İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Buca ilçesinde 3 adet taşınmaz icradan satılık

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00556943
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : DUMLUPINAR MAH. / EVKA1
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 05.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
0 TL
Birinci Satış Günü
:
21.11.2017 14:00
Satış Yeri
:
TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR ADLİYESİ ANA BİNA G BLOK ZEMİN KAT NO:09 DA MÜZAYEDE SALONUNDA YAPILACAKTIR.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İZMİR 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ
4.SATIŞ MEMURLUĞU
2016/13 SATIŞ

Mahkemece satışına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz ;
1- İzmir ili Buca ilçesi, Dumlupınar mah. 180 ada 1 parselde tapuda kayıtlı 7.035,00 m2 miktarlı zeytinli bahçe vasfında olan taşınmazdır.
MUHAMMEN BEDELİ 3.095.400,00 TL dir.
Taşınmazın tapu kaydında beyanlar hanesinde Dumlupınar 831 sahifeden yenileme nedeniyle nakledildi. Düzenleme şerhi, imar düzenlemesine alınmıştır. Şerhleri bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde haciz şerhleri bulunmaktadır.

2- İzmir ili Buca ilçesi, Dumlupınar mah. 10410 ada, 3 parselde tapuda kayıtlı 890,00 m2 miktarlı arsa vasfında olan taşınmaz,
MUHAMMEN BEDELİ : 832,150,00 TL DİR.

3- İzmir ili Buca ilçesi, Dumlupınar. Mah. 10410 ada 4 parselde tapuda kayıtlı 795,00 m2 miktarlı arsa vasfında olan taşınmaz
MUHAMMEN BEDELİ : 699.600,00 TL DİR.
Bilirkişi raporunda satışa konu taşınmazların İzmir Buca Mustafa Kemal mahallesi 696/12 sokak no:254/A küme evleri no: 1-3-6 adresindeki binalarkın kuzey doğusundaki (Buca -Çamlıpanır mahallesi 293/59 sokak no: 7-9-11 adresindeki binaların batısındaki boş arasi ve arsalar olduklarını belirtmiştir. Bilirkişi raporunda taşınmaz civarında 1-2 katlı gecekondu tarzında yapılaşmalar ile boş arsalar yoğun olarak bulunduğu, Mevcut imar durumuna göre yapılan az sayıda yeni inşaat da mevcut olup taşınmazların güney- doğusundaki 254 sokağın asfalt kaplamıs mevcut olup çalışır durumdadır.Taşınmazlar çevresinin ham arası haliyle muhafaza edildiği, imar yollarının hali hazırda açılmamış olduğu görüldüğü ,Belediye hizmetlerinden sınırlı olarak faydalandığı toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Gazeteci Yazar İsmial Sivri caddesine yaklaşık 400,0 m mesafede bulunan taşınmazların civarındaki imar yollarının açık olmaması nedeni ile ulaşım ve taşıma imkanları vasat olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
İMAR DURUMU : Buca Belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünce düzenlenen 19/04/2016 tarih ve 14126730-310.05-1387 sayılı yazıda 10410 ada 3 ve 4 parseller için 1.1000 ölçekli uygulama imar planında ön bahçe mesafesi 5.m. yanbahçe mesafesi 3. m. bırakıldıktan sonra ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut adasında olduğu, 15 m. lik yol cephesinde TM (zemin kat zorunlu ticaret, üst katlar tercihe bağlı) alanında kaldığı,
180 ada l parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen temeleğitim alanında, kısmen imar adasında, kısmen park alanında kısmende yolda kaldığı, 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine tabi olduğu belirtilmiştir.
SATIŞ ŞARTLARI : TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR ADLİYESİ ANA BİNA G BLOK ZEMİN KAT NO:09 DA MÜZAYEDE SALONUNDA YAPILACAKTIR.
1 nolu Taşınmazın 1.İhalesi : 21/11/2017 günü saat: 14.00-14.10 arasındadır.
2 nolu taşınmazın 1. ihalesi : 21/11/2017 günü saat : 14.25-14-35 arasındadır.
3 nolu taşınmazın 1. ihalesi : 21/11/2017 günü saat ; 14.50-15.00 arasındadır.
Birinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedel ve rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin % 50 ını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın aynı yer ANA BİNA G BLOK ZEMİN KAT NO:09 DE bulunan odada aynı saatte ikinci ihalesi yapılacaktır.
1 nolu taşınmazın 2.İhalesi : 20/12/2017 günü saat : 14.014.10 arasındadır.
2 nolu taşınmazın 2. ihalesi : 20/12/2017 günü saat: 14.25-14.35 arasındadır.
3 nolu taşınmazın 2. ihalesi : 20/12/2017 günü saat: 14.50-15,00 arasındadır.
Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin % 50 sini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olacaktır.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve işbu ilanın DAVALILAR, BARBEL KARAMAN, EROL KARAMAN VE SEYHUN KARAMAN’A TEBLİĞ YERİNE GEÇMEK ÜZERE ilan olunur. 22/02/2017İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR