EDREMİT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet zeytinlik

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00724877
Şehir : Balıkesir / Havran
Semt-Mahalle : KALABAK MAH. / TEMAŞALIK
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ STAR 22.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/61 talimat
Muhammen Bedeli
:
46750 TL
Birinci Satış Günü
:
08.02.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
08.03.2018 11:00
Satış Yeri
:
Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
EDREMİT
2. İCRA DAİRESİ
2017/61 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN, TAPU KAYDI, CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Balıkesir İli, Havran İlçesi, Kalabak Köyü, Davulgu Mevkii, 200 ada, 77 Parsele kayıtlı, 8 cilt, 763 sayfa nolu, 2.886,39 m2 yüzölçümündeki zeytinlik vasfındaki taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesi.Dosyamıza sunulmuş olan 05/05/2017 tarihli bilirkişi raporunda taşınmaz için '' Zeytinlik vasfında olan arazi etrafı zeytinlik arazilerle çevrilidir.İçinde 15/20 yaşında 45 adet zeytin ağacı, ahlata aşılanmış 8 adet armut ağacı, 15-20 yaşında 27 adet incir ağacı ve 10 adet badem ağacı vardır.Toprak yapısı itibariyle kıraç toprak yapısında, kuzey-güney doğrultusunda % 3-5 eğimli bir arazidir.Köye uzak olup, ulaşımı arazi yolundandır.Herhangi bir devlet sulama sahası içinde değildir ve sulama yapılmamaktadır.Bu civardaki çıplak arazilerin ortalama piyasa değeri bütün özellikleri ile dikkate alındığında 5,00 TL/m2, zeytin ağaçları 400,00 TL/ağaç, armut ağaçları 75,00 TL/ağaç, incir ağaçları 150,00 TL/ağaç ve badem ağaçları 75,00TL/ ağaç eder.Buna göre arazinin meyve ağaçları ile birlikte değeri:
Zeytin ağaçlarının değeri:400,00 TL/ağaçx45 adet=18.000,00 Armut ağaçlarının değeri:75,00 TL/ ağaçx8 adet =600,00 TL, İncir ağaçlarının değeri:150,00/ağaçx27 adet=4.050,00 Badem ağaçlarının değeri:75,00 TL/ağaçx10 adet=750,00 Çıplak arazi değeri:5,00 TL/m2x2.886,39 m2=14.431,95Arazinin meyve ağaçları ile birlikte toplam değeri:37.831,95 TL'' denilmektedir.Ayrıntılı bilirkişi raporları dosyada mevcuttur.
Yüzölçümü : 2.886,39 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Belediye onaylı imar planı dışında, köy yerleşik alanı belirlenmemiş olup tarımsal alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 37.831,95 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 08/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Balıkesir İli, Havran İlçesi, Kalabak Köyü, Davulgu Mevkii, 202 Ada, 13 Parsel, 8 Cilt, 784 Sayfa, 3.895,01 m2 yüzölçümündeki, zeytinlik vasfındaki taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesi.Dosyamıza sunulmuş olan 05/05/2017 tarihli bilirkişi raporunda taşınmaz için '' Zeytinlik vasfında olan arazi etrafı zeytinlik arazilerle çevrilidir.İçinde 15-20 yaşında 62 adet zeytin ağacı, ahlata aşılanmış 1 adet armut ağacı, 15-20 yaşında 15 adet incir ağacı ve 2 adet badem ağacı vardır.Toprak yapısı itibariyle kıraç toprak yapısında, kuzey-güney doğrultusunda %3-5 eğimli bir arazidir.Köye uzak olup ulaşımı arazi yolundandır.Herhangi bir devlet sulama sahası içinde değildir ve sulama yapılmamaktadır.Bu civardaki çıplak arazilerin ortalama piyasa değeri bütün özellikleri ile dikkate alındığında 5,00 TL/m2, zeytin ağaçları 400,00 TL/ağaç, armut ağaçları 75,00 TL/ağaç, incir ağaçları 150,00 TL/ağaç ve badem ağaçları 75,00 TL/ağaç eder.Buna göre arazinin meyve ağaçları ile birlikte değeri:Zeytin ağaçlarının değeri 400,00TL/ağaçx62 adet=24.800,00, Armut ağaçlarının değeri 75,00 TL/ağaçx1 adet=75,00, İncir ağaçlarının değeri 150,00 TL/ağaçx15 adet=2.250,00, Badem ağaçlarının değeri 75,00 TL/ağaçx2 adet=150,00 , Çıplak arazi değeri 5,00 TL/m2x3.895,01 m2 =19.475,05 Arazinin Meyve ve Ağaçları ile birlikte toplam değeri :46.750,05 TL'' denilmektedir.
Yüzölçümü : 3.895,01 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Onaylı imar planı dışında, köy yerleşik alanı belirlenmemiş olup tarımsal alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 46.750,05 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 08/03/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden (19/01/2018), artırma tarihinden önceki gün (07/02/2018) sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Açık artırmaya iştirak edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin %20 miktarı kadar pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır.İhaleye katılmak isteyenler ihaleye katılım için gerekli tahmin edilen değerin % 20'si olan 12.000,00 TL teminatları ihale anında fiziki olarak yatırılabilecekleri gibi Müdürlüğümüzün T.Vakıflar Bankası T.A.O Edremit Şubesine ait TR160001500158007290496374 nolu iban numarasına isim-soyisim belirtilerekten de yatırabilirler.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden (13/02/2018), ikinci artırma gününden önceki gün (07/03/2018) sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/61Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, İİK.127 maddesi uyarınca kendisine tebligat yapılamayan ilgililere e-ilanın ve gazete ilanınıntebliğ yerine kâim olmak üzere ilan olunur.20/12/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR