AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ

İcradan satılık şirket hissesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00804294
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/20734 ESAS
Muhammen Bedeli
:
249586 TL
Birinci Satış Günü
:
11.07.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
26.07.2018 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İstiklal Mah. Nene Hatun Cad. Adalet Sarayı 1. Kat MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 25*
T.C.
AFYONKARAHİSAR
İCRA DAİRESİ
2016/20734 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı mal satışa çıkarılmış olup: birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/05/2018
1.İhale Tarihi : 11/07/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 26/07/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - İstiklal Mah. Nene Hatun Cad. Adalet Sarayı 1. Kat MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 249.586,97 Traverten Mermer İnşaat Endüstri San ve Tic.Ltd.Şti.nde bulunan %4 hisse KDV Kanunu 17/4-r ve 17/4-g madde ve bentleri gereğince KDV'den istisna tutulmuştur Satışa konu mal dosyamız borçlusunun Traverten Mermer İnşaat Endüstri San ve Tic.Ltd.Şti.nde bulunan %4 hissesidir. Diğer pay sahiplerinin hisse oranları: %41, %40, %4, %4, %4, %3'dür. Satışa konu şirket hissesinin kanuni defterleri üzerinde gerekli incelemeler bilirkişiler vasıtasıyla yapılmış, yürürlükte bulunan mevzuat gereğince ticari faaliyetleri için gerekli olan tüm izinlere sahip, Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad. 1.Sok. No: 1 Afyonkarahisar adresinde Kocatepe Vergi Dairesinin 8590341594 vergi numarasında kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Traverten Mermer İnşaat Endüstri San ve Tic.Ltd.Şti'nin toplam sermayesinin 975.000,00 TL, müdürlüğümüz borçlusunun hisse oranının %4 ve hisse sermaye miktarının ise 40.000,00 TL olduğu, söz konusu şirketin 31.03.2017 tarihli ayrıntılı mizanına göre 975.000,00 TL sermayesinin tamamının ödenmiş olduğu, 31.03.2017 tarihli bilançosundaki hesaplar tutarı olan 659.661,19 TL'nin 183.273,89 TL'lık kısmının ilk madde ve malzeme, 185.148,39 TL lik kısmının mamüller, 186.906,65 TL'lik kısmının ticari mallar, 5.167,20 TL kısmının diğer stoklar ve 99.165,06 TL'lik kısmının ise verilen sipariş avanslarından oluştuğu tespit edilmiştir. Amortisman ayırmak suretiyle maddi duran varlıklar olarak 1.049.363,38 TL'nin giderleştirildiği, maddi duran varlıklar hesap tutarı arazi ve arsalar: 117.926,14, yer altı ve yer üstü düzenleri: 5.013,00 TL, binalar: 300.040,74 TL, tesis makine ve cihazlar: 886.175,71 TL, taşıtlar: 239.586,68 TL, demirbaşlar: 131.712,84 TL, birikmiş amortismanlar :--1.049.363.38 TL, yapılmakta olan yatırımlar 53.173,77 TL, verilen avanslar : 10.331,67 TL Traverten Mermer İnşaat Endüstri San ve Tic.Ltd.Şti.nin 31.03.2017 tarihli bilançosu ayrıntısı dosyasında olduğu üzere aktif varlıklar toplamı: 6.080.034,02 TL, pasif kaynaklar toplamı 6.080.034,02, 31.03.2017 tarihli kaydi değerlere göre oluşturulan bilanço kalemleri baz alınarak özsermayenin tespiti için bilanço aktifinde kayıtlı mevcutlar ve alacaklar toplam tutarından bilançonun pasifinde yer olan borçlar tenzim edilmiş ve teknik bilirkişiler tarafından hazırlanan cari değerler bilançoya oturtulmuş hali ile aktif toplamı 6.080.34,02 TL, pasif toplamı 2.680.896,24 TL, şiketin 31.03.2017 tarihi itibari ile kaydi değerine göre öz sermaye tutarı 3.399.137,78 TL'dir. Şirketin makine ve cihaz ekipmanlarının gerçek değerinin 1.373.500,00 TL, şirketin taşınmazlarının gerçek değerinin ise 2.161.633,71 TL olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Bu şekildeki cari bilançoya göre ayrıntısı dosya içerisindeki bilirkişi raporunda mevcut olmak üzere şirketin aktif varlıklar toplamı 8.920.570,56 TL, şirketin borçlar toplamı 2.680.896,24 TL, şirketin satış değerine göre öz varlık toplamı 6.239.674,32 TL olduğu, dosyamız borçlunun %4 lük hissesinin satış değerine göre 249.586,97 TL olduğu, satış işleminin gerçek değer üzerinden yapılacağı hususu, ayrıntılı bilgi ve belgelerin dosyasından mevcutolduğu hususu ilgilenenlere ilanen duyurulur.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR