KARADENİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yomra Kaşüstü Mahallesinde 2+1 daire ihaleyle satılacaktır

KARADENİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047230
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Oda Sayısı : 2+1
: 113
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 8
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TAKA 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
Dosya No: 2016/18410
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Trabzon İli, Yomra İlçesi, Kaşüstü Mah., 126 ada, 8 parselde kayıtlı 25 nolu  bağımsız bölümlü gayrimenkul.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenicuma Mah. Yenicuma Cad. No:78 adresinde bulunan Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi 2. kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi
Dosya No: 2016/18410

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SÜRETİYLE SATIŞ İLANI


TAPU KAYDI : Trabzon İli, Yomra İlçesi, Kaşüstü Mah., 126 ada, 8 parselde kayıtlı 25 nolu bağımsız bölümlü gayrimenkul.
İMAR DURUMU : Söz konusu gayrimenkul Trabzon İli, Yomra İlçesi, Kaşüstü Mah , üzerinde 51-3 kapı nolu binada konumludur. Meskenin bulunduğu bina inşaatı 2461,26 m2 yüz ölçümlü eğimli bir topografik yapıya sahip arsa üzerine ayrık nizam halinde inşa edilmiş binadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu bina;2 bodrum+zemin+5 normal kat + çatı kattan oluşmaktadır.. Söz konusu “ mesken” nitelikli 25 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 2. Normal katında yer almaktadır. Taşınmaz salon + mutfak, 2 oda, antre, banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 113 m2 dir. Gayrimenkulün salon + mutfak, antre ve odalarda zemin laminant olup duvarlar plastik boyalıdır. Islak hacimlerde zemin seramik duvarlar fayans kaplıdır. Çelik dış kapıya sahip olan taşınmazın tüm içi kapıları ahşap panel kapı, pencereleri ise pvc doğramadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Satışına karar verilen taşımaz (daire) Trabzon İli, Yomra İlçesi, Kaşüstü Mahallesi mevkiindedir. Bölge Yomra Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bina genelinde taşınmazların tamamı kirada olup meskenler apart olarak kullanılmaktadır. Yakın çevresinde mesken olarak kullanılan ayrık nizamlı site olarak inşa edilmiş 8-10 katlı binalar, 2-3 katlı müstakil binalar, mobilyacılar sitesi ve boş parseller yer almaktadır.
MUAMMEN BEDELİ : 215.000,00-TL.dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci satışı 26/09/2019 tarihinde saat 10.00 ile 10.10 arasında Yenicuma Mah. Yenicuma Cad. No:78 adresinde bulunan Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi 2. kat Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulamazsa en çok arttırılan taahhüdü baki kalmak kaydıyla 03/10/2019 tarihinde saat 10.00 ile 10.10 arası aynı yerde ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada rayiç bedelinin % 50’ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacaklarının miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Ancak; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Yasanın 94. maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelinin % 10’u olan taşınmaz için 21.500,00-TL pey akçesine 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde 1. ile 4. fıkrasında belirtilen şekilde nakden, süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat alarak Merkezimize satış saatinden önce vermeleri zorunludur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi İhale pulu, Damga vergisi, KDV, Tapu alım-satım harcı ve masraflarının tamamı, tellaliye resmi ve gayrimenkul satış masrafları alıcıya aittir.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey , ipotekli alacak göz önüne alınmadan sürülür. Ancak ; gayrimenkul rehni süretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususi ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeler 15 gün içerisinde Merkezimiz Satış Servisine bildirilmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilerse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü aksi takdirde ihale kararı fesh edilir ve gayrimenkul satış komisyonunca 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalkmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilir.
10- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/18410 dosya numarası ile Merkezimiz Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
11- Satışına karar verilen gayrimenkullerin üzerinde bulunan alacaklıların tapu kaydından adresleri belli olmadığından ilgililere satış ilanı tebliğ yerine geçmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR