Yazdır

ANKARA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK.

Satış yöntemiyle özelleştirme duyuru ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448814
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABERTÜRK 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu
Tebligat Konusu : Özelleştirme
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ
BAŞKANLIĞI
MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU


Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR Geçici Teminat Bedeli (TL) Ihale Dokümanı Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi
ANKARA İÜ, YENİMAHALLE İLÇESİ. YUVA MAHALLESİ. 43264 ADA. 9 PARSELDEKİ 4.649.00 W YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ (ÜZERİNDEKİ BİNALARLA BİRLİKTE) 100.000.- 50.- 22.11.2016
DENİZLİ İLİ, MERKEZEFENDİ İLÇESİ, KARAHASANU MAHALLESİ, 726 PARSELDEKİ 10.812,59 M1 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 50.000- 50.- 22.11.2016
ERZURUM İLİ, YAKUTİYE İLÇESİ. GEZ MAHALLESİ, 250 ADA, 40 ve 69 PARSELLERDEKİ TOPLAM 13.434 MJ (BİR BÜTÜN HALİNDE) YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 150.000.- 50- 22.11.2016
MUŞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ZAFER MAHALLESİ. 158 ADA. 12 PARSELDEKİ 8.109.19 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ (ÜZERİNDEKİ BİNALARLA BİRLİKTE) 150.000.- 50.- 22.1-1.2016

1. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir, ihale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2. Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3. ihaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin idarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
4. ihale Dokümanı bedelleri, İdarenin;
T.Hâlk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinin! TR25 OOOI 2009 4520 0083 OOOO 06:
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001ı 0017 4538 7756 6157 38 T. Vakıflar BankasıT.A.Ç. Ankara Merkez Şubesinin: TR22 000115001 58007287 5506 67
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; teklif sahibinin ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. (Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece birinin ihale dokümanı alması ve dekontta. Ortak Girişim Grubu veya bir üyenin adının olması yeterlidir.)
Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden Önce duyurulacaktır.
Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV'den muaftır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR