DİKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00673076
Şehir : İzmir / Dikili
Semt-Mahalle : İSLAMLAR MAH. / DİKİLİ
: 9150
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 04.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/604 Talimat
Muhammen Bedeli
:
36600 TL
Birinci Satış Günü
:
16.11.2017 10:00
İkinci Satış Günü
:
11.12.2017 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DİKİLİ
İCRA DAİRESİ
2015/604 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Bilgileri : İzmir İli Dikili İlçesi İslamlar Mahallesi Bakır Damı (Harman Kaşı) Mevkii 59 parsel, 9.150,00m² yüzölçümlü, palamutlu tarla Ana Taş. Nitelikli olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz mera vasfında olup üzerinde 21 adet palamut ağacı bulunmaktadır. Harici alanda ise kıymet takdiri tarihi itibarı ile halihazırda herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmayıp mera otlakiye olarak kullanılmaktadır.Yerleşim birimine uzak olan taşınmaza ulaşımı sağlayacak herhangi bir yol bulunmamaktadır.Taşınmazda su kaynağı ve elektrik enerjisi mevcut değildir.Söz konusu taşınmaz toprak yapısı bakımından killi-tınlı toprak bünyesinde olup yer yer taşlı-kayalık yapıdadır.Sığ toprak profiline sahip taşınmaz ortalama %30 oranında eğime sahiptir ve makineli tarım bakımından elverişli durumda değildir.
Adresi : Bakır Damı (Harman Kaşı Mevkii) Mevkii İslamlar Mahallesi
Çandarlı Dikili/İzmir
Yüzölçümü : 9.150,00 m2
İmar Durumu : Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/10/2016 tarih ve 4983 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın Manisa-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" Plan hükümlerinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 36.600,00TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/11/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 11/12/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : DİKİLİ ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU DİKİLİ/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ :Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/604 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR