Yazdır

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜD.

Satılık Tarla

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493849
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

GELİŞEN YENİ KIRKAĞAÇ 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GELİŞEN YENİ KIRKAĞAÇ 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 21360 TL
Dosya Numarası : 2016/36
İlk İhale Tarihi : 20.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Şehzadeler Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2016/36

SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:

TAPU KAYDI ADRESİ: Kırkağaç Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kâin tapunun Cilt No:74, Sayfa No: 7303 Parsel No:8 Ada No:669, de kayıtlı 10468,17 m2 yüzölçümlü Tarla

İMAR DURUMU VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Satışa konu taşınmaz Şaireşref mahallesinde bulunan ve tapu kayıtlarında tarla vasfında olup boş vaziyettedir. Gayrimenkul çok düzgün ve neredeyse eğim hiç yoktur. Rahat sürülebilir olduğundan her türlü bitki mısır,buğday,pamuk vb.ekilebilir.

MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 21.360,36 TL.(Yirmibirbin üçyüzaltmış lira otuzaltı kuruş.) Olarak takdir edilmiş olup bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır

SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşınmazın 1.satışı 20.12.2016 günü saat 14.00-ile 14.10- arasında Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4.kat Eğitim salonunda açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen Zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 27.12.2016 günü aynı yer ve saatte 2.arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada % 50’i + takip eden masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi kaydıyla Gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi uygulanacaktır ve zorunludur.

2- Arttırmaya katılacakların gayrimenkulun arttırmaya esas rayiç bedelin %7.5 olan 1600,00TL.yi nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4- Resmi ihale pulu, Damga Vergisi, Tapu alım satım harcı ve masrafları, Tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

6-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde arttırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5.den hesap edilir.

7-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

8-Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran,takyidat’ı olan alacaklı,borçlu,3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer ) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/36 Sayılı dosya numarası ile Merkezimiz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR