TARSUS İCRA DAİRESİ

Tarsus Kemalpaşa'da atıl vaziyette bulunan kargir ev ve arsası icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094072
Şehir : Mersin / Tarsus
Semt-Mahalle : KEMALPAŞA MAH. / BEYDEĞİRMENİ
: 270
Binadaki Kat Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SES 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/15793 ESAS
Muhammen Bedeli
:
56,473 TL
Birinci Satış Günü
:
14.01.2020 11:25
İkinci Satış Günü
:
14.02.2020 11:25
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/15793 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Müdürlüğümüz dosyasından borçlu adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 431 Ada, 1 Parsel, KEMALPAŞA Mahalle/Köy, Mersin, Tarsus, Kemalpaşa mh, 431 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 270 m² olup, tapu kaydında arsalı kargir ev vasfında olup, fiili durumda cins tahsisine uygun olduğu, taşınmaz üzerinde mesken binası kargir taşıyıcı sistemde zemin +1 normal katlı inşa edilmiş, zemin katı 35 m² 1. katı 35 m² alanlı olup toplam bürüt 70 m² alanlı, taşınmaz atıl vaziyette olup ekonomik ömrünü tamamlamıştır, yıpranma yapı %99'dur, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Grubuna göre mesken binası III-A yapı sınıfında olup m² fiyatı 980,00 TL'dir. taşınmaz üzerindeki müştemilat binası kargir taşıyıcı sistemde zemin katlı inşa edilmiştir, zemin katı 20 m² alanlı, taşınmaz atıl vaziyette olup ekonomik ömrünü tamamlamıştır, yıpranma yapı %99'dur, m² birim fiyatı 980,00 TL'dir, arsanın özellikleri ise Tarsus Belediye Başkanlığından gelen yazı cevabına göre 2017 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Park Alanı" olarak işaretlenmiştir. Arsanın m² birim fiyatı 200,00 TL'dir, mesken binası 70 m² x 980,00 TL x 0,001 =686,00 TL, müştemilat binası 20 m² x 980,00 TL x 0,01 =196,00 TL, arsa 270 m² x 200,00 TL =54.000,00 TL, yina taşınmaz üzerinde 1 adet dut ağacı 26 yaşında 553,00 TL, 1 adet narenciye 10 yaşlarında 755,00 TL, 1 adet asma 10 yaşlarında 283,00 TL olmak üzere taşınmazın bu hali ile toplam değeri 56.473,00 TL'dir.
Adresi : Kemalpaşa mh, 431 ada 1 parsel Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 270 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Park Alanı" olarak işaretlidir.
Kıymeti : 56.473,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takdiyatlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15793 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR