KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Zonguldak/Kdz. Ereğli'de 138 m² bahçeli kargir ev mahkemeden satılıktır

KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129928
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : AKARCA MAH. / KARADENİZEREĞLİ
: 138
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/6 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
97,887 TL
Birinci Satış Günü
:
16.03.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
10.04.2020 11:00
Satış Yeri
:
ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KDZ.EREĞLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Satışa konu taşınmazın imar durumu incelendiğinde, taşınmaz imarlı alanda kalmakta olup,yapılaşma ayrık nizam 5 kat (A-5) imarlı ve % 40 inşaat taban alanlıdır. Taşınmazın küçük bir kısmı ise imar yolunda kalmaktadır. Taşınmazda parselasyon işlemleri yapılarak taşınmazın imar parseline dönüşmesi gerekir.Ayrıca 'Temel Hafriyatı Müze Müdürlüğü Denetiminde Yapılacaktır' bilgisi bulunmaktadır.Taşınmazın niteliği tapu kaydında 138,41 m² olup, taşınmazın niteliği Bahçeli Kargir Ev olarak gözükmektedir. Taşınmaz imar palın dahilinde olması sebebiyle arsa özelliğine sahiptir.Yol, su, elektrik aydınlatma, ısınma, kanalizasyon ve çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden özel bir masraf gerektirerek istifade eder. Kdz. Ereğli şehir idari ve ticari merkezine yaklaşık 300-400 mesafede yer almaktadır. Taşınmaz, yapılaşmanın tamamlandığı , eski bir yerleşim bölgesinde yer almaktadır.Çevresinde özel ve sosyal konut binaları, iş yerleri v.s bulunmaktadır.Taşınmazın zemini her türlü inşaat yapımına elverişlidir.Taşınmazın şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu mevkii,Belediye hizmetlerinden istifadesi,tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlığı manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti, çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak bu taşınmazın m² değeri 26/04/2019 keşif tarihi itibariyle 700,00 TL/m2'si Yediyüz lira)olarak takdir ve tespit edilmiştir.Taşınmazın üzerinde ekonomik değere sahip zirai varlıklar ve değerleri de Kdz. Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2019 yılı istatistiki verilerine göre yaşları ve bakım durumları da göz önünde bulundurularak; 1 adet erik ağacı 75-80 yaşında olup 600,00.-TL,1 adet armut ağacı 30-35 yaşında olup 400,00.-TL olmak üzere toplam zirai varlık değeri 1.000,00.-TL olarak hesaplanmıştır.Taşınmaz üzerinde bulunan yapı oldukça eski olup, metruk vaziyettedir.İskanı için masraf gerektirir. Statik anlamda yapısal çatlaklar gözlemlenmiş olup, mevcut hali ile herhangi bir ekonomik kıymeti bulunmamaktadır.Taşınmazın çıplak değeri:96.887,00 TL Ağaçların değeri:1.000,00 TL olmak üzere TOPLAM DEĞER= 97.887,00.-TL dir.
Adresi : Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 194 Ada, 7 Parsel, AKARCA Mahalle/Köy,
BAHÇELİ KARGİR EV
Yüzölçümü : 131,41 M²
Arsa Payı : BAHÇELİ KARGİR EV
İmar Durumu : Taşınmaz imarlı alanda kalmakta olup,yapılaşma ayrık nizam 5 kat (A-5) imarlı ve % 40 inşaat taban alanlıdır. Taşınmazın küçük bir kısmı ise imar yolunda kalmaktadır. Taşınmazda parselasyon işlemleri yapılarak taşınmazın imar parseline dönüşmesi gerekir
Kıymeti : 97.887,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Kdz.Ereğli İlçesi Akarca Mahallesi 194 ada 7 nolu parsel 138,41 m2 Bahçeli Kargir ev
1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR