AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Jeotermal kaynak arama ruhsatı sahası ihalesi yapılacaktır

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805183
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİSAR 21.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 (Sekiz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No : 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 8 (Sekiz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 1449,88- hektar alana sahip, K25-d1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 392 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Sağa (Y) 282326 285300 282433 280985
Yukarı (X) 4288791 4287480 4282168 4283560

2) Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 2152,51-hektar alana sahip, K25-a3, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 341 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Poligon:1

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa (Y) 304000 301048 301013 301000 301000 299000
Yukarı (X) 4301000 4301000 4300992 4300907 4300000 4300000

7. Nokta 8. Nokta
Sağa (Y) 299000 304000
Yukarı (X) 4304000 4304000

Poligon:2

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta
Sağa (Y) 305406 305000 305000
Yukarı (X) 4302000 4301906 4302000

Poligon:3

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Sağa (Y) 305000 305000 304574 301365
Yukarı (X) 4298335 4296000 4296000 4297227

3) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü, 302,1- hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 199 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa (Y) 272500 272500 273000 273000 273206 273870
Yukarı (X) 4303500 4303250 4300850 4300233 4300223 4300000

7. Nokta 8. Nokta
Sağa (Y) 272000 272000
Yukarı (X) 4300000 4304000

4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1235- hektar alana sahip, L24-a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 340 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Sağa (Y) 258000 254000 254000 258000
Yukarı (X) 4251177 4251300 4253990 4254662

5) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Serban Kasabası, 4849,46- hektar alana sahip, K24-c1, K24-c4, K24-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 331 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Sağa (Y) 261540 269715 268455 259330
Yukarı (X) 4280710 4282100 4276055 4275065


6) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Alagöz Köyü, 4866,49- hektar alana sahip, K24-d3, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 332 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
Sağa (Y) 254280 256290 247635 245615
Yukarı (X) 4273190 4269500 4262980 4267745

7) Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, 3900- hektar alana sahip, J25-c3, K25-b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 333 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa (Y) 317000 319000 319000 317000 317000 322000
Yukarı (X) 4313000 4313000 4316000 4316000 4320000 4320000

7. Nokta 8. Nokta
Sağa (Y) 322000 317000
Yukarı (X) 4311000 4311000

8) Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, 4673- hektar alana sahip, J25-c3, J26-d4, K25-b2, K26-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 334 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa (Y) 324000 323600 324700 325000 327000 327500
Yukarı (X) 4320000 4318850 4318850 4319000 4319700 4319850

7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta
Sağa (Y) 327500 322000 322000
Yukarı (X) 4311000 4311000 4320000


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S.N İLÇE KÖYÜ / KASABASI ALAN
(HEKTAR)
MUHAMMEN BEDEL (₺) GEÇİCİ
TEMİNAT(₺)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 MERKEZ BÜYÜKKALECİK 1449,88 34.000,00 1.020,00 30/05/2018 11.00
2 İSCEHİSAR -- 2152,51 48.700,00 1.461,00 30/05/2018 11.00
3 MERKEZ KÖPRÜLÜ 302,1 34.000,00 1.020,00 30/05/2018 11.00
4 SANDIKLI -- 1235 34.000,00 1.020,00 30/05/2018 11.00
5 SİNANPAŞA SERBAN KASABASI 4849,46 109.650,00 3.289,50 30/05/2018 11.00
6 SANDIKLI ALAGÖZ 4866,49 110.050,00 3.301,50 30/05/2018 11.00
7 BAYAT -- 3900 88.200,00 2.646,00 30/05/2018 11.00
8 BAYAT -- 4673 105.660,00 3.169,80 30/05/2018 11.00

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.
İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilerileceyi Yer :Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No : 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)
Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.
Son Teklif Verme Tarih/Saati : 30/05/2018 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.
İhaleye Katılma Belgeleri :
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.
4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel Kişi İstekliler;
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.
3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve
imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
*İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.
(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)
*Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
*Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
*İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.
*Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
*İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
*Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
*İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.
*İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR