Yazdır

ANKARA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK.

Muhtelif taşınmazların satışı ihale duyurusu

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494953
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜRRİYET 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKŞAM 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ AKİT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Konusu : Başbakanlık özelleştirme idaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen muhtelif taşınmazlar "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
HAKKINDA DUYURU


Başbakanlık özelleştirme idaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen muhtelif taşınmazlar "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO İHALE KONUSU GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TU İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERMETARİHİ
1 Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 188 ada, 2 parseldeki taşınmaz 250.000 1000 22.12.2016
2 Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 182 ada, 2 parseldeki tasmmaz 350.000 1000 22.12.2016
3 Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 186 ada, 1 parseldeki taşınmaz 80.000 1000 22.12.2016
4 Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 189 ada, 2 parseldeki taşınmaz 250.000 1000 22.12.2016
S Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 193 ada, 2 parseldeki taşınmaz 150.000 1000 2112.2016
6 Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) İlçesi Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 169 ada, 1 parseldeki taşınmaz 250.000 1000 22.12.2016
7 Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 213 ada, 1 parseldeki taşınmaz 180.000 1000 22.12.2016
8 Şanlıurfa M. Karaköprü (Merkez) İlçesi. Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 170 ada, 2 parseldeki taşınmaz 200.000 1000 22.12.2016
9 Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi. Yakınca Mahallesi. 477 ada i parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte 600.000 1000 22.12.2016
10 Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 477 ada 2 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte 1.500.000 1000 2112.2016
11 Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2302 ada 1 parseldeki taşınmaz 800.000 3000 2112.2016
12 Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte 2.000.000 3000 22.112016
13 Manisa ili, Yunusenve ilçesi, Muradiye Mahallesi, 26 ada 5-6 parsellerdeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte 1.000.000 3000 2112.2016
14 Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada 3 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarta birlikte 1.000.000 3000 21122016

1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2} Katılımcılar ayrı ayn olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3) İhalelere gerçek veya tüzel kişiler İle ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri'nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.
4) ihalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare'nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare'ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun İade edilmez.
5) İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare'nin;
T. Halk Bankası A1Ş; Kurumsal Şub^yÂNKARA nebinde bulunanTR25000120094520008300D006 numarali Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış veTemettü Gelirleri Türk Lirası,
T.C Ziraat Bankası AŞ: Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA hezdlnde bulunanTR4Ö00Ö1001745387756615738 numaralı özelleştirme Fonu .Vadesiz Türk Lirası
T.Vakrflar Bankası TJL O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 1 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplanndan birine yaonlacakttr. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG'nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye İlişkin doküman alınacağı belirtilecektir.
6) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale KanunuYıa tabi olmayıp idare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir..
İdare, son teklif verme tarihini belirti bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
7) İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
8) özelleştirme İşlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV'den muaftır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR