Yazdır

KIRŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 22000 metre kare tarla vasıflı arazi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449521
Şehir : Kırşehir
: 22000
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 25.11.2016 10:00
Muhammen Bedeli : 22000 TL
İkinci İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
Dosya Numarası : 2016/2232 ESAS
İhale Yeri : Kırşehir Adalet Sarayı, Kırşehir İcra Müdürlüğü Kalemi, Kırşehir
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KIRŞEHİR İCRA DAİRESİ

2016/2232 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Zemin tipi: Ana Taşınmaz, Kırşehir ili, Merkez,Seyrek Köyü, Hacıyurdu mevkii, -/417 parsel, 22.000,00m², tarlanitelikli taşnımaz..417 parsel numaralıtaşınmazın toprak yapısı kırmızı kahverengi büyük topraklar grubunda, killi-tınlı hafif kireçli bünyeye sahiptir. Toprak derinliği 30-50 cm arası, topografyası hafif dalgalı yapıda olup, ortalama eğim % 5-7arası değişmektedir. Dava konusu parselin kuzey, güney , doğu ve batısı tarım arazileri ile çevrilidir. Taşınmazherhangi bir sulama sistemi ile sulanmamakta olup kuru tarım arazisidir. Tam hissedir. Bölgemizdegenelolarak kuru tarım alanlarında serin iklim tahıları ( Buğday-Arpa) tarımı yapılmakta ve hububat -nadas-hububat münavebe sistemi uygulanmaktadır. İmar Durumu : Kırşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 13/06/2016 tarih ve 80794055-846.03-E.3954sayılı yazısı ile: " Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Seyrek Köyünde Hacıyurdu bulunan 417 parsel numaralı taşınmaztapu kaydında 22.000,00m² yüzölçümlü tarladır.Söz konusu parseller imar parsel değildir. Kadastro parselleridir. "

Kıymeti : 22.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Dosyasında mevcut tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 25/11/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 20/12/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Kırşehir Adalet Sarayı, Kırşehir İcra Müdürlüğü Kalemi, Kırşehir

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Zemin tipi: Ana Taşınmaz, Kırşehir , Merkez, Seyrek Köyü, Kadıkıran mevkii, -/555 parsel, 109.700,00m², tarla nitelikli taşınmaz. 555 parsel numaralı taşınmazın toprak yapısı kırmızı kahverengi büyük topraklar grubunda, killi-tınlı hafif kireçli bünyeye sahiptir.Toprak derinliği 30-50 cm arası, topografyası hafif dalgalı yapıda olup, ortalama eğim % 3-5 arası değişmektedir. Dava konusu parselin kuzey, güney ve batısı tarım arazileri, doğusu tarım arazileri ve yol ile çevrilidir. Taşınmaz herhangi birsulama sistemi ile sulanmamakta olup kuru tarım arazisidir. Bölgemizde genel olarak kuru tarım alanlarında serin iklim tahılları ( Buğday-Arpa) tarımı yapılmakta ve hububat -nadas-hububatmünavebe sistemi uygulanmaktadır. Taşınmaz tam hissedir. İmar Durumu : Kırşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 13/06/2016 tarih ve 80794055-846.03-E.3954 sayılı yazısı ile :" Kırşehir ili Merkez ilçesi Seyrek Köyünde Kadıkıran mevkiinde bulunan 555parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında 109.700,00 m² yüzölçümlü tarladır. Söz konusu parseller imar parsel değildir. Kadastro parselleridir. "

Kıymeti : 109.700,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında bulunan 10/05/1978 tarih ve 1817 yevmiye sayılı beyan: "İşletme bütünlüğü bozulamaz tarım dışı amaçla kullanılamaz bu arazi toprak ve tarım reformu müsteşarlığının izni olmadan devredilemez ya daher hangi bir aynı hakla kayıtlanamaz." Yukarıda yazılı olan beyan ve dosyamızda mevcut tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 25/11/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 20/12/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Kırşehir Adalet Sarayı, Kırşehir İcra Müdürlüğü Kalemi , Kırşehir

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2232 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2016 Gönül KARABEY İcra Müdür Yardımcısı 117399

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR