KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Jeotermal kaynak arama/işletme ruhsatlı sahalar ihale edilecektir

KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal sahalar ihale edilerek (Arama:3 yıllık İşletme:30 yıllık) ruhsatlandırma işlemi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSATLI SAHALAR

İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 18 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı saha ve 1 adet jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacaktır.
1 - İhale Konusu İşler;
Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre aşağıda ilçesi, mahalle/mevkii, alanı, koordinatları ve
muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal sahalar ihale edilerek (Arama:3 yıllık İşletme:30 yıllık) ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

    1. Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlı Sahalar:
Ruhsat No İli, İlçesi, Mevkii Alan (hektar) Pafta No Koordinatları Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati
AR:93 Konya, Beyşehir, Üçpınar 3895,78 M27b4 394379-4192000, 400000-4192000, 400000-4185000, 394491-4184999 133.283,59 13.328,36 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/133 Konya, Karapınar 2625,38 M30b3, M31a4 545000-4185000, 541650-4184999, 541400-4187600, 549500-4187000, 548400-4182800, 545000-4182590 89.820,29 8.982,03 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/134 Konya, Meram,
Yatağan
4741,56 M27b3, M28a4 414903-4180356, 414809-4180351, 414785-4180000, 412000-4180000, 412000-4179499, 408000-4179500, 408000-4186500, 415000-4186500, 415000-4180651 162.219,67 16.221,97 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/135 Konya, Meram,
Yatağan
4415,82 M28a4 417402-4179499, 420415-4179500, 419262-4180610, 417373-4180500, 417372-4180520, 417372-4180500, 417344-4180498, 417341-4180518, 417342-4180498, 415000-4180362, 415000-4186500, 422000-4186500, 422000-4179500 151.075,36 15.107,54 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/136 Konya, Meram,
Erenkaya-Sefaköy
607,85 M28a3 427000-4185000, 424562-4186499, 429000-4186500, 429000-4183749 51.318,45 5.131,85 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/137 Konya, Meram,
Erenkaya- Kayalı
175,36 M28d2 427510-4172499, 428000-4173941, 428510-4173941, 429000-4173776, 429000-4172500 51.318,45 5.131,85 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/138 Konya, Meram,
Kumralı- Evliyatekke
3600,85 M28d1, M28d2 422000-4165500, 422000-4169568, 422500-4170000, 427000-4170000, 427000-4169980, 427001-4169991, 427001-4171003, 427510-4172499, 429000-4172500, 429000-4165500 123.193,36 12.319,34 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/139 Konya, Meram,
Kozlu- Bükçe
3150 M28d1 415000-4165500, 415000-4170000, 422000-4170000, 422000-4165500 107.768,75 10.776,88 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/140 Konya, Meram,
Karacaören- Saraycık
4710,41 M27c2, M28d1 408000-4165500, 408000-4172500, 413276-4172499, 413509-4172484, 414199-4171334, 414185-4171120, 414331-4171115, 415000-4170000, 415000-4165500 161.153,96 16.115,40 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/141 Konya, Meram,
Saraycık-Hasanşeyh
2987,51 M27b3, M27c2, M28a4, M28d1 408000-4172500, 408000-4179500, 412000-4179499, 412000-4175000, 413500-4172499 102.209,59 10.220,96 07.02.2020
10:00
AR:42-2014/143 Konya, Seydişehir,
Akçalar
4904,64 N27b2, M27c4, M27c3, N27b1
399496-4146708, 398400-4149365, 395390-4156695, 397293-4156902, 397892-4156848, 398143-4156370, 398598-4156873, 399008-4157088, 400717-4157275, 403670-4147480
167.799,02 16.779,90 07.02.2020
10:00
AR:42-2016/147 Konya
Derebucak
Uğurlu
4970 N27a2 381500-4145000, 388600-4145000, 388600-4138000, 381500-4138000 85.019,31 8.501,93 07.02.2020
10:00
AR:42-2016/148 Konya, Yunak 1493,46 K27a3, K27b4
396702-4297302, 396938-4297297, 397040-4297112, 396829-4296451, 396679-4296102, 396039-4295007, 395039-4293794, 393460-4292491, 392324-4291516, 391099-4290820, 390816-4290796, 390557-4290992, 390469-4291225, 390587-4291538, 391085-4292629, 391638-4293359, 392564-4294644, 394730-4296351, 396290-4297205
51.318,45 5.131,85 07.02.2020
10:00
AR:42-2016/149 Konya, Meram,
Karadiğin
4982,11 M28b3, M28b4, M28c1, M28c2 439049-4182064, 447303-4182064, 447303-4176028, 439049-4176028 170.449,44 17.044,94 07.02.2020
10:00
AR:42-2017/155 Konya, Selçuklu, Tatköy 1379,18 M28b1, M28b2 Poligon1; 445438-4203175, 445144-4202606, 444361-4203221, 444046-4204130, 444943-4204274, 445521-4203659
Poligon2; 446750-4203657, 448633-4201707, 448444-4200736, 446553-4200804, 446126-4199640, 445685-4198755, 444385-4199940, 443427-4201412, 445144-4202606
51.318,45 5.131,85 07.02.2020
10:00
AR:42-2017/156 Konya, Emirgazi, Susuz Yaylası 141,54 L32d4 592000-4213003, 592000-4212173, 591195-4211579, 590829-4212395, 591065-4213359 51.318,45 5.131,85 07.02.2020
10:00
AR:42-2018/157 Konya, Seydişehir, Bükçe 649,37 M28d1 414199-4171334, 413600-4172500, 418400-4172499, 418400-4171000, 415139-4171000 51.318,45 5.131,85 07.02.2020
10:00
AR:42-2018/158 Konya, Tuzlukçu,
Mevlütlü
4900 K27d1, K27d2, K27d3, K27d4 377000-4277000, 384000-4277000, 384000-4270000, 377000-4270000 167.640,27 16.764,03 07.02.2020
10:00
İR:42-2015/21 Konya, Selçuklu,
Merkez
2128,31 L29d4, M29a1 456273-4202181, 457000-4204000, 457000-4205550, 456842-4205463, 456857-4207881, 461321-4206487, 460742-4204760, 460197-4204619, 459739-4204419, 459361-4204652, 458791-4203987, 459037-4203535, 459176-4202655, 459567-4202687, 459804-4202513, 460093-4202203, 460284-4202171, 460459-4201129, 456138-4201107 291.253,05
29.125,31
07.02.2020
10:00


2 - İhaleye iştirak edeceklerin;
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan
Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/ KONYA adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.
3 - İhaleye Katılma Belgeleri.
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.
3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)
3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.
3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge
3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren
makbuzlar.
3.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim
olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.
3.9. Gerçek Kişiler İçin;
3.9.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi
3.9.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,
3.9.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti
3.10. Tüzel kişi olması halinde;
3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;
4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale
Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6 - İhale Şartnamesi, Konya Valiliği Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/ KONYA adresinde mesai saatleri
içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
7 - Başkanlık ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR