Yazdır

SİVAS 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım arazisi satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448597
Şehir : Sivas / Merkez
: 21273
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 85861 TL
İlk İhale Tarihi : 18.11.2016 10:00
İcra Birimi : Sivas 2. İcra Dairesi
İkinci İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
Dosya Numarası : 2012/30
İhale Yeri : Sivas Adalet Sarayı 2.kat 229 nolu mezat salonu SİVAS
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

SİVAS 2. İCRA DAİRESİ

2012/30 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Sivas ili, Merkez İlçesi. Kumyurt Köyü. 118 ada 28 parselde kayıtlı 21.273.34 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 1/5 hissesi dosyamızdan açık artırma sureliyle satılarak paraya çevirilecektir. Taşınmaz üzerinde bir katlı ev. evin arka kısmında bir müştemilat bulunmaktadır. İşleme konu taşınmaz kuyu suyu ile sulanabilen etrafı çevrili çeşitli 5- 10 yaşlan arası meyve ağaçları bulunan bir bahçe görünümündedir. % 6-12 orta mey ile sahip kumlu-tınlı. orta bünyeli. 90-120 cm toprak derinliğine sahip, parselde yapılan tespitlere göre taban suyu yüksekliği, taşkın tehlikesi, erozyon, tuzluluk ve drenaj ile ilgili olumsuz problemleri bulunmayan bir bahçedir. Taşınmaz nadasa yer verilmeden ağırlıklı olarak Buğday- Şekerpancarı-K.fasulye münavebesi uygulanabileceği, elde edilebilecek ürünlere ve verimlerine göre getireceği net gelir hesaplanmış olup kapitilizasyon faiz oranı % 5 olarak hesap edilmiştir. İşleme konu bir katlı ev: Yığma betonarme olarak inşa edilmiştir. Yaklaşık 70,00 m2 brüt taban alana sahiptir. Binanın ısıtması kömür sobasıdır. Duvarları ve tavanı plastik boyalıdır. Mesken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı guruplarından lll-A yapı gurubuna girmektedir. İşleme konu müştemilat; Yaklaşık 20.00 m2 brüt taban alana sahiptir. Müştemilat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı guruplarından
ll-B yapı gurubuna girmektedir.
Kıymeti : 85.861.45 TL
1. Satış Günü : 18/11/2016 günü 10:00- 10:10 arası
2. Satış Günü : 13/12/2016 günü 10:00- 10:10 arası
Satış Yeri : SİVAS ADALET SARAYI 2. KAT 229 NOLU MEZAT SALONU
Satış şartlan :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı İsteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. % 18 KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan' hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabaşkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR