KÖYCEĞİZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Maden ocağı işletme ruhsatı icradan satılıktır

KÖYCEĞİZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876161
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/264 Talimat
Muhammen Bedeli
:
2173212 TL
Birinci Satış Günü
:
15.11.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 11:00
Satış Yeri
:
KÖYCEĞİZ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ KÖYCEĞİZ/MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.
KÖYCEĞİZ
İCRA DAİRESİ

2017/264 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
1 NO'LU TAŞINIRIN
Özellikleri : Muğla İl, Köyceğiz İlçe, Muğla ili Köyceğiz İlçesinin kuzey doğusunda olup yaklaşık 50 km mesafededir. RN 200703274-ER 3135347 nolu 4. grup (metalik) maden ruhsatlı saha için ruhsat sahasının sınırlı bir kısmındaki krom yataklanmasıdır.
Sahanın koordinatları
Paftası:1/25.000 ölçekli N21c3 paftası,Alanı 1.651,47 Hektar,
Nokta Sağa (Y)Yukarı (X)
1 675424 4106000
2 675421 4105921
3 675391 4105891
4 673420 4104600
5 673420 4104000
6673513 4104013
7673500 4104000
8676000 4104350
9 676000 4101582
10675600 4101720
11 675050 4100075
12675000 4100000
13674000 4100000
14 674000 4103000
15671102 4103000
16 671000 4104912
17671000 4106000
Ruhsat Safhası: Arama (işletme talepli)
Yürürlük tarihi : 17/07/2008
İşletme İzin Alanı: 11,92 Hektar
Kıymeti : 2.173.212,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : KÖYCEĞİZ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ KÖYCEĞİZ/MUĞLA
Ruhsat Sahasının Jeolojisi
İnceleme yapılan alanda prospeksiyon çalışmalarında dört birim ayıtlanmıştır. En altta jura-kretase yaşlı kireçtaşı birimi onun üstünde kretase yaşlı melanj ve serpantin en üstte ise kuvarterner yaşlı alüvyon birimi yer alır.
Kireçtaşları, beyazımsı-grimsi, açık bejimsi renkli genelde miktitik yapı olup, oldukça kırıklı ve çatlaklıdır. özellikle ruhsat sahasının batısında oldukça geniş bir alanda gözlenir. Gövençukuru tepe, Acılı tepe, Yalpak tepe, Alayürek tepe, Tepesidelik tepe. Bölme tepe kireçtaşı birimini yaygın olarak gözlendiği yerlerdir. Melanj ise kireçtaşı, kumtaşı, diyabazdolaritdaykları, radyolarit, çört serpantin karmaşığından oluşmuştur, Radyolarit, ve çörtlü alanlar en belirgin yerleridir. Formasyanda aşırı derecede bir tektonuzma gözlendiğinden birimler oldukça ezilmiştir. Melanjın içine düşen irili ufaklı kireçtaşları olistolit şeklindedir. Genelde kendinden yaşlı olan birimlere sınırı tektoniktir. Serpantin birimi ise sahanın doğusunda gözlenir. Dereköy Damlan ve kuzeyi, Türkemiş Dere, Gediz tepe ve büvetcik mahallesi serpantinin biriminin yaygın olarak gözlendiği yerlerdir. Serpantin taze dunit ve harzbujitten oluşmuştur. Boğa Dere vadisi boyunca oldukça fazla tektonizmaya maruz kaldığından ezilmiştir. Ofyolotik serinin kalınlığı net olarak bilinmemektedir. Ruhsatsahasının dışında neojen formasyonları, içinde ise alüvyonla diskordan olarak örtülmektedir. Bu birimin yaşı kretasedir. Alüvyonlar ise civardıki birimlerin kum, kil, mil, çakıl ve blok boyutundaki malmazelerinin birikimiyle oluşmuş olup, kuvarterner yaşlıdır.
Gayrimenkulun değerini etkileyen özel faktörler
Olumlu Etkenler,
Gelişime açık talep gören aynı nitelikte iş/ticaret bölgesinde bulunması,
Yüksek rezerv yataklarına sahip olan bir bölgede konumlu olması,
Olumsuz etkenler,
Engebeli arazi yapısına sahip olması
İşletilmiş Maden Ocağının Özellikleri
Maden sahasında iki adet kapalı işletme şeklinde galeri açılmıştır. Buradaki galeriler arasındaki yatay mesafe 13.00 metredir. Arazi üzerindeki kromitin kristallenme yönü genel olarak N-S yönlü, düzensiz (saçılmış) şekilli ve çok kırılmalara maruz kalmış kütlelerden oluşmaktadır. cevherin tenörü % 30-37 arasında oluşmakta kalınlığ ise üretim galerinin içine girilemediği için madende çalışanlardan aldığımız bilgiye göre 0,5 ile 1,00 m arasında olduğu, cevher yoğunlu ise 3.5 ton/m3 olduğutespiti yapılmıştır. CR/Fe oranı bu bölgede yüksek olup cevherin satış kriterini arttırır.
Sahada bulunan mevcut ocaklar ve bu saha için beyan edilen rezerv dikkate alınarak, rapora konu sahada görünür rezerv miktarı 38.000 ton olarak belirlenmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı MİGEM'den gelen 04/09/2018 tarihli yazısında satışa konu maden ruhsatının 2018 yılı dahil ruhsat bedellerinin yatırıldığı, ruhsat süresinin 17/07/2018 tarihinde sona erdiği ve ruhsat için 17/07/2018 tarihli ve 78336 sayılı dilekçe ekinde temdit işletme projesi verilerek süre uzatım ve izin alanı genişletilmesi talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir.
SATIŞ ŞARTLARI :

1-Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıya isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, Ruhsat harç ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınırın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) menkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde İstanbul 35. İcra Müdürlüğünün 2017/8168 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları maden sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin 3213 sayılı maden kanunun 43 maddesine "Maden işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanunu şartlara haiz olması lazımdır. Talip bu şartlara haiz bulunduğunu Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar." hükmü uyarınca ihaleye katılmak isteyenlerin satış öncesi ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINDAN MADEN ÖN İŞLETME VE MADEN HAKKININ İKTİSABI İÇİN ARANAN KANUNİ ŞARTLARA HAİZ OLDUĞUNU GÖSTERİR" belge alarak müdürlüğümüze ibraz etmeleri zorunludur. Ayrıca yine ihaleye gireceklerin aynı yasanın 6 maddesinde belirtilen şartları taşıdıklarını bu vesikada yada ayrıca tanzim olunmuş evrakla ispatlamak zorundadırlar.

7- İcra/İflas yoluyla devirlerde; Ruhsatı devir alandan geçmişe yönelik olarak eksik olan tüm mali yükümlülükler (Devlet hakları, İdari Para Cezaları vs...) tamamlattırılır.

8- Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği madde 82 uyarınca devir, icra kararına dayalı yapılıyor ise, ruhsatı devir alması gereken kişi veya şirket, devri gerektiren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği,harç ve teminatların yatırıldığını gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğemüracaat eder. Bu durumda da ruhsatı devir alacak kişinin Kanunun 6ncı maddesindeki maden haklarını kullanabilecek şartları taşıması gerekir.

9- Satışa iştirak edecekler ilanı, şartnameyi, MİGEM yazılarını görmüş, varsa vecibelerle birlikte kabul etmiş sayılacaktır.

10- Teminatlar ve satış bedellerinin yatırılabileceği hesap numaramız: Köyceğiz Ziraat Bankası Şubesi İban :TR 540001000206281225535001, Ortaca Vakıflar BankasıŞubesi ibanTR:43 0001 5001 5800 7300 5710 84

11- Maden ruhsatları 3213 sayılı Maden Kanunun ilgili maddeleri gereği ruhsat sahibi tarafından yerine getirilmesi gerekli olan bazı vecibelerin yerine getirilmemesi halinde iptali veya ruhsat sahibi tarafından terk edilmesi söz konusudur. İptal veya terk edilen maden ruhsatları devlete intikal edeceğinden ruhsatların icraen satışı gerçekleşmiş olsa dahi ihale alıcısı adına tescili yapılamaz.

12- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/264 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR