İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanbeyli'de 106 m² dubleks mesken icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198581
Şehir : İstanbul / Sultanbeyli
Semt-Mahalle : MEHMET AKİF MAH. / MEHMETAKİF
Oda Sayısı : 4+1
: 106
Binadaki Kat Sayısı : 7

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/722 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
260,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.08.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
22.09.2020 15:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ
2019/722 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Sultanbeyli İlçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 138 Ada, 2 Parsel, 7 katlı Betonarme mesken ve arsası vasıflı ana taşınmazda kain, 12/168 arsa paylı Bodrum + Zemin Kat, 1 bağımsız bölüm nolu Dubleks Mesken vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Sultanbeyli ilçesi, Mehmet Akif Mah. Atabaş sok. üzerinde bulunan, konu taşınmazın da, 1 nolu bağımsız bölüm, içerisinde bulunduğu 138 ada 2 parsel nolu, parselde konumlu ana gayrimenkul, yerinde 13 kapı numaralı binadır. Yapının Sultanbeyli Tapu Müdürlüğünde kat irtifakına esas mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın da içinde bulunduğu yapının konumu proje vaziyet planından ve kadastral paftadan teyit edilmiştir. Yapı mimari projesine uyumlu konumdadır. Konu taşınmazın da içinde bulunduğu yapı, projesine göre ve yerinde bodrum + zemin + 5 normal kat + çatı kattan oluşmakta olup 8 katlıdır. Mimari projesinde ve yerinde bodrum katta 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlere ait bodrum kat hacimleri, zemin katında 1 ve 2 nolu bodrum katta hacimleri olan dubleks meskenler ve bina girişi, tüm normal katlarda 2 şer adet mesken ve 5 normal katında 2 adet çatı piyesli mesken olmak üzere yapıda toplam 12 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Yapı girişi projesinde ve yerinde yapının Atabaş Sokak cephesinden zemin kat seviyesinden camlı ahşap görünümlü demir kapı ile yapılmaktadır. Yapıda giriş holü ve merdivenler mermer, merdiven korkulukları alüminyum malzemedir. Yapıda katlar arası geçişler merdivenler ve asansör ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi mantolamalı dış cephe boyasıdır. Taşınmaz projesinde ve yerinde, 13 kapı numaralı yapının zemin ve bodrum katındaa bulunmakta olup bina girişine göre sol tarafta konumludur. Konu taşınmaz, Sultanbeyli Tapu Müdürlüğünde incelenen mimari projesine göre bodrum katında bakım odası, çalışma odası, spor odası, Ç.Bakım odası, antre ve merdiven hacimleri ile net 52 m2, brüt 59 m2 alanlı, zemin katında ise salon,mutfak, antre, banyo, wc ve balkon hacimleri ile net 53 m2, brüt 60 m2 alanlıdır. Taşınmaz projesine göre toplamda net 105 m2, brüt 120 m2 kullanım alanlıdır. Yerinde taşınmazın iç hacimlerine girilmemiş olup konu taşınmaz hakında apartman görevlisinden ve komşularda bilgi alınmıştır. Yerinde dışardan yapılan gözlemlerde konu taşınmazın bodrum kat hacminde projeye aykırı olarak yaklaşık 1 m2 lik alanın konu taşınmaz bodrum kat kulllanım alanına dahil edildiği belirlenmiştir. 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tapu kaydında 26/04/2017 tarih ve 4056 yev.nolu Yönetim Planı ve 25/07/2018 tarih ve 7032 yev. nolu KM ne Çevrilmiştir şerhleri; 14/05/2018 tarih ve 4525 yev.nolu AT Diğer (Konusu: 9 bağımsız bölüm için harç tahsili yapılmıştır, 3 bağımsız bölüm için 6306 sayılı kanun gereği harç tahsili yapılmamıştır. şerhi, 25/07/2018 tarih ve 7032 yev. nolu AT...KM ne çevrilmiştir şerhleri bulunmakla Çevre sakinlerden alınan bilgiye göre de projede zemin kat seviyesinde görülen balkon hacminin zemin kat kullanım alanına dahil edildiği öğrenilmiştir. Taşınmazın yerinde toplamda net 106 m2, brüt 120 m2 kullanım alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yerinde 4 + 1 ters dubleks mesken olarak kullanıldığı öğrenilmiştir. Taşınmazın dış kapılarının ahşap görünümlü çelik malzemeden, pencere doğramalarının ise pvc malzemeden imal edildiği belirlenmiştir. 1 bağımsız bölüm nolu taşınmazın kıymet takdirinde yerindeki kullanım alanı dikkate alınmıştır. Taşınmazın halihazır durumu göz önüne alındığında değerinin 260.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Mehmet Akif mah. Atabaş Sokak, No: 13 Kat: bodrum + zemin, daire:1 Sultanbeyli / İstanbul
Yüzölçümü : Net 106 m2, brüt 120 m2
Arsa Payı : 12/168
İmar Durumu : Sultanbeyli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03/10/2019 tarihli, 68347279-042-E.2019-2662 sayılı imar durum bilgisine göre; Sultanbeyli ilçesi, Mehmet Akif Ersoy mah. 138 ada 2 parsel sayılı yer; 16.09.2011 tarih ve 2011/2118 sayılı Sultanbeyli ilçesi G-2 bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; TAKS:1.40,E:1.00 yapılanma şartlarına haiz kısmen Ticaret + Konut, kısmen de Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/08/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 22/09/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/722 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020
NOT :İlanın Müdürlüğümüzün 16/06/2020tarihli Kararıgereğince Elektronikilan ve Adliyeilanpanosunailanı ileyetinilmesine kararverilmiştir.
Yukarıda numasara yazılı dosyamızda Satış hazırlığı yapılmış olup ancak 30/04/2020 tarihli müdürlük kararı ile Cumhur Başkanlığlının 21/03/2020 tarihli 2279 Sayılı Kararı ile “İİK’nun 330 maddesi gereğince “ 22/03/2020 tarihi itibari ile 30/04/2020 ve 15/06/2020 tarihine kadar olan TÜM İŞLEMLERİN DURDURULMASINA karar verilmiş olmakla verilen karar gereğince SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş .
Ancak 25/03/2020 tarihlhi 7226 sayılı kanunun 51.Maddesinin Geçici 1.Maddesinin 2.fıkrasının ( a) - Bendi gereğince İİK’-nun 330 gereğince Durdurma süre bitiminde her hangi bir talebe gerek olmaksızın RESEN yeniden Satış günü verileceği ve ilan ücretinin alınmayarak Satış ilanının Elektronik ortamda yapılması bildirilmiş olduğundan gazete ilanı yapılmamıştır.25/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR