KAYSERİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık şirket hissesi

KAYSERİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926792
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2807 ESAS
Muhammen Bedeli
:
209,811 TL
Birinci Satış Günü
:
01.02.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
26.02.2019 15:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Kocasinan Belediyesi) - Plevne Mah. Serin Sok. No:10/F (Kayseri Adalet Sarayı Arkası) KOCASİNAN / KAYSERİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KAYSERİ 1. İCRA DAİRESİ

2017/2807 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 01/02/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 26/02/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu (Kocasinan Belediyesi) - Plevne Mah. Serin Sok. No:10/F (Kayseri Adalet Sarayı Arkası) KOCASİNAN / KAYSERİ

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 209.811,86 1 Adet %0 1 Adet Fatih Otomotiv Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. %10 hissesi borçlunun ortağı bulunduğu şirketih ortakların sermaye yapıları ile ilgili en son 05.01.2016 tarih ve 8982 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olduğu, gazetede yayımlanan şeklinin;şirketin sermayesinin 250 TL değerinde 8.000 hisse ayırmış olup sermayesinin 2.000.000,00 TL olduğu,bu sermayenin 7.200 Adet 1.800.000,00 TL %90 Oranı Fatih setenci - 800 Adet 200.000,00 TL %10 Oranı Ayşe Setenci'ye ait olduğu borçlunun şirkette %10 hissesi olduğu 2017 yılına ait yevmiye defterikayıtları ve firmanın 2017 bağlı bulunduğu vergi dairesine vermiş olduğu 2017 kurumlar vergisi beyannamesinde ödenmemiş sermaye olmadığından borçlunun firmada taahhüt etmiş olduğu 200.000,00 TL sermayenin tamamını ödemiş olduğu.Borçlunun firmadaki hissesinin değerinin tespit edilebilmesi için öncelikle firmanın tespit tarihi itibariyle öz sermayesinin tespit edilmesinin gerektiği, firmanın öz sermayesinin tespinin yıl içerisinde net olarak tespit edilebilmesinin (bilanço çıkartılması gerektiğinden firmanın bilanço çıkarması çok uzun süre alacağından)31.12.2017 tarihli bilanço üzerinden firmanın 31.12.2017 tarihli öz sermaye tespitinin yapıldıktan sonra firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine 31.03.2018 tarihine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde gelir tablosu dikkate alınarak firmanın 31.03.2018 tarihinde öz sermayenin tespit edilerek borçlunun ilgili firmada bulunan hissesinin tespit edilmesinin gerektiği,Borçlunun hissesi bulunan firmanın 2017 yılı defterine ait tasdik bilgilerinin aşağıdaki şikilde olduğu.
Yevmiye Defteri:
Açılış tasdiki Kayseri 8. Noterliği tarafından 30.12.2016 tarihinde 58539 yevmiye nosu ile yapılmış olduğu, kapanış tasdikinin Kayseri 7. Noterliği 05.06.2018 tarihinde 16564 yevmiye nolu ile yapılmış olduğu, Defter tasdikleri ile ilgili düzenleme 6102 sayılı TTK nun 64maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre açılış tasdiklerinin defterin kullanılacağı yılın ilk ayından önceki ayda yapılması, yevmiye defterinin kapanış tasdikine tabi olduğu, yevmiye defterinin kullanıldığı dönemi izleyin yılın 6.ayın sonuna kadar tasdik edilmesi gerekmekte olup buna göre borçluya ait ticari defterin tasdikleri usulüne uygundur.Borçlunun defterleri usulune uygun tutulmuş olup kendi lehine delil olma özelliği bulunmaktadır.Firmanın öz kaynak tespitinin;Öz kaynak=(Dönen varlıklar+Duran varlıklar)-kısa vadeli yabancı kaynaklar+uzun vadeli yabancı kaynaklar)formülü ile yapılması gerektiği.Firmanın 2017 yevmiye defteri kapanış kayıtları ve firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine vermiş olduğu Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde bulunan bilançodaki öz kaynak tespit formülünde yerlerine yazdığımızda firmanın 2017 yılında öz kaynağının;Öz kaynak=(Dönen varlıklar+Duran varlıklar)-Kısa vadeli yabancı kaynaklar+Uzun vadeli yabancı kaynaklar)Öz kaynak=(2.174.878,79+2.371.583,49)-(2.450.849,75+0)=2.095.612,53 TL 31.12.2017 tarihinde firmanın öz kaynağı olduğu,Firmanın 31.12.2017 tarihinde 2.095.612,53 TL olan öz kaynak tutarının 31.03.2018 tarihi itibarı ile tespit edilebilmesi için firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine vermiş olduğu 01.01.2018 31.03.2018 dönemine ait Kurum geçici vergi beyannamesi incelendiğinde 01.01.2018 31.03.2018 dönemini için 2.506,08 TL Kar beyan etmiş olduğu 31.12.2017 tarihinde öz kaynağı 2.095.612,53 TL öz kaynağı bulunan firma 3.aylık dönemde 2.506.08 TL kar etmesi halinde firmanın 31.12.2017 tarihinde Öz kaynak tutarı 2.095.612,53 TL + 01.01.2018 - 31.03.2018 arası kar 2.506.08 TL=31.03.2018 Tarihinde Öz Kaynak Tutarı 2.098.118,61 TL olduğu Borçlunun hissesinin 31.03.2018 tarihindeki değerinin hesabı ise 31.03.2018 Tarihinde Firmanın öz kanağı 2.098.118,61 TL-Borçlunun Firmadaki Hisse Oranı %10=Borçlunun firmadaki hisse değerinin=209.811,86 TL olduğu tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR