ORTACA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Mal müdürlüğünden satılık menkul ve gayrımenkuller

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00707712
Şehir : Muğla / Ortaca
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 24.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarla ve kum-çakıl malzemesi satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 14:15
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ORTACA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN


İLÇE: MAHALLE : MEVKİİ : ADA- PARSEL NO: YÜZÖLÇÜMÜ : CİNSİ : TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE TARİHİ
M2.- BEDELİ YTL. : TEMİNATI YTL. : VE SAATİ :
ORTACA Sarıgerme Mah. Babadağ 221 93 2.816,40.- Tarla 500.000,00.- 100.000,00- 21.12.2017- 14.00
ORTACA Yeşilyurt Mah. Asartepe 108 35 4.487,25.- Tarla 135.000,00- 27.000,00 - 21.12.2017–14.15
ORTACA Yerbeleni Mah. Çaybaşı --- -- 3.361,27 Ton kum-Çakıl malzemesi 42.091,00- 8.418,20- 21.12.2017- 14.30
ORTACA Okçular Mah. Marmarlı --- 1658 789,08.- Tarla 60.000,00- 12.000,00- 21.12.2017-14.45


Yukarıda nitelikleri yazılı olan 3 adet taşınmaz mal ile yediemin olarak Yerbelen Mahallesinde bulunan Kumtaş Harfiyat İnşaat Ticaret Limited Şirketine teslim edilen 3.361,27 ton kum çakıl malzemesi 2886 Sayılı Kanunun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarı’da belirtilen muhammen bedeller üzerinden Ortaca Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 108 ada, 35 parsel no.lu taşınmaz mal üzerinde yapılacak olan çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların derhal durdurularak ilgili Müze Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi, kültür varlığı korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kuruldan izin alınması gereklidir.(Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanı Parselidir.)

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

  1. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenecek belgeler), Nüfuz Cüzdanı Örneği ve İkametgah Belgesi, vekaletle katılacakların Noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerde ise yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Belgesi, Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, tüzelkişilerin ise vergi kimlik numarasını ihale saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.
  2. 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazinece yapılan taşınmaz satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler KDV., vergi, resim ve harçtan muaftır. Satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden de muaftır. Kum çakıl satış bedeli üzerinden % 18 KDV. Ve vergi, resim ve harç alınacaktır.
  3. İhaleye ait Şartnameler mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
  4. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.
  5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  6. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:/www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.

    İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR