SALİHLİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif nitelikteki tarlalar icradan satılıktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00730457
Şehir : Manisa / Salihli
Semt-Mahalle : GÖKEYÜP MAH. / SALİHLİ
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 09.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/2004 ESAS
Muhammen Bedeli
:
75950 TL
Birinci Satış Günü
:
14.02.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
12.03.2018 11:00
Satış Yeri
:
SALİHLİ YEDİEMİN OTOPARK OTO ALIM SATIM İŞLETMESİ - BÖLGE TRAFİK MÜD. ARKASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SALİHLİ 1. İCRA DAİRESİ
2016/2004 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 430 Parsel, GÖKEYÜP Mahalle/Köy, göztepe Mevkii, Satış konu taşınmaz, tapuda palamutlu tarla vasfında olup, taşınmazda eğim % 5 bakışı doğudur.Taşınmaz derin profilli, geçirgenliği iyi arazi yapısına sahip olup,tınlı toprak yapısındadır.Taşınmaz üzerinde yöreye adapte olmuş tarımı yapılan her tür kuru tarım ürünlerinin kültüre alınıp ekonomik olarak yetiştiriciliğinin yapılması mümkündür.Dolayısıyla taşınmazın mutlak kuru tarım arazisi olduğu görüşü benimsenmiştir.Taşınmazın üzerinde hali hazırda kuru tarım ürünlerinden tütün üretimi yapılmaktadır. Taşınmazın yolu mevcut olup yerleşim birimine uzaktır.Kıymet takdirine konu taşınmazın fiziki yapısı incelendiğinde toprakta işleme katmanının oluştuğu,toprak profilinin pedogolojik incelemesinde toprak katmanlarını oluşturan A,B ve C horizyonlarından A horizyonuna ait katmanın uzun yıllar su ve rüzgar erozyonundan dolayı azaldığı,horizyonların birbirine karıştığı, taşınmazın çoğunluk B horizyonunda toprağa sahip olduğu dolayısıyla toprağının humus ve organik madde bakımından fakir olduğu uzun yıllar tarla olarak kullanılıp sürekli toprak işlemesi yapıldığından toprağın havalanması neticesi karbonik bakterilerin toprakta humus ve organik madde kaybına neden olduğu,toprağın koyu renkli olduğu görüldü.Taşınmaz üzerinde tarımsal ürünler için önem arz eden tuzluluk sorunu yoktur.Kıymet taktirine konu taşınmaz drenaja ve tarımsal mekanizasyona uygundur.Taşınmaz TAM hisselidir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : -
Yüzölçümü : 8.360 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu :
Kıymeti : 33.440,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/02/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 12/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : SALİHLİ YEDİEMİN OTOPARK OTO ALIM SATIM İŞLETMESİ - BÖLGE TRAFİK MÜD. ARKASI
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 1028 Parsel, GÖKEYÜP Mahalle/Köy, karacağıl Mevkii, Satış konu taşınmaz, tapuda tarla vasfında olup, taşınmazın üzerinde hali hazırda tarım yapılmadığı, üzerinin %25 kapalılıkta meşe ağaç ve ağaççıkları ile kaplı olduğu, yine bu alan üzerinde metamorfik ana kayaların ve irili ufaklı taş parçalarının yüzeyde görüldüğü,taşınmazın orta derecede taşlı(Taşlar arazi yüzeyinin veya profilin % 10-50'sini kaplamış) dolayısıyla taşınmazın tarımsal mekanizasyona uygun olmadığı görüldü.Kıymet takdirine konu taşınmazda eğim %10-15 değişken meğilli,su ve rüzgar erozyonununolduğu, tesirli toprak derinliğinin sığ (60-90 Cm) ,killi tınlı toprak yapısında 3.sınıf kuru tarım arazisi olduğu görüşü benimsenmiştir.Taşınmazın güney doğu kısmında kalan alan üzerinde ağaç yoğunluğunun az olduğu dolayası ile kısmen bu alan üzerinde tarım yapıldığı tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde taş,kaya ve meşe ağaçlarının temizlenmesi arazi ıslahı çalışmalarından sonra,arazi üzerinde yöreye uygun kuru tarım ürünlerinin yetiştirilmesi mümkün olacaktır.Taşınmazın kadastral yolu mevcut olup, yerleşim birimine uzaktır. Taşınmazın 5/56 hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : -
Yüzölçümü : 212.800 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : -
Kıymeti : 28.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/02/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 12/03/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : SALİHLİ YEDİEMİN OTOPARK OTO ALIM SATIM İŞLETMESİ - BÖLGE TRAFİK MÜD. ARKASI
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 142 Ada, 7 Parsel, GÖKEYÜP Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz, tapuda tarla vasfında olup, taşınmazın üzerinde hali hazırda tarım yapılmadığı, üzerinin %25 kapalılıkta meşe ağaç ve ağaççıkları ile kaplı olduğu, yine bu alan üzerinde metamorfik ana kayaların ve irili ufaklı taş parçalarının yüzeyde görüldüğü,taşınmazın orta derecede taşlı(Taşlar arazi yüzeyinin veya profilin % 10-50'sini kaplamış) dolayısıyla taşınmazın tarımsal mekanizasyona uygun olmadığı görüldü.Kıymet takdirine konu taşınmazda eğim %10-15 değişken meğilli,su ve rüzgar erozyonununolduğu, tesirli toprak derinliğinin sığ (60-90 Cm) ,killi tınlı toprak yapısında 3.sınıf kuru tarım arazisi olduğu görüşü benimsenmiştir.Taşınmazın güney doğu kısmında kalan alan üzerinde ağaç yoğunluğunun az olduğu dolayası ile kısmen bu alan üzerinde tarım yapıldığı tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde taş,kaya ve meşe ağaçlarının temizlenmesi arazi ıslahı çalışmalarından sonra,arazi üzerinde yöreye uygun kuru tarım ürünlerinin yetiştirilmesi mümkün olacaktır.Taşınmazın kadastral yolu mevcut olup, yerleşim birimine uzaktır Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : -
Yüzölçümü : 300 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : -
Kıymeti : 75.950,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/02/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 12/03/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : SALİHLİ YEDİEMİN OTOPARK OTO ALIM SATIM İŞLETMESİ - BÖLGE TRAFİK MÜD. ARKASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2004 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2018 (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR