TERME İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 53.107 m2 tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767847
Şehir : Samsun / Terme
Semt-Mahalle : KUMCIĞAZ MAH. / TERME
: 53107
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 13.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/595 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
275313 TL
Birinci Satış Günü
:
11.05.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
06.06.2018 11:00
Satış Yeri
:
TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TERME
İCRA DAİRESİ

2012/595 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu 'da satışa konu borçlu hissesi 187/600 metre karesi16.551,80 m² olan.Samsun İli Terme İlçesi Kumcağız Mah. Esenli mevkii 114 ada 20 nolu parsel, ana taşınmaz niteliğiTarla, Ana taşınmaz yüzölçümü 53.107,39 m2 olan taşınmaz.taşınmazın 49.607,07 m² 'si 20 yaş görünümünde fındık bahçesi, 3.500 m² 'lik arazinin üzerinde kavak ağaçları bulunmakta, taşınmazın üzerinde 2 adet ev olarak kullanılan yapı bulunmaktadır.taşınmaz orta karadeniz iklimi özelliği taşımakta, her mevsim yağışlı, yazları ılık ve kışları serin geçer, don olayları çok azdır.taşınmaz üzerinde fındık bitkisi hakim üründür. az bir kısmı da kavaklıktır.toprağı orta derin profilli olup, siltli-tın bünye sınıfına sahip eğimli olup meyili %1-3 arasında değişmekte,toprak karakteri sınıflaması itibariyle kestane rengi topraklar sınıfında,bu toprakların yapısı granüller ve dağılgan, profil boyunca üst ve orta kısımlarda kil birikmesi olan, doğal drenajı iyi, yeterli yağış ve sulama ile çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine uygun sulu tarım arazisidir. terme ilçesine 31 km , samsun iline 62,9 km. çarşamba ilçesine ise 21 km uzaklıktadır.yörede devlet tarafından yapılmış herhangi bir sulama tesisi bulunmamakta. arazinin taban suyu mevcut olup ova arazisidir.
1. YAPI.bina 3 . sınıf A grubu yapı özelliğinde olup, zemin katı depo, 1. kat mesken olarak kullanılmakta, çatışı kremit örtü, giriş demir kapı,elektirik ve suyu mevcut, ulaşım özel araçlar ile sağlanmakta, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı mevcut değil.değeri 162.432,00,-TL 'dir.
2. YAPI.Bina 3. sınıf A grubu yapı özelliğinde olup, alt katı eski yapı, ilave 1.katın pencere doğramaları PVC olarak takılmış, zemin katı mesken olup iskan edilir özellikte, iç ve dış hacimleri yapılmış, dıştan merdivenli 1.kata çıkıldığında ise bahse konu yapı mesken özelliğinden olup iç hacimleri natamam dış cephe kaplaması yapılmış, pencereler takılmamış, ana binanın çatısı mevcut kiremit örtü olup alt kat kullanılır özellikte değildir. elektrik ve suyu mevcut, ulaşım özel araçlar ile sağlanmaktadır.belediyenin her türlü hizmetlerinden istifade eden bölgededir.kıymeti 71.680,00,-TL 'dir.
3. YAPI.ekonomik ömrünü yitirmiş zamanında ahır olarak kullanılmış bir tek katlı çatısız bir taşınmaz yapıdır. maktulen 3.000,-TL 'dir.
Taşınmazın toplam değeri 858.977,65,-TLolarak hesaplanmaşı olup, SATIŞA KONU BORÇLU HİSSESİNE DÜŞEN MİKTAR 275.313,14,-TL olarak taktir edilmiştir.
Adresi : Kumcağız Mah. Esenli MevkiiTerme / SAMSUN
Yüzölçümü : Ana Taşınmaz yüzölçümü 53.107,39 m², satışa konu borçlu hissesine düşen metrekare 16.551,80 m²
Arsa Payı : --
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığı'nın 07/03/2018 tarihli yazısındataşınmazın plansız alan kullanımına isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 275.313,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/05/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 06/06/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KATTERME -SAMSUN -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK'nun 127. Maddesi gereğince ; Tapudaki ilgililerin tapu müdürlüğünce bildirilen adreslerine satış ilanı tebliğine, Tapu müdürlüğünce adresi bildirilmeyen, tapuda kayıtlı adresi olmayan ilgililerinadres kayıt sistemindeki adreslerine satış ilanının tebliğine , adres kayıt sistemindeki adresleri bulunmayanlarabunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmadan, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçmesine. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/595 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR