İNEGÖL 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 9404m2 tarla (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00703995
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : GÜZELYURT MAH. / İNEGÖL
: 9404
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 18.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1241 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
37618 TL
Birinci Satış Günü
:
18.01.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
13.02.2018 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL
1. İCRA DAİRESİ
2016/1264 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Bilgileri :Bursa İli, İnegöl İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Kiremitli Pınar Mevkii, 108 Ada, 3 Parsel sayılı ,9.404,60 m2 yüzölçümlü, Ana Taşnmaz Niteliği Tarla olan taşınmaz.

Özellikleri : Taşınmazın tapu kayıtlarındahisse oranının tam olduğu, parsel üzerindetarımsal faaliyet olmayıp kadastro yolu olmadğı, parselin sınırları şahıs arazileri ile çevrili olduğu, parselin toprak yapısı, sulama koşulları, yerleşim yerine olan yakınlığı, üzerindeki bitki örtüsü, bölgenin iklim ve ekolojik durumları ve parselin değerine etki eden diğer unsurlar ile arsel mevcut durumu, çevredeki arazi satış fiyatları dikkate alındığındadeğerinin 37.618,00 TL olduğu bilirkişi tarafından rapor edilmiştir.

Yüzölçümü : 9.404,60 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İnegöl Belediye Başkanlığınındosya içerisinde bulunan 15/12/2016 tarihli yazısı ile taşınmazın imar durumu "1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planında tarla vasıflı tarımsal nitelikliarazidir. Kadastral yola cephesi yoktur, 1/100000 ölçekli il çevre düzeni plan hükümleri geçerli olduğu" bildirilmiştir.

Kıymeti : 37.618,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 18/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 13/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Bilgileri : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Maden Mahallesi, Ardıçlık Mevkii, 112 Ada, 126 Parsel sayılı, 6.300,21 m2 Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Tarla olan taşınmaz.

Özellikleri : Taşınmazın hisse oranının tam olduğu, parselinin hali hazır durumu itibarıyla boş tarım yapılmadığı, kadastro yolunun bulunmadığı, parselin bulunan ürünlerin verim durumu ile parselin sulanabilme koşulları, yol durumu, parselin yerleşim yerlerine yakınlığı, parselin büyüklüğü, ve çevredeki arazi satış fiyatları dikkate alındığında 25.201,00 TL olduğu bilirkişi tarafından rapor edilmiştir.

Yüzölçümü : 6.300,21 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İnegöl Belediye Başkanlığının 15/12/2016 tarihli yazısı ile taşınmazın imar durumunun "1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planında Tarla Vasıflı Tarımsal NitelikliArazidir. Kadastral Yola CephesiYoktur.Kadastral Yola Cephelidir. 1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Plan Hükümleri Geçerlidir"bildirilmiştir.

Kıymeti : 25.201,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 18/01/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 13/02/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Bilgileri : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Güzelyurt Mahalesi, Şöse Civarı, 101 Ada, 3 Parsel sayılı, 18.527,67 m2 Yözölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Tarla olan taşınmaz.

Özellikleri : Taşınmazın hisse oranının tam olduğu, parsel üzerinde tarımsal faaliyet olmayıp batısında İnegöl-Pazaryeri Kadastro yolu nun bulunduğu, parselin sınırları şahıs arazileri ile çevrili olduğu, parselin toprakyapısı, sulama koşulları, yerleşim yerine olan yakınlğı, üzerindeki bitki örtüsü, bölgenin iklimve ekolojik durumları ve parselin değerine etki eden diğer unsurlar ile parselin mevcutdurumu ve çevredekiarazi satış fiyatları dikkate alındığındadeğerinin 148.221,00 TL olduğu bilirkişi tarafından rapor edilmiştir.

Yüzölçümü : 18.527,67 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İnegöl Belediye Başkanlığının 15/12/2016 tarihli yazısı ile taşınmazın imar durumunun "1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planında Orman Alanıdır. Kadastral Yola Cephelidir. 1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Plan Hükümleri Geçerlidir"bildirilmiştir.

Kıymeti : 148.221,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 18/01/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 13/02/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Bilgileri : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Şose Civarı Mevkii, 102 Ada, 7 Parsel Sayılı, 5.240,46 m2 Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Tarla olan taşınmaz.

Özellikleri : Taşınmazın parselinin hali hazır durumu itibarıyla boş tarım yapılmadığı, kadastro yolunun bulunmadığı, parselin bulunan ürünlerin verim durumu ile parselin sulanabilme koşulları, yol durumu, yerleşim yerlerine yakınlığı, parselin büyüklüğü ve çevredeki arazi satış fiyatları dikkate alındığında değerinin 26.202,00 TL olduğu bilirkişi tarafından rapor edilmiştir.

Yüzölçümü : 5.240,46 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : İnegöl Belediye Başkanlığının 15/12/2016 tarihli yazısı ile taşınmazın imar durumunun "1/100 000 Ölekli İl Çevre Düzeni Planında Orman Alanıdır. Kadastral Yola Cephelidir. 1/100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Plan Hükümleri Geçerlidir"bildirilmiştir.

Kıymeti : 26.202,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 18/01/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 13/02/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1264 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/11/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR