ELAZIĞ 3. İCRA DAİRESİ

Elazığ'da maden arama ruhsatı icradan satılıktır

ELAZIĞ 3. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994080
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 11.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/5204 ESAS
Muhammen Bedeli
:
266,421 TL
Birinci Satış Günü
:
12.06.2019 11:30
İkinci Satış Günü
:
10.07.2019 11:30
Satış Yeri
:
Elazığ Belediye Başkanlığı İdare Binası Müzayede Salonu - Abdullahpaşa Mah. Malatya Cad. No:126 MERKEZ / ELAZIĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ELAZIĞ 3. İCRA DAİRESİ
2017/5204 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/05/2019

1.İhale Tarihi :12/06/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi :10/07/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : Elazığ Belediye Başkanlığı İdare Binası Müzayede Salonu - Abdullahpaşa Mah. Malatya Cad. No:126 MERKEZ / ELAZIĞ
Takdir Edilen Değeri :266.421,77
KDV Oranı:%18

1 Adet IV.GRUP MADEN ARAMA RUHSATI, -Sicil 201200970 nolu, ER:3288978 nolu
02/07/2018 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna göre:
Ruhsat Sahaları Hakkında Genel Bilgi: İli :Elazığ, İlçesi:Merkez, Köyü:Karataş, Ruhsat No:ER:3288978
Sicil No:201200970, Ruhsat Grubu ve Maden Cinsi: IV Grup, Ruhsat Alanı: 350,00 Hektar
Ruhsat Yürürlük Tarihi:06/07/2015
Ruhsatın Bitim Tarihi: 06/07/2019
Ruhsat Sahasının Konumu: Elazığ İli, Merkez İlçesi, Karataş Köyü dahilinde, Elazığ'a 11 km uzaklıkta bulunmakta ve Karataş Köyü sahanın sınırları içerisinde kalmakta, orman arazilerinden oluşan saha içlerine kadar uzanan köy yolları mevcuttur.
Genel Jeolojik Durum: Birim genellikle siyah olup, çoğunlukla curufsu dokuludur. Bazalt kökenli olan bu birimlere yapılan analizler neticesinde vesicular dokulu, mikroskop altında plajioklas, mikrolit ve volkan camından oluşmaktadır, kayaç adı bazaltik pomzadır. Birimin rengi koyu kahverengi, siyahtır.Bol gözenekli olan birim 15 mt.kalınlık vermektedir. Yaşı pliyosen olarak düşünülmektedir.
Cevher Özellikleri, Kalitesi (Tenörü) ve Rezervi: Sicil:201200970 sayılı IV (a) grup pomza işletme ruhsatlı maden sahasının kıymet takdirinin bilimsel anlamda net olarak çıkartılabilmesi için, sahada jeofizik araştırmanın yanında yeterli sayıda sistematik sondajların yapılması, her sndajdan karot numuleinin alınması, karot kalınlıklarının rezerv tespitinin yapılması gerekmektedir.Bu çalışmalar için uzun süreye ve maddi olarak yüksek külfetlere ihtiyaç duyulması nedeniyle sahanın değerinin tespitinde ruhsat sahiplerince Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulan 06/07/2015 tarih ve 113096 genel aramaa faaliyet raporunda sahadaki cevher özellikleri ve rezerv bilgilerinde:
Uzunluk=800 mt, Genişlik:700 mt., Kalınlık 35 metre
Görünür Rezerv Miktarı:800mx700mx35 m=19.600.000m³
Görünür Rezerv:19.600.000m³x1,5 ton/m³
Görünür Rezerv: 29.400.000 ton olarak beyan edilmiştir.,
Sahada açılan yarmalarda yapılan gözlemlerde sahadaki 35 mt.kalınlık olarak beyan edilen kalınlığın sadece 5 mt.civara gözlenebilmiş olup, bu kapsamda yapılan hesaplama sonucunda; Görünür Rezerv miktarı:800mx700 mx 5 m=2.800.000m³
Görünür Rezerv: 2.800.000m³ x 1,5ton/m³
Görünür Rezerv:4.200.000,00ton olarak hesaplanmıştır.
Rezerv Kaybı (%30 toprak, pasa vb.) 1.260.000,00ton
Toplam Görünür Rezerv:4.200.000,00-1.260.000,00= 2.940.000,00ton olarak hesaplanmıştır. Elde edilecek değer, maden sahasının tüm görününr işletilebilir rezervinini bugünkü piyasa koşullarında tamamıyla satıldığında elde edilecektir. Buna göre olası riskler; %40 öngörülen rezervin tamamının satılamaması riski, %20 jeolojik riskler, %15 rakip sahaların da üretime başlaması, %15 yatırım riski, olarak değerlendirilmesi halinde, %2,5 İş kazası riski, %2 Maden Kanununda aleyhte değişiklikler, %2 ruhsat süresinin uzatılmaması ve %0,5 Afet ve heyelan riski olarak değerlendirilmesi halinde 88.200,00 ton toplam ekonomik rezerv olduğu tespit edilmiştir.
Yıllık yaklaşık 10.000,00ton/yıl olarak pomza üretimi yapılacağı kabul edildiğinde: 88.200,00/ 10.000,00:8,82 yıl üretim yapılacağı öngörülmüştür.
Önemli Not: İhaleye Katılmak İsteyen taliplilerin 3213 Sayılı Maden Kanunun 43/2 maddesinde "Maden (…)işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şartları haiz olması lazımdır. Talip bu şartları haiz bulunduğunu, Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. " hükmü uyarınca ihaleye bakanlıktan söz konusu vesikayı ibraz edenler arasında yapılacaktır. Maden İhalesine ilişkin bakanlıktan alınmış belge ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye iştirak ettirilmeyecektir. İcra İflas yoluyla devirlerde, satışlardan önce ruhsata ait bütün mali yükümlülüklerin tamamlanması gerektiği ilgili merciye bildirilir. Yükümlüklerin yerine getirilmemesi halinde ruhsatı devir alandan geçmişe yönelik olarak tüm mali yükümlülükler tamamlattırılır.-Maden sicilinde kayıtlı bulunup ta adresleri bilinmeyen ve maden satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgilere İİK 127. Maddesi gereği gazete ve elektronik ortamda yayınlanan satış ilanının maden satış ilanı tebliği yerine kaim sayılacaktır -

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR