ÇORUM İCRA DAİRESİ

Maden ruhsatı ve ruhsat sahası icradan satılıktır

ÇORUM İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181034
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/37868 ESAS
Muhammen Bedeli
:
853,920 TL
Birinci Satış Günü
:
22.07.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
12.08.2020 14:00
Satış Yeri
:
Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORUM
İCRA DAİRESİ
2018/37868 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
* Piyasada sahte para ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ve yaşanılan covid 19 salgını sebebi ile fiziki parada bulunması muhtemel virüsün bulaşmasını önlemek adına ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Müdürlüğümüzün Türkiye Vakıflar Bankası Çorum Şubesindeki TR810001500158007307582239 İBAN nolu Emanet kasa hesabına ihale saatinden önce T.C. KİMLİK NUMARASI VE DOSYA NUMARASI BELİRTİLEREK yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, teminat miktarının yüksek olması nedeniyle, satış mahallinde sunulduğunda sayılması, sahteliğinin kontrolü vs. İşlemlerin yapılması zor olması nedeniyle NAKİT TEMİNAT İLE KATILIM SAĞLANMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMESİ, yine de nakit teminat ile gelinmesi halinde de ihaleye katılım kabul edilecektir.
1.İhale Tarihi : 22/07/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 12/08/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 853.920,00 1 Adet %18

Bilirkişi raporuna göre; 1 Adet Maden Ruhsatı Çorum ili, Merkez ilçesi, hudutları dahilinde ve borçlu uhdesinde bulunan S: 75077 ( ER:3167694 ) sayılı II-a grubu kalker ( mıcır ) işletme ruhsat sahası ile ilgili bilirkişilerce sahada açılan ocağın mahallinde tetkiki ve büro incelemesi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Ruhsat Safhası: İşletme Ruhsatı, Maden Grubu : II (a ) Grubu,Maden Cinsi : Kalker ( Mıcır ), Yürürlük Tarihi : 03/03/2018 ( Süre uzatım tarihi ),Süresi ( Süre Bitiş Tarihi ) : 5 Yıllık ( 03/03/2023),Ait Olduğu Kanun : 3213,İşletme Ruhsat Alanı : 99,97 Hektar,İşletme izni yürürlük tarihi : 14.09.2018 ( Süre uzatım tarihi ),İşletme izin alanı : 9,29 Hektar, İşletme Ruhsatı ; Ruhsat sahibinin talep ederek hak saladığı alanı, İşletme İzni; İşletme ruhsatı içerisinde üretim yapılması için izin verilen alanı kapsamaktadır. İnceleme sonucunda üretime yönelik faaliyet olmadığı, Y:670648-X.4492870 koordinatı çerçevesinde üretim yapılmış ocak olduğu, saha ile Çorum arasında 2km'.i stabilize, 8. km'si asfalt yol olmak üzere yaklaşık 10km olduğu ve işletme projesinde beyan edilen 31.500.000 ton rezervin sahada bulunduğu Y:670541-x:4492818 koordinatında trafonun, Y:670552-X:4492807 koordinatı civarında konkasör platformunun bulunduğu, konkasör tesisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Yıllık üretim miktarı : 2018 yılında verilen süre uzatımı işletme projesinde, sahada 31.500.000 ton görünür kalker rezervi bulunduğu, ayrıca yılda 150.000 ton mıcır üretimi yapılacağı beyan edilmiştir. 3213 sayılı Maden Kanununun 24. maddesinin üçüncü fıkrasında " Toplam ruhsat süresi II. grup madenlerde 40 yılı geçemez. Kırk yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakan yetkilidir. denilmektedir. Yukarıda belirtiği ruhsat süresi 03.03.2013 tarihinde bitmektedir. Ancak ruhsatın ilk veriliş tarihinin 2008 yılı olması nedeniyle süre uzatımları söz konusu olduğundan ruhsatın kalan süresi 40-11 = 29 yıldır.
RUHSAT SAHASI İÇİN YAPILAN ÜRETİM VE SATIŞ BEYANLARI Ruhsat sahası için işletme izni düzenlendikten sonra yıllar itibarıyla yapılan üretim ve satış miktarları aşağıda şekilde belirtilmiştir.

YIL Üretim Miktarı Satış Miktarı
2008 Üretim yok Satış yok
2009 113.118,00 ton 113.117,50 ton
2010 137.498,00 ton 132.198,00 ton
2011 98.000,00 ton 98.000,00 ton
2012 9.040,00 ton 9.040,00 ton
2013 Üretim yok Satış yok
2014 16.250,00 ton 16.250,00 ton
2015 Üretim Yok Satış yok
2016 40.000,00 ton 40.000,00 ton
2017 69.100,00 ton 69.000,00 ton

Yıllık gider durumu ;
YILLIK GİDER TABLOSU ( TL )

Cinsi Harcama Miktarı Gider Karakteri Sabit Gider Değişken gider
Personel ve SSK 204.500,00 60% D 81.000,00 122.700,00
Yakıt- Yağ 320.560,00 70% D 96.168,00 224.392,00
Amortisman 72.000,00 100% S 72.000,00
Bakım Onarım, Yedek parça 35.000,00 80% D 7.000,00 28.000,00
Elektrik Giderleri 30.000,00 70% D 9.000,00 21.000,00
Patlayıcı Gideri 70.308,00 70% D 21.092,40 49.215,60
Beklenmeyen Giderler 76.237,00 80% S 15.247,40 60.989,60
İş Sağlığı ve Güvenliği 10.000,00 100% S 20.000,00
Yıllık işl. Giderleri toplamı 818.605,00 322.307,80 506.297,20

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 2018 yılında verilen süre uzatım ( temdit ) işletme projesinde yıllık toplam üretim maliyetinin 818.605,00 TL olarak beyan edildiği, aynı projede yıllık üretimin 150.000,00 ton olduğu da beyan edildiğinden 1 ton kalkerin birim fiyatı, 818.605,00 TL/150.000,00 ton =5,45 TL/Ton, 2019 yılında göre güncellendiğinde 5,45*1,2373 = 6,74 TL/Ton olarak hesaplanmıştır.
YATIRIM TUTARI ( TL )

Harcama Çeşidi İç para ( TL ) Dış Para ( TL ) Toplam
Maden arama ve Yatırım 0.00 ------- 0.00
Ruhsat Müracaat 12.548,00 ------- 12.548,00
Ruhsat Bedeli 25.096,00 ------- 25.096,00
Etüd ve Proje 10.000,00 ------- 10.000,00
Numune Alma 0.00 ------- 0.00
Rezerv Etüt vb. 0.00 ------- 0.00
Arazi Düzenleme 20.000,00 ------- 20.000,00
İnşaat 20.000,00 ------- 20.000,00
Ulaştırma 0.00 ------- 0.00
Makine ve Teçhizat 700.000,00 ------- 700.000,00
Genel Giderler 5.000,00 ------- 5.000,00
Beklenmeyen Gid. 79.264,40 ------- 79.264,40
İşletmeye Alma Gid. 10.000,00 ------- 10.000,00
Sabit Yatırım Tutarı 881.908,40 ------- 881.908,40
İşletme Sermayesi 88.190,84 ------- 88.190,84
Toplam Yatırım Tutarı 970.099,24 ------- 970.099,24

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 2018 yılında verilen süre zatım ( temdit ) işletme projesinde; yukarıdaki tabloda görüleceği üzere 970.099 TL yatırım tutarı hesaplanmıştır. Ruhsat sahasının alıcısı açısından avantajları,
1-Çorum şehir merkezine olabildiğince yakın olması nedeniyle zamandan ve nakliyeden tasarruf edilme durumu söz konusudur.
2-ÇED belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve mülkiyet izni ruhsat hukuku boyunca geçerli olmak üzere alınmış durumdadır.
3-Yılın büyük bölümünde üretimin yapılması söz konusudur.
4-Konkasör platformu bulunmaktadır.
5-Elektrik hattı çekilmiş vaziyettedir.
6-Sahada üretim açısından rezerv sıkıntısı bulunmamaktadır.
7-Sahada açılmış faaliyete hazır halende ocak bulunmaktadır.
8-Ruhsat süresinin toplamda önce 29 yıla, daha sonradan Bakan onayı ile 69 yıla çıkarılma durumu bulunmaktadır.
SONUÇ :
Yukarı verilen yıllık üretim miktarları dikkate alındığından üretimin ortalama miktarının proje beyanın %50si civarında gerçekleştiği görülmüştür.
Projeyi 10 yıllık sürede karlı hale getirilmesi planlandığından ve üretim miktarının proje beyanının en az %50 oranında gerçekleşme durumuna göre hesaplama yapıldığında,
- Projede beyanı yıllık 150.000 ton
- %50 randımanla yıllık 75.000 ton
- Ocakbaşı satış fiyatı 10TL/TOon
- Yıllık Gelir 75000*10 = 750000 TL
- Ocakbaşı maliyet 6,74 TL/Ton
- Yıllık Gider 75000*6,74= 505500 TL
- Yıllık Kar = 750000-505500= 244500 TL
- Yatırım giderinin 1/10 olan 97.000 TL ve ruhsat bedeli olan 31054 TL düşüldüğünde ( 244500-97000-31054 )= 116446 TL elde edilecektir. Buradan en az ruhsat bedeli kadar devlet hakkı ödenecektir. Bu durumda 116446-31054 = 85392 TL yıllık net kar elde edilmesi söz konusudur.
Projenin 10 yıllık sürede karlı hale getirilmesi planlandığında 85392*10 =853920 TL elde edilmektedir. Bütün bu açıklamalar çerçevesinde ruhsatın asgari değerinin 853920 TL olabileceği tespit edilmiştir. Alıcının üretimin gerçekleşme oranı %50'nin üzerine çıkması durumunda karlılık oranı artacaktır.
Yukarıda belirtildiği gibi 2019 yılı ruhsat bedeli olan 31054,00 TL ödenmemiş olup, ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca 31.054,00 TL idari para cezasının uygulanma durumu bulunmaktadır. Diğer taraftan ruhsat üzerinde çeşitli şahıs ve Şirketler tarafından konulmuş 414.931,77 TL tutarında haciz bulunmaktadır. Ruhsatın icra yolu ile satışı yapıldığından, Maden Yönetmeliğinin 84. Maddesinin 3. Fırkası gereği ruhsat bedellerinin, idari para cezalarının ödenmesi halinde alıcısı üzerine tescil işlemi yapılabilmektedir .Aksi takdirde tescil işlemi yapılmamaktadır.
*Detaylı bilgi şartnamede yer almaktadır. Müdürlüğümüze başvuranlara şartname örneği verilecektir.

* Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 05/06/2020 tarihli yazısına göre;Çorum ili, Merkez ilçesi, hudutları dahilinde Sicil: 75077 sayılı II ( a ) grubu maden işletme ruhsatının satışına esas olmak üzere hukukunun yürürlükte olup olmadığı, Maden Kanunundan gelen mali yükümlülükleri ile kaydında bulunan haciz şerhlerinin listesinin müdürlüğünüz dosyasına bildirilmesine istenmiştir.
Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında yapılan incelemede; borçlu şirket adına kayıtlı ve Çorum ili, Merkez ilçesi hudutları dahilinde bulunan Sicil : 75077 sayılı ( a ) grubu maden işletme ruhsatı 03/03/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 ( beş ) yıl süreyle düzenlendiği, 04/06/2020 tarih ve saat 14:22 itibariyle ruhsat hukukunun yürürlükte olduğu tespit ediliş olup, üzerinde bulunan haciz şerhlerinin listesi yazımız ekinde gönderilmektedir.
Ayrıca , Sicil : 75077 sayılı II ( a ) grubu maden işletme ruhsatı ile ilgili olarak 2020 yılına ait 108.090,00 TL tutarındaki işletme ruhsat bedelinin yasal süresi içerisinde ödenmediği tespit edilmiştir. Maden Kanununun 13. Maddesinde yer alan " Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmayan kısmını iki katı idari yapa cezası uygulanarak haziran ayının son gününe kadar yatırılması gerekmektedir. Aksi halde ruhsat İPTAL edilir. Ruhsat bedellerinin yatırılması ile ilgili ruhsat sahibine ayrıca herhangi bir tebligat ve bildirim yapılmaz " hükmü bulunmaktadır. Ancak korona salgını nedeniyle 17/04/2020 tarih ve 10581 sayılı Bakanlık Oluru ile Ocak ayı içerisinde ödenmediği için iki katı olarak tahakkuk ettirilen 2020 yılına ait işletme ruhsat bedellerinin iki katı olarak tahakkuk ettirilen 2020 yılına ait işletme ruhsat bedellerinin iki katı olarak ödenmesi kaydı ile ruhsat iptali yapılmaksızın 28/122020 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür. Sicil : 75077 sayılı işletme ruhsat bedelinin verilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda söz konusu ruhsat 29/12/2020 tarihinde İPTAL edilecektir. İptal edilen maden ruhsatları Devlete intikal edeceğinden devir ve tescil işlemleri yapılamamaktadır.
Mali yükümlülükler ile ilgili olarak ; 2018 yılına ait 12.548,00 TL Devlet hakkının ödenmediği, 2019 yılı için oluşan Devlet hakkı ile ilgili olarak üretim ve satış var ise üretim ve satış üzerinden yok ise ruhsat taban bedelinden az olmamak üzere Devlet hakkı ödenmesi gerektiği, satış işleminin 2020 yılı içinde yapılması halinde, 01/01/2020 tarihinden satış tarihine kadar olan dönem için ara dönem satış bilgi formu ve işletme faaliyet raporu hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmesi ve oluşacak olan Devlet hakkının üretim ve satış var ise üretim ve satış üzerinden yok ise işletme ruhsat bedelinden az olmamak üzere yatırılması gerekmektedir.
İdari para cezaları ile ilgili olarak ; 3213 Sayılı Maden Kanununun ilgili maddeleri kapsamında uygulanan ve ödenmesi gereken idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir. UYGULANAN ve ÖDENMEYEN İDARİ CEZALARI

Kanun Maddesi Tutarı Tarih Sayı
10/7 62.743,00 30/07/2018 433956
12/4 5.998,83 30/07/2018 433956
24/12 62.743,00 30/07/2018 433956
13/1 31.054,00 30/07/2018 598

Satış tarihinde hukuku yürürlükte olmak kaydıyla ; 3213 sayılı Maden Kanununun 43. Maddesi ile Maden Yönetmeliğinin 84. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde yine aynı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen şartlara haiz şahıs ve şirketlere ruhsatın satışının yapılması gerekmektedir. Ruhsatın kıymet takdiri sonrası ve satışı öncesinde ; ruhsat hukukunun yürürlükte olup olmadığı, Maden Kanunundan gelen mali yükümlülükleri ile ruhsata ait son takyidat durumunun Genel Müdürlüğümüzden, yıllık harç borçlarının ise ruhsat sahibinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden sorulmak gerekmektedir. Ruhsatın satışının yapılması halinde; ruhsat için ödenmesi gereken tüm mali yükümlülüklerin tamamlanması gerekmektedir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde tüm eksiklikler Maden Yönetmeliğinin 84. Maddesinin 3. Fırkası gereğince ruhsatı devralana tamamlattırılacaktır. Maden Ruhsatları 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili maddeleri gereği iptal veya terk edilmeleri halinde Devlete intikal etmektedir. İptal ve terk edilen maden ruhsatlarının satışı ve satışı sonrası ihale alıcısına tescili söz konusu olmamaktadır.
* Artırmaya iştirak edeceklerin 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 43. Maddesi ve maden yönetmeliğinin 84. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde ve yine aynı kanunun 6. Maddesinde belirtilen şartlara haiz şahıs ve şirketler olması gerektiği ve yine bu şartlara haiz bulunduğunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alacağı vesika ile ispat etmesi gerekmektedir.
* Maden ruhsatlarının kanun gereği ruhsat sahibi tarafından yerine getirilmesi gerekli olan bazı vecibelerin yeri getirilmemesi halinde iptali veya ruhsat sahibi tarafından terk edilmesi söz konusu olup, iptal veya terk edilen maden ruhsatları devlete intikal edeceğinden ruhsatın icraen satışı gerçekleşmiş olsa dahi ihale alıcısına tescilinin yapılamayacağı, icra yolu ile devirlerde, ruhsatı devir alanın geçmişe yönelik olarak eksik olan tüm mali yükümlülüklerin tamamlaması gerektiği hususu ihtar olunur.
* Satışı yapılacak maden ruhsatına yönelik olarak tescil aşamasında ve sonrasında doğabilecek ruhsat harçları, çevre uyum bedelleri ile yukarıda yazılı bedeller gibi harç, masraf, vergi vs. masrafların ruhsatın tescil alınabilmesi için talep edilecek bu ve bunun gibi tüm mali yükümlülüklerin faizleri ve diğer giderleri ile birlikte ihale alıcısı tarafından ödenmesi gerekmekte olup, açıklanan giderlerin ilgili kurumlara ödenmediği müddetçe bakanlıkça ruhsat tescilinin verilmeyeceği hususu tüm ilgililere ihtar olunur.
(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR