BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yenibosna'da 72 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064960
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : YENİBOSNA MERKEZ MAH. / YENİBOSNA
: 72
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/636 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
690,000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2019 09:40
İkinci Satış Günü
:
18.12.2019 09:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/636 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah., Köyaltı Mevkii 338 Ada, 3 Parsel Sayılı 4 Bloklu Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda 250/230760 Arsa Payılı C Blok 11. Kat 132 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut17/07/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "Taşınmazın bulunduğu bina, İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi Sanayi Caddesi Nish İstanbul BloklarıNo:44c adresinde bulunan sitenin C Clok 11 katında bulunan 132 b.b. nolu ofis özellikli işyeridir. Tapu kayıtlarında 338 ada 3 parsel sayılı C blok 11 kat 132 b.b. nolu dairedir. Nish İstanbul BloklarıSanayi Caddesiüzerindeyer almaktadır.Sitede güvenlik ve lobi alanları bulunmaktadır. Site tapu kayıtlarında konut olarak görünmesine rağmen çok sayıda ofis olarak kullanılan taşınmazlardan oluşmaktadır. Site etrafında çevre düzenlemeleri yapılmış durumdadır. C blok Sanayi Caddesine göre sağ arka kısımda yer almaktadır. Bina içi koridorlar ve merdivenler granit kaplamadır. Bina girişi camlı kapıdır. Giriş holünün zeminleri granit kaplamadır. Merdivenler ve sahanlıklar granittir. Bina dış cephesi dekoratif cam kaplamadır. Binada asansör bulunmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu binaya ait, Bahçelievler İlçe Tapu Müdürlüğü'nde, kat irtifakına esas mimari projesi incelenmiştir. 132 b.b. nolu daire nitelikli taşınmazın11 kattablok girişine göre sağ arka tarafta olduğu görülmüştür. 29.07.2008 tarih ve 8226 sayılı Yapı Ruhsatıbelgesi olduğu tespit edilmiştir. Tasdikli mimari projesine ve yerinde yapılan incelemeye göre; 132 b.b. nolu Değerleme konusu taşınmaz çeşitli dekoratif iç bölmelerden oluşmakta olup, net 72,70 m², bürüt 87 m² kullanım alanı olduğu tespit edilmiştir. Yapı 1. Sınıf olarak inşaa edilmiştir. Niteliği ve Projesinde konut olarak görülmesine rağmen yerinde ofis olarak kullanıldığı görülmüştür.Binada elektrik, su ve doğalgaz bulunmaktadır. Belediye altyapı olanaklarından faydalanmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.06.2019 tarih …-9492 sayılı yazısında 338 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 21.06.2009 onaylı 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında KAKS:2,50 yapılaşma koşullarında TİCARET+HİZMET alanında kalmakta olduğu bilgisi bulunmaktadır.
Kıymeti : 690.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (Taşınmaz ofis olarak kullanıldığından)
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 02/06/20009
Beyan: Yönetim planı değişikliği 04/02/2010
Beyan: "Bazı taşınmazların ve bunlar üzerindeki Sınırlı Ayni Hakların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin edinimine ilişkin karar" (Bakanlar Kurulu Kararı 09/07/2007 tarih 2007/12484 Sayılı kararı)
Beyan: Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.
Şerh: 1 TL Bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (BEDAŞ Lehine)
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/636 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR