılmış olduğundan taşınmazlar arsa olarak değerlendirilmiştir.
• 2896 nolu parselin beher m² değerinin 250,00 TL /m²
2896 nolu parselin arsa değeri: (9.926,29 m² x 250,00 TL/m²) =2.481.572,50 TL
TAŞINMAZLARIN ÜZERİNDEKİ MUHDESAT DEĞERİ;
A- Harfi ile Gösterilen Yapı: Yukarıdaki krokide A-harfi ile gösterilen yapı 2896 nolu parsel üzerine takriben 2-3 yıl önce tek katlı ahır amaçlı olarak yapılmış 350,00m² zemin oturum alanlı olan ahır yapısının tavanı profil demir üzerine oturtulmuş ve üzeri çinko ile yanları da kısmen çinko ile kapatılmıştır. Ayrıca; fen raporundan ve yukarıdaki krokiden de anlaşılacağı üzere Ahır yapısının batı cephesinin bir bölümü komşu parsele taşmış halde olduğu görülmüştür.
C-Harfi ile Gösterilen Yapı: Yukarıdaki krokide C-harfi ile gösterilen yapı,2896 nolu parsel üzerine takriben 5-6 yıl önce tek katlı, iş yeri amaçlı olduğunu düşündüğüm yapı kaba inşaat halinde yapılmış vaziyette olup, 275,00 m² zemin oturum alanlı, betonarme karkas yapı tarzındadır. İnşaatın mevcut inşaat seviyesi ise bitmiş bir inşaatın kapa inşaat seviyesine yakın bir seviyede olduğu düşünüldüğünden bitmiş bir inşaatın %30’u oranında bir değerde olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.
D-Harfi ile Gösterilen Yapı: Yukarıdaki krokide D-harfi ile gösterilen yapı 2896 nolu parsel üzerine takriben 10-15 yıl önce tek katlı, mesken amaçlı olarak yapılmış,80,00 m² zemin oturum alanlı, betonarme karkas yapı tarzında bir yapı olduğu görülmüştür. Taşınmaz 2 oda, mutfak, banyo ile WC ’den ibarettir. Evi içinde mutfak döşemesi hariç tüm yerler beton perdahlıdır. Mutfak dolapsız ve tezgâhı mermersizdir. Ev oldukça bakımsız olup, evin içinde iyi bir bakım yapılması gerekmektedir.
E- Krokide C- Harfi İle Gösterilen Yapıya Bitişik Temel Yapı:Aşağıdaki fotoğraflardan da görüleceği üzere yukarıdaki krokideki gösterilmeyen, Ancak; C-harfi ile gösterilen yapıya batı yönünden bitişik olarak yapılmış olan yapı, 2896 nolu parsel üzerine takriben 5-6 yıl önce iş yeri amaçlı olarak yapıldığını düşündüm bu yapı 245,00m² zemin oturum alanlı, betonarme karkas yapı tarzında 3 Sınıf A-grubu yapıları arasında olduğu anlaşılmaktadır. İnşaat seviyesi olarak temel su basmanı ile duvarları ve taşıyıcı sistemleri olan kolon betonları dökülmüş vaziyete olması nedeniyle inşaat seviyesi bakımından bitmiş bir inşaatın%20’ne tekabül etmekte olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.
F-Fen raporunda gösterilmeyen ancak avlu duvarı dışında:yukarıdaki krokide gösterilmeyen ancak, D-harfi ile gösterilen yapının doğusunda ve avlu duvarının dışında 2896 nolu parsel üzerine takriben 5-6 yıl önce 250,00 m² zemin oturum alanlı, betonarme karkas yapı tarzında yapılmış olup, 3 Sınıf A-grubu yapıları arasında olduğu belirlenmiştir. İnşaat seviyesi olarak da “hali hazır durumu itibariyle” su basman seviyesinde olup, inşaat seviyesi yönünden bitmiş bir inşaatın ancak %15’ne tekabül etmekte olduğu yönünde görüş ve kanaatine varılmış olup, hesaplamalar bu değer üzerinden yapılacaktır.
G- Duvar Yapı: Taşınmaz etrafına çevre duvarı olarak 145,00m uzunluğunda ve 3 m yüksekliğinde duvar ile yine 20 m uzunluğunda 2 m yüksekliğinde briketten yapılmış duvarlarla çevrilmiş 1.sınıf A-grubu yapılar arasında olduğu tespit edilmiştir. Duvar alanı = 145,00 mx3,00 m +20,00 mx2,00 m= 475,00 m²olduğu belirlenmiştir. Not: Fen bilirkişi raporunda 20m uzunluğunda 4,5m yüksekliğinde gösterilen duvar E- harfi ile gösterilen bentteki temel yapıyla birlikte değerlendirildiği için duvar hesaplamasında dikkate alınmamıştır.
2896 Nolu Parsel Üzerindeki Yapıların Değeri ve Toplamı
Sıra No - Yapı Adı- (Alan (m²) x B.Fiyat (TL/m²) x(1-% Yıp. Orn)) x İnş. Sev - Değeri(TL)
1-Ahır- (350.00 m² x369.00 TL/m² x(1-%3))- 125,275.50
3-İşyeri veya ahır-(275.00 m² x800.00 TL/m² x(1-%5))x%40x-83,600.00
4-Mesken-(100.00 m²x800.00 TL/m² x(1-%40)- 48,000.00
5-Temel -(245.00 m² x800.00 TL/m² x(1-%5) x%20- 37,240.00
6-Temel -(250.00 m²x800.00 TL/m² x(1-%5)x%15-28,500.00
7-Çevre duvarı -(475.00 m² x153.00TL/m² x(1-%5)-69,041.25
TOPLAM 391,656.75
2896 Nolu Parsel değeri;a) Arsa değeri =2.481.572,50TL b) Muhtesat değeri= 391.656,75TL Toplam değeri=2.873.229,25TL = 2.873.229,00TL edeceği hesaplanmıştır.
2896 Nolu Parsel hisse değeri; a) Arsa değeri= 38.292,40 TLb) Muhtesat değeri = 6.043,54 TL Toplam değeri =44.335,94 TL = 44.336,00 TL edeceği hesaplanmıştır.
Yüzölçümü : 9.926,29 m2 -
Arsa Payı : 170/11017 -
Kıymeti : 44.336,00 TL-
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası -
2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 16/A, Adliye Ek-2 Hizmet Binası, Asma Kat, 17/B nolu MEZAT SALONU Seyhan/ADANA


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu kaydı: Adana ili, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mah. 2897 Parsel, Yol nitelikli, 1.090,71 TL yüzölçümlü taşınmazın, 170/11017 hissesi satılacaktır.
“Adana İli, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi 1905 nolu parsel 11017 m² yüzölçümlü tarla vasıflı iken, Kamulaştırma Kanununa göre ifraz görerek tarla ve yol vasıflı olarak iki ayrı parsele ayrıldığı tespit edilmiştir.1905 nolu parselin İfrazı sonucu oluşan 2896 ve 2897 nolu parsellerden Borçlu Songül Duran’ın 170/11017 payına isabet eden taşınmazlarının alanları fen bilirkişisinin raporundan olduğu gibi alınmıştır.
• 2897 nolu parselin niteliği tarla vasıflı ve alanı 1.090,71 m² olduğu ve borçlunun payına isabet eden taşınmazın alanı ise 17,83m²olarak belirlenmiştir.Ayrıca; keşif günü mahallinde yapılan incelemede; taşınmazların üzerinde ahır, işyeri veya konut olarak yapılmış ve yarım bırakılmış muhdesatların olduğu görülmüştür.
2897 parsel nolu taşınmaz üzerindeki muhdesat ve alan ölçüleri;
• B-harfi ile gösterilen taşınmazın ev olduğu ve alanı 100,00m² olduğu gösterilmiştir.
Ayrıca 2896 ve 2897 parseller üzerinde ortak olarak
• 20 m uzunluğunda 2m yüksekliğinde duvar,
• 145 muzunluğında 3 m yüksekliğinde duvar
• 20 m uzunluğunda 4,5 m yüksekliğinde duvar olduğu belirtilmiştir.
Taşınmazın İmar Durumu:Adana İli, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi 2897 parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak görüldüğü ve bir bölümü ise imar yolunda kalmakta olup, kadastro parseli niteliğinde olduğu belirtilmiş olup, TAKS =0,70 ve KAKS =2,40 inşaat alanı yoğunluklu olduğu belirlenmiştir.
Mevki itibariyle; Adana–Osmaniye istikametine giderken E-5 karayolunun solunda yola cepheli konumda, İncirlik ve Kürkçüler Mahallesi yerleşim yerleri arasında olup, şehir merkezine takriben 3,00 km uzaklıkta bulunmaktadırlar, Taşınmazın batısında ve 1,00km uzaklıkta Güldiker Mobilya, Mars Lojistik, Aytek konfeksiyonu ile 500 m batısında Shell İncirlik İstanbul Petrol ve Azim Un fabrikası ile Aytek ve İmza hazır giyim atölyeleri, Doğusunda ise 1.300m uzaklıkta İlke Profil ve Kilim tesisleri yer almaktadır. Belediye ve diğer kurumlarının (yol, su ve elektrik) hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Ulaşım sorunları bulunmamaktadır. Taşınmazlar her ne kadar tapu kayıtlarında tarla vasıflı olarak kayıtlı olsalar da keşif günü üzerlerinde herhangi bir zirai faaliyetin yapılmadığı, üzerinde ahır, mesken ve yarım kalmış muhdesatların olduğu görülmüştür.Yol vasıflı 2897 nolu parsel,2896 nolu parselle bitişik komşu parsel olduğu, Adana – Osmaniye istikametine giden E-5 karayoluna cepheli olduğu, halde hem parsel alanının küçük olması hem de geometrik şeklinin üçgen olması taşınmazın üzerinde tasarruf yapılmasını ve proje geliştirilmesini kısıtladığı için değerini menfi yönde etkilemektedir. Ayrıca; taşınmazın da üzerinde zirai gelir getirici herhangi bir faaliyetin olmadığı,işletme halindeki sanayi ve ticari tesislere yakın olduğu, belediye ve diğer kurumların yol, su, elektrik gibi hizmetlerinin olduğu yerde bulundukları için söz konusu bu parseller tapu kayıtlarında her ne kadar tarla ve yol vasıflı olarak kayıtlı bulunsalar da fiiliyattaki konumları ve bulundukları bölgenin özelliklerini incelendiğinde taşınmazlar tarla hüviyetini giderek kaybettiği, arsa hüviyeti kazandığı yönünde görüş ve kanaate tarafımdan varılmış olduğundan taşınmazlar arsa olarak değerlendirilmiştir.
• 2897 nolu parselin beher m² değerinin 170,00 TL /m² 2896 nolu parselin arsa değeri: (1.090,71 m² x 170,00 TL/m²) =185.450,70 TL
TAŞINMAZLARIN ÜZERİNDEKİ MUHDESAT DEĞERİ;
B- Harfi ile Gösterilen Yapı: Resimlerdeki krokide, B- harfi ile gösterilen yapı, 2897 parsel üzerinde takriben 2-3 yıl önce tek katlı, konut amaçlı olarak yapılmış 60,00 m² zemin oturum alanlı, betonarme karkas yapı tarzında olup, dışı sıvalı ve boyalı olduğu görülmüştür. Karokiden de görüleceği üzere 2897 parsele ait avlu Adana -Ceyhan yoluna taşmış vaziyettedir.
G- Duvar Yapı: Taşınmaz etrafına çevre duvarı olarak 145,00m uzunluğunda ve 3m yüksekliğinde duvar ile yine 20 m uzunluğunda 2 m yüksekliğinde briketten yapılmış duvarlarla çevrilmiş 1.sınıf A-grubu yapılar arasında olduğu tespit edilmiştir.
Duvar alanı = 145,00 mx3,00 m +20,00 mx2,00 m= 475,00 m² olduğu belirlenmiştir.
Not: Fen bilirkişi raporunda 20 m uzunluğunda 4,5 m yüksekliğinde gösterilen duvar E- harfi ile gösterilen bentteki temel yapıyla birlikte değerlendirildiği için duvar hesaplamasında dikkate alınmamıştır.
2897 Nolu Parsel Üzerindeki Yapıların Değeri ve Toplamı
Mesken veya ofis - (60.00 m² x800.00 TL/m² x(1-%3)) - 46,560.00
2897 Nolu Parsel değeri;Arsa değeri =185.420,70TL Muhtesat değeri = 46.560,00 TL
2897 Nolu Parsel hisse değeri; a) Arsa değeri (185.420,70 TL x 170/11017)= 2.861,17 TLb) Muhtesat değeri (46.560,00 x 170/11017) = 718,45 TL Toplam değeri = 3.580,00 TL
Yüzölçümü : 1.090,71 m2 -
Arsa Payı : 170/11017 -
Kıymeti : 3.580,00 TL-
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası -
2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 16/A, Adliye Ek-2 Hizmet Binası, Asma Kat, 17/B nolu MEZAT SALONU Seyhan/ADANA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/207 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.18/09/2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, önceki uygulamadaki Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR