BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yalova/Bahçelievler'de 3+1 daire mahkemeden satılıktır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092429
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / BAHÇELİEVLER
Oda Sayısı : 3+1
: 76
Bulunduğu Kat : 1
Binadaki Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/75 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
550,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2020 09:10
İkinci Satış Günü
:
14.02.2020 09:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/75 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kartaltepe Mah. İncirli Mevkii, 574 Ada, 9 Parsel, 1.245,50 m² Yüzölçümlü, 12/278 Arsa paylı, 1.Kat, 10 Nolu bağımsız bölüm, Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut21/06/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler (tapuda Kartaltepe) Mahallesi, Kader Sokakta, tapunun 574 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı ve Kader Sokaktan 8-10 dış kapı numarası alan 1.245,50m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli irtifakı tesisli dört katlı yedi dükkan on dokuz meskenli kargir apartmanda 12/278 arsa paylı 1.kat (11) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrıknizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, zemin katında sekiz dükkan, diğer katlarında üçer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 1.katında yer alan daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre; antre-hol, salon, mutfak, üç oda, banyo-WC, WC ve balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibari ile 76,13m2 net, 94,00m2 brüt alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalıve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, mobilya iç kapılı,PVC doğrama, ısıcamlı ve çelik kapılıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir."denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2019 tarih, 4926 sayılı imar durumu yazısına göre Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 66 pafta, 574 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ve 18.05.2018 tasdik tarihli plan notu tadilatında TAKS:0.25, Hmax:13.50m. (4kat) “konut” alanında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı. 23/02/1988
Beyan : H: KrokideA harfi ile gösterilen 10 m²’lik kısım DSİ lehine irtifak hakkı. (Başlama Tarih :09/02/1994, Bitiş Tarih: 09/02/1994)
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 09:10 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 09:10 - 09:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti Belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/75 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR