Yazdır

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Satış yöntemiyle özelleştirme duyuru ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00536643
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 01.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

SÜMER HOLDİNG A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

)

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler Mahallesi, 5544 no.lu parseldeki 70,00 m2 yüzölçümlü Ticaret + Hizmet + Konut ve Meydan Alanı imarlı taşınmaz

70.000

500

28.02.2017

  1. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
  2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
  3. İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Holdingin aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
  4. İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 0158 0072 9272 1775 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
  5. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
  6. Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  7. İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 309 06 95- 311 84 92

www.sumerholding.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR