BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama ruhsatı verilecektir

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875548
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY GÜNDEM 17.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Adet jeotermal kaynak arama ruhsatı, 1 Adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı ve 1 Adet Doğal Mineralli Su işletme ruhsatı, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bolu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23.10.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu İl Encümeni toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BOLU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


Bolu İli, Merkez İlçesi, Elmalık Köyü hudutları içerisindeki ER:3292945 erişim numaralı ve 900 hektarlık doğal mineralli su işletme ruhsatlı alanda, Mudurnu İlçesi, Yeğenderesi Köyü hudutları içerisindeki ER:3330826 erişim numaralı ve 1839,70 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda, Göynük İlçesi, Çamlıca Köyü hudutları içerisindeki ER:3330833 erişim numaralı ve 4617,01 hektarlık Jeotermal Kaynak arama ruhsatlı alanda ve Göynük İlçesi, Karacalar Köyü hudutları içerisinde ER:3289115 erişim numaralı ve 900 hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı alanda ruhsat haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 2 Adet jeotermal kaynak arama ruhsatı, 1 Adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı ve 1 Adet Doğal Mineralli Su işletme ruhsatı, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

İhale Edilerek Muhammen Geçici İhale Tarihi
Ruhsatlandırılacak Saha CİNSİ Bedeli Teminat ve Saati


Bolu İli,Merkez İlçesi Doğal Mineralli 42.000.00 TL 1.260,00 TL 23/10/2018 Saat:14:00
Elmalık Köyü Su İşletme Ruhsatı ve müteakiben.

Bolu İli,Mudurnu İlçesi Jeotermal 43.000.00 TL 1.290, 00 TL 23/10/2018 Saat:14:00
Yeğenderesi Köyü Kaynak Arama Ruhsatı ve müteakiben.

Bolu İli,Göynük İlçesi Jeotermal 108.000,00 TL 3.240,00 TL 23/10/2018 Saat:14:00
Çamlıca Köyü Kaynak Arama Ruhsatı ve müteakiben.

Bolu İli,Göynük İlçesi Jeotermal 84.000,00TL 2.520,00 TL 23/10/2018 Saat:14:00
Karacalar Köyü Kaynak İşletme Ruhsatı ve müteakiben.

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

 1. Gerçek Kişiler;
 1. Nüfus cüzdan sureti
 2. Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,
 3. Noterden onaylı imza beyannamesi
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
 6. İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 -TL’lik banka makbuzu
 7. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
 8. 133.800,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

  b) Tüzel Kişiler;
  1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
  2- Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,
  3- Vergi Levhası (onaylı),
  4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.
  7- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00-TL’lik makbuz.
  8- Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,
  9- 133.800,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

  İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR