İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden kiralık işyeri

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767996
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 20.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YENİŞEHİR MAHALLESİ OVA SOKAK NO:37/3 ADRESİNDE, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1744 ADA PARK ALANI
(KAYMAKAMLIK BİNASI KARŞISI)
25 M2 KAPALI 178 M2 AÇIK ALAN BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 1.000.00 TL
(KDV DAHİL)
1,080.00 TL 110.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 KÖRFEZ MAHALLESİ 2547 ADA 4 PARSEL PARK ALANI 6 M2 ATM YERİ 2,125.00 TL 2,295.00 TL 230.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 ŞAHİNLER MAHALLESİ ÇİFTLİK MEVKİ NO:14 ADRESİNDE TAPUDA 1890 NOLU PARSELDEKİ 2 KATLI YAPININ ZEMİN KATI 69 M2 İŞYERİ 250.00 TL 270.00 TL 30.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 YENİŞEHİR MAHALLESİ FURKAN SOKAK NO:18 ADRESİNDE TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1729 ADA PARK
ALANI
2600 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 4.500.00 TL
(KDV DAHİL)
4,860.00 TL 450.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 DURHASAN (YAHYAKAPTAN) MAHALLESİ 4983 ADA 8 PARSEL 2880 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 2.750.00 TL
(KDV DAHİL)
2,970.00 TL 300.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ SEYMEN CADDESİ TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 2783/PARK ALANI
38 M2 KAPALI 693 M2 AÇIK ALAN
OTOPARK 3.000.00 TL
(KDV DAHİL)
3,240.00 TL 325.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 HATİPKÖY MAHALLESİ ESKİ MEZARLIK MEVKİ 795 NOLU PARSELİN BATISI 26 M2 TEKNİK ALT YAPI 3,500.00 TL 3,780.00 TL 380.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK TAPUDA 5078 ADA 2 PARSEL KUZEYİ 37.50 M2 TEKNİK ALT YAPI 4,170.00 TL 4,504.00 TL 450.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK PLAN NO:9-10 ADRESİNDE, TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 PARSELİN DOĞUSU 27 M2 DERNEK LOKALİ 100.00 TL
(KDV DAHİL)
108.00 TL 20.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 TÜYSÜZLER MAHALLESİ EFE SOKAK NO:41 ADRESİNDE, TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 1794 ADA 7 PARSEL 365 M2 AÇIK OTOPARK 200.00 TL
(KDV DAHİL)
216.00 TL 30.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ NO:3/1 ADRESİNDE TAPUDA 240 ADA 2 PARSELİN GÜNEYDOĞUSUNDA FEVZİYE PARKI İÇİ 60 M2 KAPALI 260 M2 AÇIK ALAN ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ 45.000.00 TL
(KDV DAHİL)
48,600.00 TL 2,000.00 TL 3 YIL 26.03.2018
Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 26.03.2018 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 23.03.2018 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR