Yazdır

AYBEL İNŞAAT ORG.SPOR HİZ. TEM. GIDA SAN. VE TİC. AŞ

Otoparkların kiraya verilmesi ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448755
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DENGE 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABERTÜRK 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 24.10.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AYBEL

İNŞAAT ORGANİZSYON SPOR HİZMETLERİ TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OTOPARKLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

1- İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adı : Aybel İnşaat Organizsyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi : Adnan Menderes Mahallesi 511 Sokak No:8/3 Efeler/Aydın

Telefon Numarası : 0256 2112161

İlgili Personelin

Adı-Soyadı/ Unvan : Muharrem ŞANLI / Genel Müdür

İhaleye ilişkin diğer bilgiler, yukarıda adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle bedelsiz görülebilir.

2- İHALENİN KONUSU :

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi çerçevesinde, İdaremize kiraya verilen otoparkların söz konusu Kararda belirtilen koşullarda ve Kararda belirtilen süre sonuna kadar Efeler, Didim, Kuşadası, Söke ve Nazilli ilçeleri için 5 kısım halinde , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif suretiyle, kiraya verilmesi işi.

3- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI, İHALENİN TARİHİ, YERİ VE SÜRESİ

DİDİM

Otopark Alanları

Muhammen Bedeli (yıllık)

Geçici Teminat (%3)

Kira Bitiş Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Yeri

1- Yunus Cd. (Başlangıç noktası ve Aytepe caddesi ile birleşen çıkış notası tek yön)

144.000,00 TL + %5 Hasılat Payı

4.320,00 TL

26.03.2020

24.10.2016

09:30

İdarenin Yukarıda Yazılı Olan Adresinde

2- 3 Mevsim Cd. tek yön

3- Karakol Cd. (Başlangıç Noktasından tek yön)

4- Aytepe Cd. (çift yön)

5-Aytepe Otopark Alanı

SÖKE

Otopark Alanları

Muhammen Bedeli (yıllık)

Geçici Teminat (%3)

Kira Bitiş Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Yeri

1- Albayrak Cd.

100.800,00 TL + %5 Hasılat Payı

3.024,00 TL

21.09.2019

24.10.2016

10:00

İdarenin Yukarıda Yazılı Olan Adresinde

2- Aydın Cd.

3- Bağarası Cd.

4- Cumhuriyet Cd.

5- İsmet İnönü Cd.

6- İstasyon Cd.

7- Ö.Koyuncuoğlu Cd.

8- Kurtuluş Cd.

9- Yüksel Yalova Cd.

10- Değirmen Cd.

EFELER

Otopark Alanları

Muhammen Bedeli (yıllık)

Geçici Teminat (%3)

Kira Bitiş Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Yeri

1- Madekom Sitesi Stadyum Arkası Kapalı Otopark

622.445,76 TL + %5 Hasılat Payı

18.673,37 TL

03.08.2020

24.10.2016

10:30

İdarenin Yukarıda Yazılı Olan Adresinde

2- Aydın Adnan Menderes Stadı Yanı Açık Otopark

01.09.2020

3- Cumhuriyet Cd. Yol Boyu

12.03.2020

4- PTT Park Önü Yol Boyu

5- Adnan Menderes Bulvarı Yol Boyu

6- Batı Gazi – Doğu Gazi Yol Boyu

7- 14. Cd (Kıbrıs Cd) Yol Boyu

8- Aydın PTT Karşısı Gençlik Cd Üzeri Otopark Alanı

09.04.2020

9-Pınarbaşı Mesire Alanı

21.07.2020

10- Bedesten Galeria Meltem İşyeri (Maliye Yanı) Kapalı Otopark

15.09.2020

11- Kurtuluş Elit Sitesi kapalı Otopark

25.05.2020

12- Otel Orhan Arkası Açık Otopark

03.08.2020

13- Aydın Ticaret Odası Yanı Açık Otopark

15.09.2020

14-Kurtuluş Mh.Sağlık Cd.1380 Cd.46 Parsel(Hastane Arkası Asansörlü Otopark)

20.12.2020

15-Aydın Adliye Altı otoparkı

24.07.2017

KUŞADASI

Otopark Alanları

Muhammen Bedeli (yıllık)

Geçici Teminat (%3)

Kira Bitiş Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Yeri

1- 50. Yıl Cd. (Burç Sokak Girişine Kadar)

144.000,00 TL + %5 Hasılat Payı

4.320,00 TL

25.07.2019

24.10.2016

11:00

İdarenin Yukarıda Yazılı Olan Adresinde

2- Atatürk Bulvarı (Emniyet Md. Yat Limanı arası çift yön; yol üstü duraklar ve kavşak girişine engel teşkil etmeyecek şekilde)

3- İnönü Bulvarı (Mezarlık Kavaşavkav Meydan Arası, Tuğba Kuruyemiş Önünden Mezarlığa kadar)

4- Gençlik Cad. (Belediye Otoparkı girişi ile ile Tariş Otorparkına planlanan giriş önü hariç)

5- Kemal Arıkan Cd.

6- Adnan Menderes Bulvarı (Çift Yön)(Dildade önüne kadar)

7- Canan Tarhan Bulvarı (Mezarlık Arkası – Meteoroloji kavşağı arası çift yön)

NAZİLLİ

Otopark Alanları

Muhammen Bedeli (yıllık)

Geçici Teminat (%3)

Kira Bitiş Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Yeri

1- Atatürk Bulvarı (Belediye Kavşağı-Stadyum Arası)

100.800,00 TL + %5 Hasılat Payı

3.024,00 TL

30.11.2019

24.10.2016

11:30

İdarenin Yukarıda Yazılı Olan Adresinde

2- Hürriyet Bulvarı (Aydın Bulvarı – İlçe Emniyet arası)

3- İstasyon Cd.

4- Namık Kemal Cd.

5- Ordu Cd.

6- Sağlık Cd.

7- 19 Mayıs Bulvarı

4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı şahıslar, yine aynı kanunun 83. Maddesinde belirtilen nedenlerle 84 ve 85. Maddelere göre haklarında yasaklama kararı bulunan şahıslar dolaylı ya da dolaysız olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydolunur.

5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 • Kanuni ikametgah belgesi,
 • Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 • Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Otopark işini yapabileceğine dair Belge (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)
 • Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)
 • Geçici teminat,
 • Teklif Mektubu,
 • İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

i- Herhangi bir akreditasyon kurumundan alınmış ISO 10002 Müşteri memnuniyet belgesi,

 • Sgk ve Vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup kabul ettiğini belirtip imzalaması,
 • 2016 ilk yarıyılı itibariyle düzenlenmiş Bilanço ve 2015 yıl sonu itibariyle düzenlenmiş gelir tablosu,
 • Bu mali tablolarda; Yüklenicinin, ihale tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi en az 1.000.000,00 (Birmilyon) TL olduğunun ve son üç mali yılda kar elde ettiğinin mali müşavirce onaylı belgesi,
 • İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hazırladıkları teklif mektubunu da içeren kapalı zarflarını en geç 24.10.2016 Pazartesi günü ihale saatinden yarım saat önce İdarenin İş Bu şartnamede yazılı olan adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikme nedeniyle kuruma geç ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.
 • Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teminat dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

6- İHALE KARARI:

İdare ihale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır veya iptal edilir.

7- İHALE DOKÜMANIN TEMİN EDİLMESİ:

İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir ve 250,00-TL (İkiYüzElli TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, şartname bedeli hiçbir koşulda geri ödenmez. Şartname bedelinin ödendiğine dair belgenin ihale dosyası içine konulması zorunludur.

İsteklilere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR