CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

518 dekar sulanabilir arazi soğan üretimi yapılmak üzere kiraya verilecektir

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038384
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SULANABİLİR ARAZİDE SOĞAN ÜRETİMİ YAPILMAK ÜZERE SEZONLUK OLARAK ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR


1- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait toplam 518 da sulanabilir arazi soğan üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 1 parti halinde açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale, 23/08/2019 Cuma günü saat 15.00’da Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar / ŞANLIURFA adresinde Merkez idare binası toplantı salonunda, İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 29/8/2019 Perşembe günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. (Partiyle ilgili ayrıntılı bilgiler İdari Şartnamede bulunmaktadır.)

Mevkii Parsel No Dekar Muhammen Bedel (TL/Dekar) Muhammen Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5) (TL)
Karataş 146/3 273 400 109.200,00 5.460,00
Karataş 146/4 245 400 98.000,00 4.900,00
Toplam 518 400 207.200,00 10.360,00

4- Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no’lu hesabına veya Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no’lu hesabına yatırarak İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir.
Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).
İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.
5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak İşletmemiz Genel Evrak Servisine en geç 23/08/2019 Cuma günü, saat 15.00’a kadar teslim edilecektir.
6-İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden veya TİGEM.GOV.TR internet sitemizden temin edilebilir.
7-TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR