BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Zeytinburnu Telsiz mahallesinde 2+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891801
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : TELSİZ MAH. / TELSİZ
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1057 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.12.2018 13:10
İkinci Satış Günü
:
23.01.2019 13:01
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/1057 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Telsiz Mah. 2645 Ada, 6 Parsel, 165,40 m² Yüzölçümlü, 18/169 Arsa paylı, 2.Kat, 6 Nolu Bağımsız bölüm, Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcutBakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2018/20 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 22/03/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu Zeytinburnu İlçesi,Telsiz Mahal leşi,2645 ada,6 parselde yer alan,85/6 ve 76 Sokaklara cepheli köşe konumlu bodrum+zemin+asma kat+3 normal kat+çatı arası piyesli 17 kapı numaralı Yorgancıoğlu Apartmanı’nın 2.normal kat tapu kaydında 6 nolu yerinde 3 nolu dairedir. Daire antre,salon,2 oda,banyo-wc, mutfak ve mutfaktan çıkılan balkondan oluşmaktadır. Dairenin brüt alanı yaklaşık 60 m2 olup,doğal gaz sobalıdır. Daire giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik, iç kapılar yağlı boyalı ahşap, pencereler PVC doğram alı, salon balıksırtı ahşap, odalar marley,ıslak hacimler seramik kaplı, mutfakta mermer tezgah altında ve üzerinde dolap, banyoda küvet,ayaklı lavabo,klozet bulunmaktadır.Ana taşınmazın bodrum,zemin,asma katlan iş yeri,üst katlar konut kullammlıdır.Taşınmaz yaklaşık 22 yıllıktır.Taşınmaz Telsiz Mahallesi’nde olup,Zeytinburnu 100.Yıl Ticaret Meslek Lisesi’ne, Şemsettin Sami Ortaokulu’na, Yedikute Göğüs Hastalıklan Eğitim Hastanesi’ne, Özel Balıklı Rum Hastanesi’ne,Zeytinbumu Belediyesi’ne, semt parklarına, alışveriş merkezlerine, toplu taşıma güzergahlarına yürüme mesafesindedir.Yakın çevresinde 4-5 katlı konut yapılaşmaları bulunmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.E.65895 sayılı yazısında Telsiz Mahallesi, 2645 ada,6 parsel sayılı taşınmazın 06.12.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda bitişik nizam, maks h: 12,50 m irtifalı “yerleşik meskun alan”da kaldığı,posta adresinin 85/6 Sokak, no:17,daire 3 olduğu,20.03.1996 tarih, 96/1296 sayılı 2 bodrum+zemin+3 normal kat+çatı piyesli, konut+dükkan nitelikli Yapı İzin Belgesi(yapı ruhsat) bulunduğu,6 nolu bağımsız bölümün net kullanım alanının 59,35 m2 olduğu, 2017 yılı 85/6 Sokak arsa birim değerinin 2.242,22 TL olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı . 21/03/1996
Eklenti Bilgileri : 1954178 Sistem, E:3 NOLU KÖMÜRLÜK.
1. Satış Günü : 24/12/2018 günü 13:10 - 13:20 arası
2. Satış Günü : 23/01/2019 günü 13:10 - 13:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1057 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR