GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

Malmüdürlüğünden zeytinlik satılıktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.10.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No Bulunduğu Yer Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) İmar Durumu Hazine Hissesi / yüzölçümü Tahmini Bedel Geçici Teminat
%25
İhale Tarihi İhale Saati
1 Osmaniye Kireç Ocağı Zeytinlik 28 407 11 1.824,00 Konut Alanı-Yol Tam 228.000,00 57,000,00 05/10/2017 11,00


Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malın karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45.Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.)Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2017 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, faaliyet belgesi, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR