SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Soma Belediyesi'ne ait 7 mesken ve 1 işyeri satılacaktır

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128963
Şehir : Manisa / Soma
Semt-Mahalle : TURGUTALP MAH. / TURGUTALP
Yayınlandığı Gazeteler

SOMA KURTULUŞ 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SOMA KURTULUŞ 28.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Soma Belediyesi'ne ait 7 adet mesken ile 1 adet işyeri ihale ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.03.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2-) İhale 16.03.2020 Pazartesi günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
a-Nüfus Kağıdı Fotokopisi
b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.
Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.


Mevkii

Niteliği
Bağımsız Bölüm
No

Bulunduğu Kat

Arsa Payı
Ada Parsel Yüzölçümü m² Muhammen Bedel %3 Geçici Teminatı Satış Saati
Turgutalp Mahallesi Mesken 8 1 140/3020 - 3243 135,00 350.000,00 TL 10.500,00 TL 15,00
Turgutalp Mahallesi Mesken 11 2 140/3020 - 3243 135,00 345.000,00 TL 10.350,00 TL 15,05
Turgutalp Mahalles Mesken 12 2 140/3020 - 3243 135,00 350.000,00 TL 10.500,00 TL 15,10
Turgutalp Mahallesi Mesken 15 3 140/3020 - 3243 135,00 345.000,00 TL 10.350,00 TL 15,15
Turgutalp Mahallesi Mesken 16 3 140/3020 - 3243 135,00 350.000,00 TL 10.500,00 TL 15,20
Turgutalp Mahallesi Mesken 19 4 140/3020 - 3243 135,00 340.000,00 TL 10.200,00 TL 15,25
Turgutalp Mahallesi Mesken 20 4 140/3020 - 3243 135,00 345.000,00 TL 10.350,00 TL 15,30
Turgutalp Mahallesi İşyeri 21 Zemin 40/3020 - 3243 37,00 300.000,00 TL 9.000,00 TL 15,35

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR