Yazdır

KAYSERİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğundan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00446358
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 06.01.2017 14:00
Muhammen Bedeli : 110000 TL
İlk İhale Tarihi : 06.12.2016 14:00
Dosya Numarası : 2016/5 SATIŞ
İhale Yeri : Kayseri 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - 
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
KAYSERİ
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, 3845 Ada No, 1 Parsel No, 3.ESKİŞEHİR Mahalle, A.2.bodrum bağımsız böl.no:7 Bağımsız Bölüm Kayseri 2.Sulh Hukuk Mahkemesinca açık artırma suretiyle satışına karar verilmekle
Adresi : Kayseri ili Melikgazi ilçesi sınırları dahilinde Selçuklu Mah.Battalgazi Bulv. Mekke apt. No:238 A.blok Kat 1 Daire No:7
Yüzölçümü : Bürüt 125 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar Planında emsal:2,00 yoğunluklu konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Taşınmazın Özellikleri: Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "Satış konusu taşınmaz Taşınmazın bulunduğu ana yapı Bodrum+Zemin kat+7 normal kat ve çatıdan oluşan 8 katlı yapının 1. Kat 7 nolu bağımsız bölümüdür. Ana yapının her katında 4 daire bulunmaktadır. Taşınmaz bürüt 125 m2 dir. Fiilen mesken olarak kullanılmaktadır ve güney-doğu iki cephesi bulunmaktadır. 3 oda+salon+antr+mutfak+banyo+Wc+2 adet balkonda oluşmaktadır.dairenin pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Kapılar ise camlı panel kapıdır. Mutfakta dökme mermerden tezgah mevcut olup alt ve üstünde mutfak dolabı bulunmaktadır. Islak hacimlir seramik kaplıdır." denilmektedir.
1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Kayseri 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1-) Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili Taşınmazın ihalesi 06/12/2016 günü Saat 14:00’den - 14:05’a kadar Kayseri Adliyesi, 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 06/01/2017 Günü aynı yer ve saatlerde taşınmazlar ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadar ki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 06/01/2017 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032683 ) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuzun 2016/5 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış bulunan Kayseri Vakıfbank Merkez Şubesi (Şube Kodu :033) nezdindeki TR 6000 0150 0158 0073 0076 4972 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler ise Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkuller üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, Tapu Alım Harcı gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda yazılı Taviz Bedeli, Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresleri bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR