ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 adet taşınmazın kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047928
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE HABER 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 9 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanacak ve satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVREK KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazların :
Sıra No. Taşınmaz No. Bulunduğu Yer Pafta No. Ada No. Parsel No. Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 67060102325 Hatipler Köyü F27b23a3c 103 61 1.256,42 Tam Çalılık İmarsız 32.750,00 9.825,00 30.09.2019 10:00
2 67060101270 İsabeyli Köyü F27c03c2c 115 246 730,44 Tam Hali Arazi İmarsız 7.350,00 2.205,00 30.09.2019 10:20
3 67060103448 Ahmetoğlu Köyü F27c10c2b 144 20 402,73 Tam Hali Arazi İmarsız 10.100,00 3.030,00 30.09.2019 10:40
4 67060102164 Alpaslan Köyü F28d02b1a 106 6 87,76 Tam Hali Arazi İmarsız 2.300,00 690,00 30.09.2019 11:00
5 67060102982 Eveyikli Köyü F27c12a2c 117 41 1.725,54 Tam Hali Arazi İmarsız 43.150,00 12.945,00 30.09.2019 11:20
6 67060100946 Pınarönü Köyü F27c09b2c 133 113 489,53 Tam Hali Arazi İmarsız 6.400,00 1.920,00 30.09.2019 11:40
7 67060103838 Aksu Köyü F27c16d2d 147 38 1.470,28 Tam Hali Arazi İmarsız 38.000,00 11.400,00 30.09.2019 12:00
Kiralaması Yapılacak Taşınmazların :
Sıra No. Taşınmaz No. Bulunduğu Yer Pafta No. Ada No. Parsel No. Yüzölçümü (m²) Kiralanacak Yüzölçümü (m2) Kiralama Amacı Kira Süresi (Yıl) Cinsi İmar Durumu İlk Yıl Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
8 67060102197 Osmanbeyler Köyü F28a22c1d 101 131 16.844,04 16.844,04 Tarım ve Hayvancılık 5 (Beş) Hali Arazi İmarsız 3.400,00 1.020,00 30.09.2019 14:00
9 67060102201 Osmanbeyler Köyü F28a22c1a 101 494 5.981,70 5.981,70 Tarım ve Hayvancılık 5 (Beş) Çalılık İmarsız 1.200,00 360,00 30.09.2019 14:20
1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen listenin 1-7 sıra numaralı taşınmazların satış ihaleleri, 8-9 sıra numaralı taşınmazların kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Devrek Kaymakamlığı
Milli Emlak Şefliği Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
3- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdan sureti, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- İstekliler, ihale saatine kadar ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Komisyon, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İlan Olunur.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR