BULDAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2.888 m2 tarla ve müştemilatı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00731394
Şehir : Denizli / Buldan
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 05.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/605 Esas
Muhammen Bedeli
:
92656 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
27.03.2018 10:30
Satış Yeri
:
BULDAN HÜKÜMET KONAĞI ÖN GİRİŞ BAHÇESİ-BULDAN/DENİZLİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
BULDAN
İCRA DAİRESİ
2016/605 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli ili Buldan ilçesi Hasanbeyler Mh.Körtepe Mevkii 101 Ada 6 Parsel Sayılı 2.888,00 m2 Yüzölçümlü Tarla Vasfındaki Taşınmaz.Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında her ne kadar tarla olarak görünüyorsa da içerisinde bina olup arsa vasfındadır.Taşınmaz içerisinde çelik konstriksiyonlu ahır vardır.Tek katlıdır.Ahır olarak kullanılmakta olup çelik konstriksiyonludur.Dikmeleri demir profildir.Basit tarzda yapılmıştır.Tabanlarının bir kısmi beton bir kısmı topraktır.Yanındaki 5 nolu parseldeki ahır ile birlikte yapılmış ve kullanılmaktadır.1.000,00 m2 inşaat alanlıdır.Üzeri çelik konstriksiyon ve şeffal eternit örtülüdür.Sınır boyunca kottan dolayı perde beton atılmıştır.İlçesinin sosyal ve kültürel yönden az gelişmiş olan bir konumdadır.Elektrik,su,PTT gibi Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.İlçe merkezine uzaktır.Çevresinde 1-2 katlı yapılar mevcuttur.
İmar Durumu :Dosyadaki Buldan Belediye Başkanlığı'nın yazısına göre satışa konu taşınmaz Belediye hudutları içerisinde imar planı dışındadır. İnşaat nizamı (ayrık), Kat Adedi (2), Bina Yüksekliği-Bina Derinliği-Ön Bahçe Mesafesi-Komşu Mesafeler-Arka Bahçe Mesafesi-Saçak Parapet için Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 5.Bölümü uyarınca" Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslara göre" uygulanacaktır. Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 92.656,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 27/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 27/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : BULDAN HÜKÜMET KONAĞI ÖN GİRİŞ BAHÇESİ-BULDAN/DENİZLİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunanilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilmesine,bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmamasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçmesine, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/605 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/12/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR