ÇİNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık zeytinlik

ÇİNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788556
Şehir : Aydın / Çine
Yayınlandığı Gazeteler

ÇİNE MADRAN 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/340 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
47500 TL
Birinci Satış Günü
:
12.06.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
09.07.2018 10:30
Satış Yeri
:
Çine Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Çine Aydın

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇİNE
İCRA DAİRESİ
2016/340 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, 105 Ada, 329 Parsel, SARAÇLAR Mahalle/Köy, belenköy Mevkii, taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında yüzelli ağaçlı zeytinlik olup halen zeytinlik olarak kullanılmaktadır. borçlu Mustafa Çelik bu taşınmazı 21/03/2017 tarih ve 2457 yevmiye no ile İlknur Çelik'e satmıştır ve halen İlknur Çelik adına kayıtlıdır. Taşınmaz 6. sınıf tarım arazisi olup kumlu-tınlı toprak yapısındadır.kuru tarım yapılmaktadır. taşınmazın içinde mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. ağaçların kültürel bakımları yapılmıştır. yaklaşık olarak %19-45 eğimli olup kısmen taşlık kayalıkdır.Etrafı kuru taş duvar ile çevrilidir.Yerleşim yerine uzak kadastro yolu yoktur.Mevcut hali ile taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmakta olup 03/07/2017 keşif tarihi itibariyle taşınmazın tamamının değeri 380.000 tl dir.Bu bedelin 1/8 hisse karşılığı olan 47.500,00 TL borçlu Mustafa Çelik (İlknur ÇELİK'e) aittir. (Satışa konu 1/8 hissedir, 5.307,73 m2).Taşınmaz Belediye sınırları içerisinde, mahalle (köy) yerleşik alan sınırları dışında, Aydın-Muğla-Denizli planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kapsamında Tarımsal Arazi Kullanımlarında Tarım Arazisi Alanı içerisinde kalmaktadır.
Yüzölçümü : 42.461,86 m2 Kıymeti : 47.500,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kayındaki Gibidir
Beyan:3083 sayılı yasa kapsamındadır. Aydın İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü 01/12/2014 tarih 7368 yevmiye ile
1. Satış Günü : 12/06/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/07/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çine Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Çine Aydın
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Düzenlenecek satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/340 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/04/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR